Abecední seznam jmen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příjmení/přídomek Jméno Povolání Narozen Zemřel
Maczack von Ottenburg Josef Joachim   1720 1805
Magerschuh von Lipovsky Franziska   1790 1875
Machta Václav malíř portrétista   1866
Maličká Kateřina vdova po diurnistovi 1803 1865
Maličký  Tomáš kníž.úředník   1865
Maličký  Václav diurnista 1798 1862
Malinský Josef sochař 1756 1827
Maltézských rytířů   řádová hrobka    
Malý Jan kolovrátkář   1884
Mánes Antonín malíř, prof. Akademie, otec Josefa, Quida a Amalie M. 1784 1843
Mánes Václav malíř, bratr Antonína 1793 1858
Manzalová roz. Matiejovská Filipína   1815 1842
Marceli Karel asekurační inspektor 1839 1876
Marcini hraběnka rodinná hrobka    
Marcolini Camillo Feretti hrabě králov.saský komoří a ředitel míšenské Porzellan-Manufaktur 1739 1814
Mareš František almužník   1884
Margeliků roz. Von Ottlilienfeld Anna svob.p. z     1846
Margeliků   Karel svob.p. c.k. komoří 1780 1867
Margeliků Karel svob.p. místodržitel.úředník 1812 1883
Marinelli Benjamin c.k. finanční rada 1809 1882
Marková roz.Lahodová Františka   1800 1835
Markovský Václav malíř chrám.obrazů 1789 1846
Markuzzi Karel P. farář na odpočinku   1879
Maroldová Františka     1871
Marschall von Bieberstein František c.k. generálmajor dělostřelectva 1760 1835
Marschall von Bieberstein Rosina   1777 1848
Martinovských J. Michael varhaník na Strahově 1808 1873
Masevenová Terezie klavírní virtuoska    
Máslo Josef knížecí lékař v Srbsku 1821 1877
Máslová roz. Bredová Marie choť lékaře 1828 1877
Mašek Albín regenschori u sv. Mikuláše 1804 1878
Mašek František student 1853 1873
Mašek Karel P. farář v Karlíně 1823 1879
Mašek Vincenc  komponista a kapelník 1755 1836
Mašková roz. Svihlová Alžběta   1788 1853
Mašková   Jana choť Maška Vinc.   1808
Mašková z Massburgu Terezie vdova   1872
Matějka Josef virtuos na lesní roh 1728 1793
Matiejovská roz. Humbolt Kateřina   1794 1863
Matiejovský Filip MUDr. docent 1781 1851
Matiejovský Filip MUDr. chirurg, univ.doc. 1817 1873
Matiejovský Václav doktor lékařství   1878
Matiejovský Václav MUDr. chirurg  1823 1877
Matoušek Josef úředník kapituly   1872
Matoušek Ritter von Bendorf Josef kapitán-poručík c.k.pěššího pl. Prinz von Bessen 1807 1847
Mattů Bernard z c.k. praporečník   1868
Maulini August syn rytce   1873
Maulini Dominik rytec a litograf 1785 1863
Mayer Petr dvorní mistr klempířský 1720 1790
Mayerová Josefa, Barbora, Žofie děti zedníka   1872
Mayerhöfer Katharina     1880
Mayerhöfer a Lendeke   společná hrobka   1857
Mayersbach roz.Lipowská z Lipowic Františka   1790 1875
Mayrossů Hugo šl.z poštovní asistent   1879
Mende Julie dcera služky 1883 1883
Merklů  Edmund rytíř z guberniální rada 1801 1874
Merklů roz. Krzepinská Mathilde   1828 1868
Mertens roz.von Aichen  Therese von   1782 1822
Metelka Václav spisovatel 1776 1856
Meyersbachu Františka z vdova po statkáři   1875
Mezler z Andelbergu Alžběta vdova po lékaři   1877
Mezler z Andelbergu Franz Josef MUDr.   1787 1858
Miesel z Zahleisenu Marie     1876
Michálková Rafaela Anglická slečna   1870
Michalovic Anna z     1873
Michl Klement   sochař   1884
Mikan Josef Bohumil PhDr. universitní profesor 1742 1814
Mikovec   rodinná hrobka    
Mikovec Ferdinand Břetislav hist.spis.a redaktor Lumíru 1826 1862
Millerbacher Karel lékař z Karl.Varů 1799 1844
Milosrdných sester   hrobka Kongregace    
Miltner František zemský účetní   1803 1879
Mister Josef knihař a měšťan pražský 1801 1861
Mitrovský Marie dcera Jana M. 1847 1864
Mitrovský August syn Antonína M. 1845 1851
Mitteis Heřman c.k. státní nádvladní 1829 1877
Mnouček Pavel Václav sládek a maj. pivovaru, spoluzakladatel "Svatoboru" 1817 1863
Mnoučková Terezie choť Pavla V. M. 1786 1858
Moehrensteinu roz Lhotská Karolina z   1802 1827
Mohr z Ehrenfeldu Gabriela svob.p.   1819 1867
Mohr z Lemanskich Marija       1868
Monte Chiaro Josefa Giovanna z dcera setn.   1870
Morstadt Vincenc  vrch.rada Zem.soudu, autor mnoha obrazů Prahy 1802 1875
Morstadtová Karolina vdova po lékaři   1868
Moser Jeroným arcibiskup.hofmistr   1881
Mörk z Mörkensteinu Alfred sekretář Zem.soudu   1875
Mörk z Mörkensteinu Marie vdova   1880
Mrva Anna dcera rukavičkáře 1867 1869
Mrvová Helena dcera rukavičkáře   1877
Mrvová Vilemína choť rukavičkáře   1868
Mühlstein Daniel Augustin Engelbert   1756 1820
Mühlstein roz Schmid Franziska vdova 1791 1863
Mühlstein Leopold  c.k. soudní úředník 1821 1879
Müller Antonín zemský účetní rada 1800 1878
Müller Johann císařský rada 1795 1864
Müller roz.von Hippmann Anna   1795 1871
Müller roz.von Heimerl Barbara choť účet.rady 1813 1835
Müller ze Sturmthalu Jan důstojník 1837 1861
Müller ze Sturmthalu Julius důstojník 1830 1864
Müllerová Terezie vdova po hradním z Komorního hrádku   1877

Nalezli jste v seznamu jméno svého příbuzného? Máte informace o některém z pohřbených? Můžete kontaktovat Ing. Gabrielu Kalinovou z našeho občanského sdružení na e-mailu: praguidolm@seznam.cz či tel.: 251 619 044.

ZDROJ: Lány, Jeronym. Malostranský hřbitov v Košířích: 1680-1884. Praha: Správa pražských hřbitovů, 2001. 77 s.

ISBN 80-238-8705-X.