Abecední seznam jmen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příjmení/přídomek Jméno Povolání Narozen Zemřel
Baillet de Latour Karolina hr. Úst.šlechtičen   1777 1840
Bailony Bedřich c.k. pošt. oficiál, vdovec 1838 1879
Bailony Cecilie choť pošt. oficiála 1851 1877
Balde Brigitta řeholní sestra 1847 1882
Ballasek Alžběta   1806 1826
Ballasek Václav   1801 1826
Banhans Antonín Dr.      
Banhans Zuzana vdova po učiteli 1807 1866
Baretta Josef soudní sluha   1863
Baretti Marie dcera sekretáře   1880
Bartelová Ludmila     1872
Bartholdy Jan JUC     1867
Bartholoni Josefa vdova po kustodovi   1867
Bartoníček Petr pražský měšťan    
Bartoš Ferdinand idiot   1878
Bartoš Filip rytec   1882
Barvitius Andreas a 4 děti   1782 1836
Barvitius Viktor a Barbora vdova kasíra   1874
Baselli Ze Süssenbergu Vavřinec guberniální rada   1850
Bassa z Scherersbergu Aloisie     1850
Bassa z Scherersbergu Aloisie     1862
Bassa z Scherersbergu Josef     1861
Bastien Jan c.k. hejtman   1872
Bath z Ducheimu J.      
Bauer z Adelsbachu roz. Kriner Anna   1771 1819
Bauer z Adelsbachu  Emanuel rada Apelačního soudu 1797 1842
Bauer z Adelsbachu  Johann c.k. major 1800 1846
Bauer   MUDr. plukovní lékař   1870
Bauer Jan Kašpar dvorní rada   1877
Baumann Vincenc uč. rada kn. Fürstenberga    
Baumanová Barbora     1783 1824
Bayer z Bayersbergu Jindřiška      
Bayer z Bayersbergu Josef c.k. vrch. por. 1813 1872
Bayer z Bayersbergu Marie vdova nadpor.   1881
Bayer   Václav mecenáš pražské chudiny 1765 1837
Bayerová Apolonie vdova po gruntovníku   1872
Bäkert Josef c.k. guberniální dveřník 1762 1824
Bärenreiter Barbora vdova knihvedoucího   1878
Beer v.Baier Johanna     1859
Beer v.Baier Josef rytíř   1785 1857
Beer v.Baier roz. Brechler z Troskowitz Sofie vdova po lékaři 1795 1869
Behagel z Flammerdingu Filip správce porod.   1864
Behagel z Flammerdingu Filipína švadlena   1878
Behagel z Flammerdingu František     1842
Behagel z Flammerdingu Johanna     1872
Behagel z Flammerdingu Luisa  svob. soukr. 1819 1883
Behagel z Flammerdingu Rudolf   1855 1856
Becherů František šl. Z     1884
Becherů Marie šl. Z     1883
Bechyně z Lažan Josef     1868
Bellani Alois  ze Staré Hutě u Dobříše 1818 1884
Bellani Aloisie dcera Antonína B. 1880 1883
Bellani Barbora     1797
Bellani Kateřina žena Aloise B. slévače 1818 1884
Bergová roz. Palme Augusta   1807 1881
Berg  František Josef pražský měšťan 1802 1873
Bergthaler Julius malíř 1845 1871
Berchtold Jiří pražský stavitel 1831 1865
Berchtoldová Marie Anna hr. vdova 1763 1843
Bernard Jan Nep. P. sídelní kanovník sv. Víta 1815 1882
Bernhausen Vilemína bar.   1829 1866
Bernhausen Otokar bar. Z Herrlingen-Klingensteinu      
Bertel Josef student reálky 1862 1871
Bertelů Marie z choť c. k. dvor. rady   1884
Beutel z Lattenbergů        
Bezděka František církevní spisovatel 1798 1874
Bezecný Jan komponista, učitel hudby 1803 1871
Bělohlávková Matilda choť v. soud. rady   1861
Bělohoubek Jan kníž.Schwarzen. revident 1820 1867
Bělohoubková Marie vdova po kníž. Revidentovi 1812 1862
Bělohradská Marie dcera flašinetáře   1880
Bergenthalu Václav rytíř z      
Běšínová z Běšin Marie Anna, Úst. Šlech.   1815 1844
Běšínová z Běšin Antonie svob.p. Úst. Šlech.   1754 1840
Běšínová z Běšin Alžběta svob. P., Úst. Šlech.   1817 1866
Biancone Augusta soukromnice   1884
Bieberstein -viz. Marschall        
Bill Rudolf c.k. ředitel dvorské komory   1873
Biron Růžena dcera profesora   1882
Bissingen Arnošt hr. Z komoří císařovny   1879
Bissingen Eliška hr.     1884
Bittrová Anna komorná   1877
Blovský Vincenc litograf   1878
Blumencron roz. Z Ottilienfeldu Josefa svob.p.     1822
Blümel Fridolín syn mistra zámečnického   1858
Boehmová roz. Havránková Marie choť JUDra 1848 1872
Bohn z Blumensternů Barbora      
Bohn z Blumensternů Jan c.k. podplukovník   1877
Bollard Emanuel dvorní krejčí   1880
Bolzano z Kronstadtu       1860
Borecký Jan   1798 1853
Borzaga Josef c.k. praporečník v. v. 1799 1868
Bořek Dohalská z Dohalic Emanuela hr.   1772 1841
Bořek Dohalská  Marie Anna hr., Úst. Šlech.   1769 1854
Bořická Emilie   dcera profesora   1880
Bořický Emanuel Dr. univ. profesor, spis. 1840 1881
Bouček Salesius P. kapitulár strahovský   1880
Bozděchová Viktorie     1860
Böh z Rostkronů Kristina choť majora   1874
Böhm Hugo JUDr. sekretář Buštěhr. Dráhy    
Böhm Jan rytíř c.k. dvorní rada   1830
Böhm Josef Jiří Dr. prof., řed. pražské hvězdárny 1807 1868
Böhm Václav operní pěvec Stav. Divadla   1867
Bradáč Vincenc kanovník u sv. Víta 1814 1874
Bragato Alois Msgr. c.k. dvorní kaplan 1790 1874
Brandensteinu Louisa bar.z      
Brandl Josef c.k. císařský rada 1783 1849
Branovitzer Řehoř c.k. dvorní rada   1881
Breiterová Johana svíčková u sv. Víta   1882
Bretfeld z Kronenburgu Antonín svob.p.   1768 1830
Bretschneider v. Rchttreu Karel JUDr. šl.   1798 1879
Brettschneiderů Karolína z choť JUDra 1802 1875
Brettschneider  Václav     1859
Breuer Gustav profesor gymnázia 1842 1881
Brich Václav klenotník 1822 1871
Brillmayer Josef syn sochaře   1873
Brioschy Josefina z      
Brixi Alois     1860
Brixi Karolina       1883
Brlínko Čeněk kancelářský rada 1792 1868
Brožík  Jan   1802 1869
Brožíková Veronika   1815 1861
Brökl Josef frontový dělostřelec 1717 1804
Brzorád Filip zeměměřič   1873
Březovský Josef malíř a kolorista 1816 1866
Bublová roz Grinnerová Anna   1756 1789
Buňka  Vincenc P. hlavní farář u sv. Mikuláše    
Burda Josef Karel malíř a rytec 1779 1848
Burdová  Veronika vdova po malíři   1870
Burger Adam kancelářský ředitel 1792 1867
Burka Vincenc P. arcibiskupský notář   1878
Bušek Václav c.k. nadporučík    

 

Nalezli jste v seznamu jméno svého příbuzného? Máte informace o některém z pohřbených? Můžete kontaktovat Ing. Gabrielu Kalinovou z našeho občanského sdružení na e-mailu: praguidolm@seznam.cz či tel.: 251 619 044.

 

ZDROJ: Lány, Jeronym. Malostranský hřbitov v Košířích: 1680-1884. Praha: Správa pražských hřbitovů, 2001. 77 s.

ISBN 80-238-8705-X.