Abecední seznam jmen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příjmení/přídomek Jméno Povolání Narozen Zemřel
Kaan z Albest Aurelia choť rytmistra 1816 1883
Kačerovský Josef praž.měšťan a kavárník 1822 1858
Kalina František c.k. úředník 1805 1879
Kalina z Jäthensteinů Jan     1857
Kalinová Veronika   1808 1880
Kallé Matylda     1882
Kalous Josef   1799 1869
Kalous Josef   1831 1868
Kámen Ondřej varhaník na Strahově 1757 1802
Kapička Ignác kníž. pokladník 1805 1880
Karabec Anna žena dozorce   1883
Karásková Eva almužnice   1877
Karg z Bebenburgu Jan Antonín svob.p.   1790 1857
Karmelitek řádová hrobka        
Kaspar Antonín malíř   1870
Kassenda Ignaz   1763 1812
Kastner z Kastenburgu Leopold  okres. hejtman   1872
Katzenberger Jan Adam MUDr.   1779 1855
Kehlnerová roz. Konrádová Anna   1781 1848
Kehrn roz. Kriner Amálie   1817 1848
Kehrnová roz. Bauer-Adelsbach Terezie   1801 1834
Kehrnová   Marie choť kupce   1873
Keller Antonín mistr truhlářský 1815 1884
Kellerová roz. Myslivečková Majdaléna   1823 1878
Kholová Barbora choť hudebníka   1880
Kienburgu Terezie hrab.z Ústav šlechtičen 1768 1805
Kilches roz. Stehlík z Čenkova Marie vdova po presidentu váleč.soudu 1823 1876
Kilches   Vilém  obchodvedoucí   1865
Kilian Jan syn majitele panorámy   1879
Killarová Anna členka řádu Angl.panen   1870
Kircher z Neukirchenu Anna     1872
Kirchnerová Dorota žebračka   1880
Kirchnerová Marie vrchní Angl.slečen   1882
Kirpal Ludvík     1864
Kirsch Bedřich sochař   1865
Kirschbaum Mikuláš duchovní správce 1833 1879
Kiviš z Roternů Terezie vdova dvor.rady    1870
Klár Albert rytec   1877
Klár Alois Pavel zakl. Ústavu slepců 1800 1860
Klaudis Clement Dr.      
Klaudys Jan P. farář na odpočinku   1874
Klaudys Jan Alexander      
Klaus Ladislav syn zhotovitele pián   1872
Klausů Josefina z vdova po sládku   1884
Klein Rudolf stud.práv 1843 1862
Kleinwächter Johann      
Kleistů Bedřich baron z rodem z Krnova 1845 1877
Kepsch Franz a Gabriela      
Klineský František   1812 1878
Klinger Thadeus MUDr.     1857
Kluge Hermína dcera továrníka bonbonů   1865
Knüpfer Václav komorník   1877
Kocanová Marie dcera ponocného   1877
Kohl Ludvík dvorní malíř cístařovny M.T. 1746 1821
Kolb z Kolbenthurmu Jan   1792 1180
Kolb z Kolbenthurmu Northburga     1877
Kolowratů-Krakowských Marie Ludovika hraběnka z   1837 1891
Kolowratů-Krakowských Marie Anna z sestra Václava E. h. z Kolowratů 1794 1801
Kolowratů-Krakowských Václav Evžen hrabě z   1804 1806
Kometmüller Josef kníž.arcibiskup.komorník   1868
Konrád Josef Alexander okres. hejtman 1815 1883
Konvalinková Regina   1842 1865
Korb baron z Weidenheimu     1870
Kořínek František Branislav profesor 1831 1874
Kořínek Jan syn profesora   1875
Kos roz. Müller von Ecken Dorotea   1786 1826
Kos   Franz Ernst účetní u hrab. Kaunice 1766 1826
Kos Rosalie vdova po nadlesním 1718 1826
Kosárek Adolf malíř krajinář 1830 1859
Kosárková Františka dcera malíře 1859 1875
Kotz z Dobrže Alfréd syn důstojníka   1881
Kotz   Antonín účetní toskán.velkovévody 1779 1843
Kotzová z Dobrže Anežka svob.p.     1870
Kotzová z Dobrže Anna soukromnice   1882
Kotzová z Dobrže Leontina dítě   1878
Kowarz Andreas zbrojmistr pol.dělostřel. 1766 1816
Kozák Vojtěch pražský sládek 1765 1821
Kozák Vojtěch ml. sládek 1807 1876
Kozáková roz. Andreatová Marie   1768 1852
Koenigsbrunnu Ernestina svob.p.z   1833 1854
Koenigsbrunnu Marie svob.p.z Ústav šlechtičen 1782 1862
Königsthalu František z okresní komisař   1870
Königsthalu Králová Kristina z vdova   1881
Körnerová Johana členka řádu Angl.panen   1879
Krabetz Anna vdova 1802 1874
Kraffrová Františka   1834 1874
Krameriusová Marie     1872
Kranner Jan Ludvík sochař, dvorní mistr 1764 1828
Kratochvíl Dominik ředitel gymn.   1862
Kratochvíle Leonardina vdova po c.k.radovi   1884
Kratzmannová roz. Heidlr z Heilbornu Terezie      
Kraus Antonín výrobce porcelánu 1822 1875
Kraus Vilém MUDr. humanista   1866
Kremla Václav Dr. spisovatel 1810 1864
Kres Josef rytíř gen.řed. Buštěhr. dráhy   1881
Kresl Vojtěch sekretář magistrátu 1831 1871
Kreslová roz. Borecká Terezie   1838 1865
Kreutzerová Paulina   1764 1837
Kreutzer roz. Nanke Marie Henrietta     1855
Krch roz. Kalivoda Alžběta ovd. Hirschmann 1769 1803
Kriegelstein ze Sternfeldu Franziska   1839 1870
Kriegelstein ze Sternfeldu Kateřina     1872
Kriner Karel c.k. setník   1872
Krinerová roz. Kehrn Alžběta   1795 1846
Krinerová roz. Lenz Terezie   1759 1846
Krisch Bedřich sochař   1865
Kromer Antonín rada Apelačního soudu   1848
Kromholz Karel rytec a měditiskař 1849 1884
Kronenbergu Gustav z - rodina      
Kropfreiterů Anna z choť generálmajora   1873
Kropfreiterů Jan svob. p. z generálmajor 1784 1866
Krösser Josef malíř   1868
Krtek Emanuel účetní rada 1817 1877
Krtková roz. Květová Marie vdova po učiteli 1791 1869
Krtková   Terezie vdova po účetním radovi 1819 1882
Krtic ze Schrenkertnu Václav      
Krupková Alžběta pomocnice k porodu   1872
Kryšpín Mořic P. převor u sv. Tomáše   1882
Křížová Anna dcera Martina Kříže 1861 1880
Křikava Josef rada c.k. vrch. soudu   1874
Kubešková Kristina   Anglická slečna   1870
Kubínová roz. Menningerová Augusta   1836 1859
Kublová Anna žena lokaje   1878
Kudernová Klára   1821 1876
Kuffner Jiří c.k. berní 1812 1879
Kuchař Jan Kř. kapelník Stavovského divadla 1751 1829
Kulhánek roz. Baronka v. Claudenstein Maria   1792 1828
Kummer Henrietta   1816 1882
Kundratitzů Eduard z student gymnázia   1871
Kunert August malíř znaků   1882
Kunert František P. kanovník a děkan   1859
Kunštát Jan hudebník   1880
Kurzrock Eleonora hr. vdova po komořím   1882
Kusý Ondřej virtuos na cello, komponista 1761 1809
Kuttelwascher Matěj kočí   1883
Küffer z Asmansvilly - rodina        
Küffer z Asmansvilly  Terezie vdova po fin. radovi   1881
Kwischek Josef kníž. poklad. rada 1803 1884
Kyrpal Josef syn košíř. starosta 1853 1854
Kyrpalová Kateřina     1862
Kysela Václav P. kaplan 1837 1862

 

Nalezli jste v seznamu jméno svého příbuzného? Máte informace o některém z pohřbených? Můžete kontaktovat Ing. Gabrielu Kalinovou z našeho občanského sdružení na e-mailu: praguidolm@seznam.cz či tel.: 251 619 044.

ZDROJ: 

Lány, Jeronym. Malostranský hřbitov v Košířích: 1680-1884. Praha: Správa pražských hřbitovů, 2001. 77 s. ISBN 80-238-8705-X.

KOS, jaroslav. (info ke Kolowratům)