Abecední seznam jmen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příjmení/přídomek Jméno Povolání Narozen Zemřel
Sabatour z Kronenteru Jan šl. c.k. hejtman   1868
Sammrová Marie dítě - nalezenec   1884
Santo Georgio Anna Valentia hrab. De vychovatelka císařovny Marie Anny    
Sarassini Franziska svob.p.ze     1870
Saturník František P.     1875
Sebastiani z Častolovic Jiří     1873
Sebastiani z Častolovic roz. Purman Josefina     1873
Sedláček z Granthalu Albert rytíř dvorní rada    
Sedláčková roz. Pachmanová Karolina   1835 1862
Sedláčková   Majdalena     1882
Seeland František c.k. major    1874
Seeling Karel JUDr. zakladatel Malostranské měšťanské besedy   1884
Seemanová Vilemína   1852 1862
Seche Jan rytíř von c.k. notář   1868
Seidan Tomáš sochař, profesor 1830 1890
Seidanová Barbora vdova po sochaři   1874
Seidanová Julie choť soukromníka   1878
Seiche z Nordlandu Marie vdova podpluk. 1804 1881
Seltiers de Moraville Josefina markýza     1824
Senft roz. Hlaváček Babeta choť lesníka 1808 1872
Senft   Edvard Lambert císař.hosp.ředitel   1866
Senft Richard kníž.vrch.lesmistr v.v. 1800 1869
Sepp Aloisie   1789 1826
Sequens Václav koželuh barvíř 1801 1868
Setunská provd. Chmelařová Vilemína   1825 1875
Setunský  Jan zástupce 1795 1875
Severus z Laubenbergu Anna šl. vdova generála   1871
Schaurothu Franziska svob.p.ze     1861
Schaurothu Marie svob.p.z     1861
Scheinerů Eliška ze     1868
Scherer Johann Egidius c.k. hosp.rada 1779 1846
Scheurů Františka ze      
Scheurů Marie z dcera důstojníka dělostř.   1877
Schiederova z Herzogenbergu   rodina    
Schiffner Karel  JUDr.   1812 1863
Schimann Emanuel   hraběcí vychovatel   1871
Schimel Jan zpěvák   1872
Schindlerů Karolína z dcera revidenta dráhy   1877
Schindlerů Karolína z vdova po setníku   1880
Schleichart z Wiesenthalu Terezie šl.     1871
Schlitter Johann   1800 1879
Schlitter Rosalie   1802 1867
Schmidová Antonie   1759 1817
Schmidt Adolf   obchodní praktikant 1856 1873
Schmidt roz Geržabek Barbara   1835 1877
Schmidt Rudolf Ernst   1861 1865
Schmidt z Bergenholdu Bohdan dvorní rada   1884
Schmidt z Bergenholdu Ferdinand vrch.fin.rada   1881
Schmidt z Bergenholdu Jan JUDr. rada Apelačního soudu   1873
Schmidt z Bergenholdu Jindřiška     1880
Schmidt ze Sönbergu   rodinná hrobka    
Schmidt ze Sönbergu Viktor syn správce   1882
Schmidt ze Sönbergu Zdenka     1871
Schmidtů Jan ze hofmistr knížete Rohana   1874
Schmidleischner Antonín malíř 1803 1866
Schmiedt Edward  z Tróje    
Schmiererová roz. Maxová Terezie   1732 1812
Schmutzer Bedřich zemský inženýr 1822 1879
Schneider František Xaver JUDr. profesor 1805 1882
Schneider Jan rytec     1876
Schneider Jiří vrchní lesní ze Zbirohu 1811 1877
Schneider  roz. Russová Karolína   1818 1872
Schneider Prokop, Alžběta, Karel, Josef, Anna, Ferdinand a František Winter všichni zemřeli během září 1855   1855
Schnippel roz von Peche Alžběta   1793 1824
Schnurer Karel stolař 1736 1822
Schober Bedřich c.k. zámecký hejtman 1835 1869
Schornböck Miloš . praemonstrát   1881
Schöbl Jan stavovský kraj.komisař 1793 1886
Schöblová roz. Svobodová Terezie choť komisaře 1805 1875
Schöblů Anna ze choť ministerského rady   1874
Schöblů Augustin rytíř ze ministerský rada 1769 1830
Schöller Antonín chovanec ústavu idiotů   1878
Schönau Aloisie ze dcera c.k. majora   1876
Schönau František svob. p. z gubern. sekretář 1785 1856
Schönau roz. Vernier de Rougemont et Orchamps  Henrietta svob.p. ze   1790 1865
Schönau Mathilde svob.p.ze Ústav šlechtičen 1822 1883
Schönfeldu Antonín svob.p. ze      
Schönfeldu Kateřina ze soukromnice   1871
Schubert rytíř ze Soldernů Edvard JUDr.     1879
Schulzová roz. Satranová Anna   1814 1871
Schühly Dominik c.k. dvorní kuchař   1877
Schütz Adeodatus P. provinciál Augustiniánů   1878
Schwarz Václav kníž. pokladník 1795 1857
Schwarzer František soudní příručí 1800 869
Schwarzenfeldu Clara ze      
Schwesengerová  G. D. regenschori 1737 1809
Sichrovský Antonín P. převor Maltézů   1863
Singer z Valmooru Nina choť c.k.podplukovníka 1795 1866
Singer z Valmooru Vilém c.k. podplukovník   1879
Skála Josef rytec   1801 1865
Skála Tobiáš P. kapitulár Praemonstrátů   1881
Skalský Gustav Ferdinand syn pošt. oficiála   1872
Skramlík Emilián rytíř      
Skramlíková Euforsina     1846
Skřivanová Barbora chovanka ústavu idiotů   1882
Skuhrovcová Pavla a Františka dcery zedníka   1876
Sladká Veronika vdova po úředníků   1880
Smrček Matěj s dětmi   1811 1854
Sommerschuh František a Ignác     1854
Sommerschuh Richard syn továrníka   1877
Sosnovcová Aurelie dcera úředníka 1851 1873
Sosnovec z Wlkánova František svob. p.      1867
Sönbergu Marie ze dcera správce   1881
Sönbergu Viktor ze syn správce   1882
Sperlich Adolf MUDr.     1866
Spiegelová z Dessenbergu svob.p.     1873
Spilberg ze Spilwaltu Eduard c.k. plukovník  1805 1883
Spilberg ze Spilwaltu Františka choť c.k.plukovníka 1808 1882
Stadler z Mildenbachu Antonín c.k. setník 1818 1883
Stamm Alexander komorník   1866
Staněk Václav profesor konzervatoře    
Stehlík z Čenkova a Treustädtu Maria      
Stehlík z Čenkova a Treustädtu Václav     1859
Stecher von Sebenitz Hermine dcera pplk.   1872
Stecher von Sebenitz Josef      
Stecher von Sebenitz Roderich okresní komisař   1883
Stein roz Ebenberger Josefa      
Steinböck Anna vdova po hejtmanovi   1879
Steinsdorfu Antonie ze soukromnice   1878
Steinsdorfu Marie Anna svob.p.z      
Steinský František Antonín děkan filozof. fakulty UK 1752 1816
Stelczyk Gustav c.k. generálmajor      
Sternbergová Terezie     1860
Sterzinger Alois šl. c.k. rada     1873
Stiasny roz von Spoenla Franziska   1789 1857
Stich Jan Václav virtuos na lesní roh 1746 1803
Stichová Leontina choť c.k. kuchaře   1870
Stichová Leopoldina dcera c.k. kuchaře   1879
Stokar von Bernkopf Elisabeth     1866
Stomm Melanie hraběnka   1857 1871
Stopper Rozalie   1805 1875
Stowasser Bedřich rytíř c.k. plukovník v.v.   1881
Stöckner von Sturmau Katharine vdova mjr.   1866
Stölzer Josef rytec     1882
Stradiotů Karel JUDr.z adjunkt Zemského soudu   1877
Strakatá Kateřina vdova po basistu Stav.div.   1873
Strakatý Karel basista Stav.div. 1804 1868
Strecker Walburga šlecht.     1872
Strobach Antonín JUDr. první prezident říšské rady 1814 1856
Strobach Jindřich JUDr.     1871
Strobach Josef dirigent Stavov.div. 1733 1794
Strondl Johann c.k. strážný dveřník   1878
Strondl Josef domácí obřadník císaře   1880
Stroupežnický Ladislav   1865 1881
Suchý Tomáš pachtýř cihelny 1818 1875
Suske Antonín   1841 1867
Suske Vincenc  asistent císař.pokladny 1837 1863
Süssenbergu Baselli Vavřinec ze gubern. úředník   1850
Svatá holčička Anna Degenová     1848 1851
Svátková Antonie choť redaktora 1835 1871
Světlá roz. Železná Barbora   1829 1869
Svoboda A. spisovatel 1791 1849
Svoboda G. spisovatel 1800 1844
Svojetínská Františka vdova po setníku   1879
Szalai Augustin úředník v tiskárně   1869
Šemerová-Arbeiterová Antonie divadel. ochotnice   1856
Šesták Josef kamenotiskař   1873
Šikanedrová Anna dcera Františka Š. 1879 1880
Šikanedrová Božena dcera Antonína Š. 1884 1884
Šikanedrová Marie   1883 1833
Šimáček Matěj   jednatel Jednoty pro dostavění chrámu sv. Víta 1816 1877
Šiman a Finger   společná hrobka    
Škarda Johann   1786 1850
Škrétová Anna dcera Františka Š.   1865
Šmíd z Bergenholdu Antonie     1859
Šobrová Eleonora   vdova po zámeckém hejt.   1879
Špork Eduard hrabě c.k. rytmistr    
Špork Jan Václav hrabě nejvyšší hofmistr, president Apelač. Soudu 1724 1804
Špork Josef hrabě právník   1881
Šporková Gabriela hraběnka     1883
Šporková Valburga hraběnka     1877
Štěpnička Antonín P. administrátor   1881
Štika Emanuel P. kaplan u sv. Mikuláše    
Štolovská roz. Mladějovská Kateřina   1798 1873
Štolovský  Josef   1795 1873
Štorch Karel Boleslav spisovatel 1812 1868
Šváb Jan   1827 1874
Šváb Martin   1782 1855
Švábová  Majdalena   1794 1876
Švabinská Jana dítě - nalezenec 1880 1880
Švela Ignác   1784 1856
Švelová Petronila vdova šichtmistra 1809 1873

Nalezli jste v seznamu jméno svého příbuzného? Máte informace o některém z pohřbených? Můžete kontaktovat Ing. Gabrielu Kalinovou z našeho občanského sdružení na e-mailu: praguidolm@seznam.cz či tel.: 251 619 044.

ZDROJ: Lány, Jeronym. Malostranský hřbitov v Košířích: 1680-1884. Praha: Správa pražských hřbitovů, 2001. 77 s.

ISBN 80-238-8705-X.