Kostel Nejsvětější Trojice

Historie

Kostel Nejsvětější Trojice je zbudován ve stylu pozdního empíru. Kámen na stavbu dodal Strahovský klášter, zeď je v nejslabší části silná 1,20 m. Hlavní průčelí jednolodní budovy je zakončeno trojúhelníkovým štítem, za nímž v ose vystupuje věž s hrotitou střechou. Pod okenní římsou jsou umístěna segmentová okna, jimiž procházející světlo odrazem od stropu osvětluje kostelní prostor. Zajímavé je i vnitřní vybavení svatostánku. Hlavní oltář zdobí nedokončené dílo Františka Hořčičky (1776 – 1856) z roku 1837 zobrazující Poslední soud (mrtví k soudu za hlaholu andělských polnic z mrtvých vstávají). Umělec na něm údajně spolupracoval s Václavem Mánesem. Na levém prostředním oltáři se nachází obraz sv. Anny s malou Marií a sv. Jáchymem – kopie obrazu P.P. Rubense od Jiřího Filipa Mazance (1637 – 1684). Na pravé straně je umístěn oltář sv. Kříže s obrazem od Leoparda Blankarta z roku 1787 s názvem Povýšení sv. Kříže též inspirovaný dílem vlámského malíře. Dále stěny zdobí obrazy Cesta do Emauz či Smrt sv. Františka Xaverského. Některé z těchto obrazů, mešní inventář a varhany, na které možná hrál samotný W. A. Mozart, pravděpodobně patřily do vybavení bývalé kaple. Křtitelnice je kamenná, pravděpodobně zhotovená ze sliveneckého mramoru.

Kostel patří až do roku 1859 smíchovské farnosti, poté je košířským duchovním správcem jmenován pozdější smíchovský farář Vincenc Švehla, po něm Mikuláš Kirschbaum, pak Eduard Švehla, Vaněček, Urbanides a Alois Kramer. Dnes patří kostel do  košířské farnosti, duchovním správcem je Zdeněk Lohelius Klindera, Th.D., O.Praem.

  • 1680        V době morové epidemie byla na tomto místě zbudována kaple Narození Panny Marie, která byla součástí lazaretu i hřbitova
  • 1703        Postavena kaple sv. Rocha, patrona moru. Ležela v těsné blízkosti kostela na rohu Plzeňské a U Trojice, zbourána 1953
  • 1713-15   Zanikla kaple Narození Panny Marie a byla postavena kaple Nejsvětější Trojice
  • 1724        Kaple Nejsvětější Trojice zvětšena, přestavěna Kilianem Dientzenhoferem
  • 1831-37   Kaple přestavěna podle plánů Zemského stavebního ředitelství na dnešní kostel Nejsvětější Trojice (plány jsou nezvěstné a není možné určit zpracovatele projektu)
  • 1953        Zbořena kaple sv. Rocha z r. 1703
  • 1958        Malostranský hřbitov s kostelem Nejsvětější Trojice vyhlášen za „kulturní památku“

Duchovní správa

P. Zdeněk Lohelius Klindera, Th.D., O.Praem.
E-mail: lohel@volny.cz
Telefon: 602390845
Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha 1, Hradčany
Farní úřad: Strahovské nádvoří 1, 118 00 Praha 1, Hradčany
E-mail: kosirska.farnost@seznam.cz
Košířská farnost webové stránky
Tel.č. 602 390 845

Bohoslužby

  • Neděle 11,00 hod
  • Středa 17,30 hod
  • Pátek 17,30 hod

Více informací zde

Další články, kde naleznete informace o kostele:

Noc kostelů 2012            Noc kostelů 2013            Noc kostelů 2014        Noc kostelů 2015          Noc kostelů 2016