MAPY      SEZNAM JMEN      OSOBNOSTI      NÁHROBKY      PŘENESENÍ      ZAVÁTÍ      KARTOTÉKA

 

Zavátí

Zde uvádíme seznam jmen významných osobností, jejichž ostatky jsou zde pochovány, případně byly přeneseny odjinud, avšak dnes jsou pro nás na neznámých místech.

Jméno kdo to je narození – úmrtí známé místo, do roku
       
Arbeiter Jan Dobromil lékárník a mecenáš 1794 – 1870  
Berchtold Georg architekt 1831 – 1865  
Březovský Josef malíř, kolorista 1816 – 1866  
Burde Karel Josef malíř, mědirytec 1779 – 1848  
Čepelka kreslíř 1780 – 1814  
Demartini kominík 1771 – 1832  
Dienzenhofer Kilián Ignác architekt 1751 – 1869  
Dienzenhofer Kryštof stavitel 1655 – 1722  
Döbler Jiří kreslíř 1788 – 1845  
Dřevíkovský Eduard malíř, portrétista 1818 – 1879  
Fellinghauer Josef František basista u Sv. Víta 1738 – 1800  
Fila Antonín malíř miniatur 1796 – 1869  
Follberger Jan varhaník, skladatel 1881 – 1871  
Gautsch Jiří hudebník 1733 – 1806  
Helbling z Hirzenfeldu spisovatel 1789 – 1830  
Hellich Josef Vojtěch malíř, portrétista 1807 – 1880  
Hellmer Karel Josef houslař 1739 – 1812  
Hennevogel Ignác mramorář 1725 – 1790  
Homolka Jan Štěpán proslulý rod houslařů 1800 – 1883  
Chlupp Jan Mořic   1801 – 1871  
Jäger Josef architekt a stavitel 1721 – 1793  
Jahn Bedřich August malíř miniatur 1769 – 1850  
 

 

textový formát

 

HROBY ZAVÁTÉ“

JMÉNA VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ, KTERÉ JSOU POCHOVÁNY NA MALOSTRANSKÉM HŘBITOVĚ NEBO JEJICHŽ OSTATKY SEM BYLY PŘENESENY*, ALE DOSUD PRO NÁS NA NEZNÁMÉM MÍSTĚ

 

1. Arbeiter Jan Dobromil , lékárník a mecenáš (1794 Jistebnice – 10.02.1870 Praha)

2. Berchtold Georg, architekt, pražský stavitel a architekt (1831-1865)

3. Březovský Josef, malíř, kolorista (1816-1866)

4. Burde Karel Josef, malíř, mědirytec, kustod obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění (14.05.1779 - 26.02.1848 Praha)

5. Čepelka (Czepelka)František, kreslíř, rytec a obchodník s rytinami (1.6.1780 Kostelec nad Orlicí -21.3.1814 Praha)
6. Červenková Anna, česká herečka Novoměstských divadel (+1867)

7. Demartini, Pražská kominická rodina italského původu, jejíž členové přišli do Čech za Rudolfa II. Na Malostranském hřbitově byli z této rodiny pohřbeni kominičtí mistři Jakub Demartini (1771- 1832), František Demartini (1786-1842) a Václav Demartini (+1878).

8. Dienzenhofer Kilián Ignác, architekt, stavitel (1.9.1689 Praha –18.12.1751 Praha)

9. Dienzenhofer Kryštof, stavitel, otec Kiliána Ignáce Dientzenhofera ( 7.7.1655 Guggenhof, Bavorsko – 20.6.1722 Praha)

10. Döbler Jiří, kreslíř, rytec (20. 4. 1788 v Praze-19. 6.1845 Karlín)

11. Dřevíkovský Eduard, malíř, portrétista (1818 Brandýs n. Labem - 12.6.1879 Praha)

12. Fellinghauer Josef František, basista ve sboru Svatovítské katedrály (27.10.1738 Prunéřov - 27.1.1800 Praha)

13. Fila Antonín, malíř miniatur (5.7.1796 Louny -6.4.1869 Praha)

14. Follberger Jan, varhaník, hudební skladatel (1881 Ratibořské Hory - 1.8. 1871 Praha)

15. Gautsch Jiří, hudebník Jiří (22.4.1733 Markvartice u Benešova nad Ploučnicí - 1806 Praha)
16. Gellert Jan, malíř, krajinář (23.11.1821 Praha - 3.10.1865 Praha)
17. Havel Václav Mária, otec staveb.podnik. Havla, mlynář (12.4.1821 Praha – 18.7.1884)

18. Helbling z Hirzenfeldu, prof. pom. věd.historických, spisovatel (3.12.1789-1830)

19. Hellich Josef Vojtěch, malíř, portrétista (17.4.1807 Choiltice – 22.1.1880 Praha)

20. Hellmer Karel Josef, houslař, příslušník významné houslařské rodiny (1739 – 1812)

21. Hennevogel Ignác, mramorář (sv. Mikuláš na MS), (1725 Litoměřice – 1790 Praha)

22. Homolka Jan Štěpán, proslulý rod houslařů (20.6.1800-19.3.1883)

23. Chlupp Jan Mořic, JUDr., univerzitní profesor (Vysoký chlumec 22.11.1801 – 1871 Praha)

24. Jäger Josef, architekt a stavitel (1721 Haldensee, Tyrolsko – 19.9.1793 Praha)

25. Jahn Bedřich August, malíř miniatur a portrétů ( 1769 – 1850)

26. Jandera Josef Ladislav, prof. mat, rektor pražské univerzity (19.2.1776 – 27.7.1857)

27. Jelínek Ignác Emanuel, hudební pedagog, majitel hudeb.ústavu (13.3.1781-3.10.1880)

28. Kohl Ludvík, český malíř, kreslíř, řezbář a mědirytec (14.4.1746 Praha – 18.6.1821 Praha)

29. Kranner Jan Ludvík, sochař (1764 Praha – 14.11.1828 Praha)

30. Kress Josef, rytíř, gen.řed. Buštěhradské dráhy (1871 Kozolupy u plzně – 1881 Praha)

31. Kuchař Jan Křtitel, skladatel, virtuóz na varhany, pedagog, Mozartův přítel (5.3.1751-18.02.1829)

Mozartův přítel

32. Kussý Ondřej, violoncellista, skladatel (27.03.1761 Světlá nad Sázavou-29.12.1809 Praha)

33. Legis – Glückselig Gustav, prof.a významný historik, spisovatel (19.6.1806 Praha – 28.01.1867

34. Lieblein Jan, uviverzitní profesor matematiky (18.10.1834 Manětín-24.12.1881)

35. Mánes Antonín, malíř, otec Josefa, Amálie a Quida Mánesových (3.11.1785-23.7.18436 Praha)

36. Mánes Václav, malíř nábož. obrazů a podobizen, bratr Antonína Mánesa (1793 Praha – 1858)

37. Markovský Václav, malíř historických a kostelních obrazů (15.11.1789-16.10.1846 Praha)

38. Mašek Vincenc, virtuóz na skleněnou harmoniku (5.4.1755 Zvíkovec - 15.11.1831 Praha)

Mašková Johana, virtuózka na sklen.harmoniku (+ 7.11.1808)

Mašek Albín, jejich syn regenschori u sv. Mikuláše.
39. Matějka Josef, hornista, učitel a virtuóz na lesní roh, učitel Sticha-Punta (1728-1793)

40. Maulini Dominik, rytec a litograf ( 1785 Kaliště u Jihlavy – 1.4.1863 Smíchov)

41. Mikan Josef Bohumil, pražský univerzitní profesor, rektor pražské univerzity (1742 Česká Lípa – 7.8.1814 Praha)

42. Öehlschlägel Jan Lohelius, řed. kůru na Strahově, stavitel velkých strahovských varhan

(31.12.1724 - 22.02.1788 Praha)

43. Palliardi Ignác Alois, stavitel (duben 1732 Praha - 10.8.1806 Praha)

44. Platzer Ignác František, zakl. sochař. generace (6.6.1717 Plzeň - 27.08.1787 Praha).

45. Platzer Ignác Michal, sochař II. generace (14.3.1757 Praha - 13.8.1826 Praha)

46. Porgesové z Portheimu, továrníci

Porges z Portheimu, Arnošt, student (1861-1879)

47. Procházka František, malíř historických námětů, krajinář, restaurátor , dřevorytec (27.2.1740 Praha - 15.4.1815 Praha)
48. Prokop Josef, varhaník, hudební skladatel a spisovatel (+ 1800)

49. Rentz František Emanuel, malíř znaků (9.2.1776 Praha -13.6.1843 Praha

Rentz Kazimír Stanislav významný malíři a rytec šlechtických znaků.

(25.04.1748 Kuks - 14.04.1799 Praha)

50. Röhrs Bedřich, umělecký truhlář, majitel továrny na nábytek (1788-1870 Praha)

51. Rosenkranz Josef Václav, český obrozenecký hudební skladatel (8.6.1797-3.12.1861) 52. Royko Kašpar, historik, univerzitní profesor, rektor pražské univerzity, (1734 Mettau ve Štýrsku - 20.04.1819 Praha)
53. Rulík Jan Josef, buditel, spisovatel a publicista (20.2.1744 Žleby u Čáslavi – 6.3.1812 Praha)

54. Schneider Franz Xaver, profesor, právník, odborník v oboru hornictví a horního práva, rektor pražské univerzity. (1805-1882)

55. Schwesingerová Dobromila, zpěvačka, (altistka), ředitelka chóru (1737-1809)
56. Steinský František Antonín, profesor pomocných věd historických na Univerzitě Karlově v Praze,

děkan filosof. fakulty (1752-1816)

57. Svoboda Alois Věnceslav ,pedagog, filolog, spisovatel, filosof 1791 Navarov – 1849 Praha)

58. Svoboda Jan, pedagog, spisovatel (1800 Hoředník – 1844 Praha) Kalinová
59. Tomsa Bohumil František, spisovatel (02.07.1793 Kadeřavce u Turnova –

26.02.1857 Praha)

60. Tomsa František Jan, spisovatel, spolupracovník Dobrovského

61. Trutnovský Jan, spisovatel, jezuit. knihovník v Klementinu (9.4.1725-25.10.1780 Praha)

62. Volkmann Vilém Bedřich, německý filosof a psycholog , univerzitní profesor na pražské univerzitě

63. Zafouk Gustav, sochař a modelér (24.07.1823 Komárov -30.10.1868 Praha)