Abecední seznam jmen

 A  B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příjmení/přídomek Jméno Povolání Narozen Zemřel
Papst Karel c.k. vojen. zaopatřovatel 1809 1870
Pacher Rafael      1866
Pacher rytíř z Lilienstreitu Vilém   1806 1878
Pachmanová roz. Jarošová Filipina   1817 1859
Pachmann Jindřich místodržitel.ofic. 1798 1861
Pallatová Filipina      
Palliardi Amalie žena důstojníka   1873
Palliardi Ignác Alois stavitel, zakladatel vinic na Smíchově 1765 1806
Palliardi Karel zemský rada a soudce    
Palliardi Karolina vdova 1843 1879
Pally August JUDr. radní sekretář    
Palme Eliška choť majitele domu   1877
Panzký Johann   1753 1813
Panzký Johann Alois   1777 1817
Paris Josef sochař 1825 1849
Parisot Caroline     1865
Parisot Karel komorník v.v.   1878
Parisot Terezie žena komorníka   1884
Parisová Marie sestra sochaře    
Passy Rudolf z velitel zemské obrany v Praze 1831 1881
Pastorelli Serafín c.k. nadporučík   1868
Paterů Žofie choť vicepresidenta soudu   1883
Pavlovská z Rosenfeldu Eliška dcera sedláře   1879
Pavlovská z Rosenfeldu Karolína soukromnice   1884
Pavlovský z Rosenfeldu Antonín     1863
Pavlovský z Rosenfeldu Antonín žák reálky   1879
Pawlik Andreas c.k. dvorní rada 1817 1872
Peche Anna von vdova dvor.rady    1877
Peche Anna von soukromnice   1883
Peche Ritter Josef von c.k. dvorní rada 1782 1854
Peche Ritter Hermengild von   1755 1835
Peche Mathilde von představená řádu Angl. Slečen 1770 1847
Pecher Josef komorník knížete Rohana 1801 1881
Peklo Emilie dcera Jindřich a Anny P. 1884 1884
Pelzel František Martin český buditel 1734 1801
Perl Henriette   1867 1869
Perníkářová Johana dítě z úst.idiotů   1883
Pešina rytíř z Čechorodu Michael Václav kanovník u sv. Víta 1782 1859
Petscheny Matias Vinz. hraběcí účetní 1779 1855
Petz Emanuel rytíř před.kraj.soudu   1878
Pfeiffer Benedikt Jan Nep. strahovský prelát 1783 1834
Pfeilitzer Heřman baron     1875
Pfleger Alžběta matka Gustava P.M. 1784 1857
Pfleger-Moravský Gustav spisovatel 1833 1875
Pflegerová Johana dcera Matyáše P. 1822 1855
Pietsch Ze Sidonienbergu Karel c.k. major    1878
Pillersdorfu Eleonora baronka z     1876
Pillersdorfu Karolína svob.p.z vdova   1868
Pilz Ludwig c.k. nadporučík 75 pl. 1855 1876
Pinkas Adolf Maria JUDr. advokát, poslanec 1800 1865
Pinkas Karel JUDr.  advokát   1848
Pinklová Terezie dobrodějka praž.chudiny 1773 1835
Písecký z Kranichfeldu Václav rytíř     1883
Pištěk Jan divadelní ředitel    
Platzer Bohumil Jan řed.továrny na plech 1824 1861
Platzer Ignác   sochař, zakladatel generace 1717 1787
Platzer Ignác sochař 1757 1826
Platzer Krištof sluha   1872
Platzer Robert sochař 1831 1868
Platzerová Rozalie vdova   1880
Pläbst z Flammenbergu Barbora vdova setníka   1879
Pläbst z Flammenbergu Fridolín setník   1871
Pohoná roz. Höfer Františka Josefa   1803 1866
Poche Josef tkadlec 1825 1857
Pocheová Barbora   1780 1854
Polaková Hedvika   vdova po zem.advokátu   1883
Pollaková roz. Wendler Anna   1784 1842
Poratschka Terezie vdova po lékaři 1793 1871
Porges z Portheimu Arnošt student 1861 1879
Posledník Hynek sazeč 1828 1850
Pospíšil z Treyenfeldu Kateřina   1789 1866
Povolný Gustav malíř porcelánu   1880
Praemonstrátů řádová hrobka        
Prée Petronila vdova po c.k.setníku   1878
Prechlerová Adéla dcera malíře znaků   1877
Preissler Karel pracovník v porcelánce 1831 1883
Presl Karel Bořivoj Dr. universitní profesor 1794 1852
Procházka František malíř, dřevorytec 1740 1815
Procházka František dřevorytec   1881
Procházka Vilém idiot   1884
Prokop Josef varhaník u sv. Mikuláše 1783  
Proskovec Antonín rada zem.soudu   1871
Prosser Jan dozorce v kárnici   1884
Pucherna Antonín malíř a rytec 1776 1852
Purman Antonín c.k. dvorní lékárník 1782 1841
Psohlavec Josef syn Jana P. z Tachlovic 1876 1884
Psohlavcova Marie dcera Josefa P.   1864
Puteani Bedřich svob.p.z      
Puteani Paulina baronka vdova 1816 1867

Nalezli jste v seznamu jméno svého příbuzného? Máte informace o některém z pohřbených? Můžete kontaktovat Ing. Gabrielu Kalinovou z našeho občanského sdružení na e-mailu: praguidolm@seznam.cz či tel.: 251 619 044.

ZDROJ: Lány, Jeronym. Malostranský hřbitov v Košířích: 1680-1884. Praha: Správa pražských hřbitovů, 2001. 77 s.

ISBN 80-238-8705-X.