MH v literatuře, tištěných médiích a dalších publikacích

Edice "Slavné osobnosti pohřbené na Malostranském hřbitově"

Monografie o Malostranském hřbitovu 

 

Malostranský hřbitov v krásné literatuře 

 • NERUDA, Jan. Psáno o letošních Dušičkách. Praha : Malostranské povídky, 1876.
 • ARBES, Jakub. Vymírající hřbitov. Romaneta II. 1902.
 • KARÁSEK ze Lvovic, Jiří. Zastřený obraz. 1923.
 • KOŽÍK, František. Svatá holčička: dětská legenda.1943.
 • KOŠNÁR, Julius. Staropraské pověsti a legendy. 1947.

Novinové články a informace z periodik

 • ARBES, Jakub. In: Květy. Článek proti lhostejnosti, s níž se trpí zánik Malostranského hřbitov, 1900.
 • ARBES, Jakub. In: Květy. Článek proti lhostejnosti, s níž se trpí pozvolný zánik jedinečné památky, jakou je Malostranský hřbitov. 1905.
 • KAVALÍR, František. In:Krásy našeho domova. Článek kritizuje plán likvidace MH. 1910.naleznete v ekci 
 • WIRTH, Zdeněk. EMLER, Jan. Studie o Malostranském hřbitovu. In: Časopis společnosti přátel starožitností. Doprovodný materiál: snímky o vývoji náhrobku od pouhé desky k jeho sochařskému rozvedení. 1908.
 • ŠIMÁNEK, Josef. In. Samostatnost. Článek na záchranu hřbitova. 1912.
 • HOFMAN, Ješek. K dějinám Malostranského hřbitova. In: Ročenka kluhu přátel dějin umění za rok 1916. Praha, 1916.
 • KŠÁRA, Bedřich. Malostranský hřbitov v Košířích. In: Časopis Rodopisné společnosti v Praze. Ročník XI., 1939.
 • WIRTH, Zdeněk: Malostranský hřbitov. In: „Za starou Prahu“, roč. XXV., Praha. 1951.
 • KUTHAN, A. Úprava Malostranského hřbitova na Památník národních buditelů. (archiv Útvaru hl. architekta hl.m. Prahy). 50. léta
 • MERHAUT, C. In: Ochrana památek. Roč. XXVII., Praha. 1952.
 • ZPRAVODAJ, zvl. příloha Klub genealogů a heraldiků. Ostrava. 1981.
 • HOUDKOVÁ, Jitka. Malostranský hřbitov: Studie zpracovaná v rámci SOČ. Praha : [s.n.], 1985. 26 s. strojopisu v deskách, 12 fotografií. Studentská práce v rámci SOČ popisuje Malostranský hřbitov - poloha, historie, pohřbené osoby i sochařská díla. Dostupné v Městské knihovně hl. m. Prahy.
 • PORTÁL č.33 *3/1987 Zpravodaj dobrovolných aktívů SPM a ochrany přírody v Praze.
 • GARDELKA, Jaroslav. Památník českého národního obrození. Renesance Malostranského hřbitova. Praha, 1993. Rukopis.

Další chronologicky řazené prameny, ve kterých je Malostranský hřbitov zmiňován

 • Legis – Glückselig, Illustrierte Chronik von Böhmen. Prag. 1853.
 • TOMEK, ?. Dějiny města Prahy, Praha. 1855.
 • BÖHM, Josef. Monografie města Smíchova. Na Smíchově [Praha]: Nákladem smíchovské rady městské, 1882. 242 s.
 • ECKERT, František. Posvátná místa král.hl. města Prahy. Praha. 1883.
 • ECKERT, František. Posvátná místa hl.m. Prahy. Praha. 1884, II. díl.
 • TEPPE, ?. Košířské uzpomínky. Praha. 1890.
 • PAULY, Jan. Památník města Smíchova : vydaný k jubileu padesáté ročnice vlády Jeho Ap. Veličenstva císaře Františka Josefa I., krále českého. Praha, 1898.
 • SEDLÁČEK, Václav. Dějiny Smíchova: jeho historie, vzrůst, obyvatelstvo, monografie, život spolkový, společenský, rodinný, spolu historky, události a pověsti, a připojením biografie vynikajících Smíchováků.
 • WIRTH, Zdeněk. Pražské hřbitovy. Praha. 1923.
 •  PELCL, ? : Paměti. Praha. 1931.
 • FÜSSEL, Josef. Pražští mistři funerální plastiky od konce 18. do poloviny 19. stol. In: Věstník hl.m. Prahy. 1935, str. 889 a 904
 • SKOŘEPOVÁ, Zdeňka. O sochařském díle rodiny Platzerů. Příspěvek k dějinám středoevropského sochařství. Praha. 1957.
 • KREJČÍ, Karel. Máchovské Dušičky na pražských hřbitovech. 1970.
 • WITTLICH, Petr. Sochařství, in: Poche, Emanuel, Praha národního probuzení. Praha. 1980. S.207-278
 • DOCUMENTA pragensia XII. Pražské slavnosti a velké výstavy. Archiv HMP, Praha 1995.
 • Dana Moravcová: Majfest – májová slavnost hřbitovní v Praze 19.stol.
 • KOVAŘÍK, Petr. Klíč k pražským hřbitovům. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001.

 

Další literatura zaměřující se na dějiny pohřbívání

 • ARIÈS, Philippe. Dějiny smrti. [I., Doba ležících]. Překlad Danuše Navrátilová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 358 s. Každodenní život; sv. 7. ISBN 80-7203-286-0.
 • ARIÈS, Philippe. Dějiny smrti. II., [Zdivočelá smrt]. Překlad Danuše Navrátilová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 410 s. Každodenní život; sv. 8. ISBN 80-7203-293-3.

 

 

Další odkazy naleznete v sekci:

MH v médiích   Současnost a proměny Malostranského hřbitova