Abecední seznam jmen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příjmení/přídomek Jméno Povolání Narozen Zemřel
La Garde Egon syn kasíra   1879
Lainová Marie jeptiška řádu Karmelitek   1882
Lambert Gerson Ritter von Ragersdorf     1848 1872
Landrock Karel žák reálky 1859 1875
Landrock František inženýr   1807 1882
Langer Jan Nep.   ředitel protokolu Apel.soudu 1757 1832
Langrová roz. Sodomová Anna   1809 1870
Laniusová Julie švadlena   1878
Laške Josef Antonín výrobce hudebních nástrojů 1738 1805
Latour Karolina hraběnda de     1866
Latour Vilém      
Lattre Antonín de ředitel pomoc. úřadů   1884
Lattre Johann de kontrolor celní správy 1810 1865
Laubenfeldu Severus Anna šl.z vdova mjr.   1879
Laudon Antonie     1870
Laufberger z Bergenheimu František     1877
Laumanová roz Herrl Barbora   1763 1804
Lauterbach Josef šl. c.k. plukovník 1752 1814
Lauterbach Josef     1865
Laveran-Huisbergu Bedřich z     1881
Laveran-Huisbergu Franziska z     1881
Lederburové hraběnky    dítě   1879
Lederer Cornelius sekretář Zem.výboru   1881
Ledererová Adriana dcera kupce   1876
Ledererová Rosalie choť obchodníka 1817 1866
Ledgiman z Auen  Krescencie vdova   1867
Ledvinka z Adlersfeldu  Anna vdova   1870
Ledwinka z Adlersfeldu roz.Nagi von Königshofen Anna   1784 1870
Leftis baronka zBrandesteinu roz. Svob.p. z Löbensteinu Emma   1816 1861
Leger František řed.kníž.arcibiskup.úřadu 1762 1843
Legis-Gluückselig Gustav Dr. spisovatel 1806 1867
Lemanskich Mohr Marija z     1868
Le Mari Jan kandidát učitelství   1875
Lendeke a Mayerhöfer   společná hrobka   1879
Lenz  Josef c.k. místodržitel.rada   1872
Lenzová Gabriela       1874
Lenzová Karolina dcera Lenze J.   1880
Lerchová Emanuela   1834 1863
Lermak Wenzel   1752 1827
Leschka Robert účetní u hr. Nostice 1811 1880
Lexová Marie žena vozíčkáře   1878
Lieblein Jan profesor něm. techniky 1834 1881
Liegerl Rosa    1799 1850
Liegert Josef     1863
Liegertová Viktorie vdova   1874
Lier Emanuel učitel hry na piano   1873
Lichtenbergová Marie Antonie hr. Ústav šlechtičen 1760 1845
Limbeck z Lilienau Antonie     1871
Limbeck   Hugo kyrysník 1816 1841
Limbeck Josef Eugen   1785 1858
Limbecková Anna choť c. k. setníka   1876
Linnová Anna vdova po sochaři 1802 1876
Lippa z Teschenfelsu Karel syn okres.hejtmana   1883
Littichheimu Aloisie z choť úřed.dráhy   1878
Lomů Karel JUDr.svob.p. z     1875
Lorenc Ondřej rytec    1871
Löschner roz. Wagner Josefina   1827 1879
Löw Antonín šl. c.k. major, práporník 1767 1853
Löw Therese šl.   1779 1853
Löwová Paulina dcera c. k. profesora   1884
Lucker Anna   1807 1869
Lumbe Josef c.k. vrchní dozorčí 1843 1869
Lumbeová Terezie     1861
Lwowská Anna   1850 1851
Lyssetin roz. Rosenbaumová Eleonora   1752 1799

Nalezli jste v seznamu jméno svého příbuzného? Máte informace o některém z pohřbených? Můžete kontaktovat Ing. Gabrielu Kalinovou z našeho občanského sdružení na e-mailu: praguidolm@seznam.cz či tel.: 251 619 044.

ZDROJ: Lány, Jeronym. Malostranský hřbitov v Košířích: 1680-1884. Praha: Správa pražských hřbitovů, 2001. 77 s.

ISBN 80-238-8705-X.