Abecední seznam jmen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příjmení/přídomek Jméno Povolání Narozen Zemřel
Zafouk Emanuel slévač železa   1877
Zafouk Gustav sochař v modelářské škole 1823 1868
Zásadský z Gemsendorfu Bedřich syn setníka   1872
Zedlitzová Anna svob.p. komorná   1860
Zedwitz Alexander hrabě soukromník   1882
Zedwitz Arthur hrabě soukromník   1883
Zedwitz Jiří hrabě vrch.fin.rada   1871
Zedwitzová Rosa hraběnka     1866
Zeidler Hieronymus Josef opat strahovský 1790 1870
Zeidler Jan syn výrobce porcelánu   1872
Zeitelbergerová Marie Josefa karmelitka   1880
Zeman Julius lesmistr panství Kostelec 1850 1886
Zerboni Kateřina choť lékaře   1866
Zerboni Magdalena   vdova   1869
Zimmermann Jan August gymn.profesor 1793 1869
Zobel Jan Klement dvorní stavitel 1777 1840
Zobel Josef dvorní stavební mistr 1746 1814
Zobel Josef spisovatel    
Zürchauerů Eleonora ze        
Zürchauerů Josefina ze dcera profesora   1875
Zürchauerů Marie ze dcera profesora   1874
Zvěřina z Ruhewaldu František     1858
Železný  Jan městský správce 1797 1877
Železný  Václav malíř karet   1876
Žemla Václav majitel domu   1881
Žemlová Alžběta     1861
Ženíšek Václav vrchní učitel plavby   1872
Židlický Bohumil syn malíře porcelánu   1883
Žižka Ondřej syn Václava Ž.   1856
Žižková Františka choť Jana Ž.   1857
Žižková Thekla Marie dcera Jana Ž.   1856

Nalezli jste v seznamu jméno svého příbuzného? Máte informace o některém z pohřbených? Můžete kontaktovat Ing. Gabrielu Kalinovou z našeho občanského sdružení na e-mailu: praguidolm@seznam.cz či tel.: 251 619 044.

ZDROJ: Lány, Jeronym. Malostranský hřbitov v Košířích: 1680-1884. Praha: Správa pražských hřbitovů, 2001. 77 s.

ISBN 80-238-8705-X.