MAPY      SEZNAM JMEN      OSOBNOSTI      NÁHROBKY      PŘENESENÍ      ZAVÁTÍ      KARTOTÉKA

Na databázi jmen pilně pracujeme, odkrýváme stále nové náhrobky, shromažďujeme údaje z mnoha knih, pramenů a seznamů, ve kterých se často vyskytují chyby.

Jména se přepisováním někdy poněmčila, případně počeštila, zmizela zubem času z kamenných náhrobků i z desek. Popínavý břečťan dílo zkázy často dokonal a ještě před pár lety jím byl celý hřbitov dokonale pokryt.
Vandalové mnoho (jedná se o desítky figurálních náhrobků) cenných uměleckých děl nenávratně poškodili a odnesli si části z obyčejných i barevných kovů, litiny atd. Dvojí rozšiřování Plzeňské ulice v první polovině 20.stol zasáhlo necitelně do celého hřbitova, hlavně do jeho čtyř částí, které ležely v místech dnešního chodníku a tramvajové tratě. Náhrobky i samotné ostatky se ztratily, případně přesunuly, avšak nebylo zanamenáno kam. V posledních letech, kdy je hřbitov veřejnosti uzavřen, se sem uchylují lidé bez přístřeší. 
Za badatelskou práci děkujeme zejména Gabriele Kalinové a Adamu Hnojilovi. Předkládáme výchozí seznam jmen, který je přezvat z knihy Jeronýma Lányho "Malostranský hřbitov v Košířích".  V sekci Abecední seznam jmen Vám pak postupně budeme tyto záznamy opravovat a řadit s odkazem na Kartotéku hrobů.

         

https://lh5.googleusercontent.com/-576xTyscx6U/UIFQGItHt8I/AAAAAAAAAdU/0yEY8RepsbI/s144/Biebrstein%2520Marschall%2520Malostransk%25C3%25BD%2520h%25C5%2599bitov_48.jpg

Jména

BARVITIUS Andreas (Q)

Barvitius Andreas, L 1782–1836, 2/VII, K 28. 5. 1782–2. 5. 1836, č. 46; Barvitius Georg, K 13. 3. – 13. 4. 1830, č. 46; Barvitiová Isabela, K 28. 5. 1782–4. 9. 1836, č. 46 a Barvitius Karel, K 21. 5. 1831–4. 9. 1836, č. 46 a Barvitiusová Concordie, K 28. 9. 1832–4. 9. 1836, č. 46 a