2008     2009     2010     2011     2012      2013     2014

Kalendář akcí

Výstava historických a současných fotografií

04.12.2012 18:00

PROBĚHLÁ AKCE

Snímky Malostranského hřbitova z 50-tých let minulého století společně se současnou tvorbou Jany Hunterové a Aleny Novákové ve vinárně U sv. Anežky.
Zveme všechny naše příznivce od 4.12. do 5.1. 2013.
Adresa: Anežská 3
110 00 Praha 1, Staré Město
tel: 737 444 500, 222 311 293

Komentovaná procházka

16.11.2012 15:00

PROBĚHLÁ AKCE

Pořádáme v rámci Festivalu poezie.

Pozvánka na komentovanou prohlídku zde...

Stránky festivalu poezie zde...

Jan Neruda v Juditině věži

10.11.2012 18:00

PROBĚHLÁ AKCE

V rámci Festivalu poezie Vás zveme na komponované čtení na téma jan Ne-ruda, které přiupravuje Alena Lehnerová.

Pozvánka na čtení

www

Vzpomínková slavnost na zemřelé - Dušičky 2012

02.11.2012 16:00

PROBĚHLÁ AKCE

Vzpomínková slavnost na zemřelé

Od 16:00 do 19:00 hod Vás zveme na tradiční pozdimní slavnost, letos již pátý ročník.
 

Poděkování

Děkujeme všem, kteří přišli na letošní Dušičkovou slavnost, podle počtu rozdaných letáků se nás sešlo přes 500. Fotografie naleznete ve fotogalerii zde...

 

Otevření Malostranského hřbitova pro veřejnost - AKCE ZRUŠENA!

28.10.2012 14:00

AKCE ZRUŠENA

Velice se všem zájemcům kteří přišli omlouváme. Z důvodu nepřízně počasí a množství v sobotu napadaného sněhu jsme akci z bezpečnostních důvodů zrušili. Bohužel tuto informaci zveřejňujeme až 1.listopadu, protože náš říjnový měsíční přenos dat pro úpravy www stránek byl limitovaný. Za pochopení děkujeme a ještě jednou se všem omlouváme. Jana Trojanová.

Prach jsi a v prach se obrátíš

04.10.2012 17:00

PROBĚHLÁ AKCE

Výstava potrvá do 11. 11. 2012 Cech hrobnický a Oblastní muzeum v Brandýse nad Labem zvou na výstavu „Prach jsi a v prach se obrátíš aneb O hřbitovech a pohřbívání“.

Na výstavu jsme připravili panel o Malostranském hřbitovu a našem Sdružení.

Vernisáž bude slavnostně zahájena 4. října 2012 v 17 hodin v Arnoldinovském domě v Brandýse nad Labem.

Upozornění: od 1. listopadu 2012 bude otevírací doba Arnoldinovského domu v návštěvní dny do 16,30, otevřeno bude i v úterý.

Otevírací doba

St – Pá 10:00-12:00
  12:30-16:00
So 10:00-12:00

12:30-17:00

Ne 10:00-12:00

12:30-15:00

Individuální vstupné

dospělí: 40,- Kč
snížené: 15,- Kč
matky MD: 20,- Kč

Hromadné vstupné

základní: 20,- Kč
snížené: 10,- Kč
rodinné 60,- Kč


 

 

Otevření Malostranského hřbitova pro veřejnost

29.09.2012 14:00

Společně se Správou pražských hřbitovů jsme mezi 14:00 – 16:00 hod. připravili volný vstup pro všechny zájemce o návštěvu. U vchodu vám zástupce našeho sdružení nabídne informační letáky.

Dny neziskových organizací MČ Praha 5

25.09.2012 13:00

PROBĚHLÁ AKCE

Smyslem akce je poskytnout prostor pro setkání veřejnosti a neziskových organizací. Neziskovky zde mají příležitost představit své cíle a aktivity, návštěvníci se zase dozvědí, jaké služby a možnosti jim neziskové organizace nabízejí a jak se mohou třeba i sami zapojit do veřejně prospěšných aktivit.

Více o akci zde...

 Podrobný program celé akce je ke ztažení zde... 
Stránky organizátora zde...

EHD (Dny evropského dědictví)

09.09.2012 09:00

Pozvánka na Malostranský hřbitov a do Kostela Nejsvětější Trojice  9.00 - 16.30 hod.

 

Dny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně 
v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. 

Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu.  

On-line katalog k vyhledávání přístupných památek zde...

 

Památka: Malostranský hřbitov      B
 
Typologie památek:
Funerální (hřbitovní) památky 
Typ ochrany památek:
Kulturní památka

Adresa: 
Plzeňská ulice , Smíchov

Vznikl jako morový hřbitov spolu s lazaretem r. 1679. Soubor klasicistní a romantické funerální plastiky zasazené do architektonicky řešené zeleně. Nejhodnotnější náhrobky vytvářeli členové rodiny Platzerů, J.Malínský, F.X.Lederer, V.Prachner, F.X.Linn, bratři Maxové a další sochaři.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2012 otevřeno: 
9.9.2012 9.00 - 16.30 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD: 
Lenka Stieberová, tel.: 734 380 389

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt

 

Doprovodná akce    B

Vycházka Malostranským hřbitovem s kostelem
Datum a čas konání akce: 09.09.2012 9.00 a 11.00 hod.

Vstupné: zdarma
Vycházka Malostranským hřbitovem, zahrnuje i prohlídku kostela Nejsvětější Trojice, celkem 2 vycházky 9.00 první, 11.00 druhá.

 

 

Kostel Nejsvětější Trojice na Malostranském hřbitově      B
 
Typologie památek:
Sakrální architektura - monumentální (kostely, kláštery...) 
Typ ochrany památek:
Kulturní památka

Adresa: 
Plzeňská ulice, Smíchov

Jednolodní podélný hřbitovní kostel na Malostranském hřbitově v průčelí s věží, prostá pozdně klasicistní stavba z let 1831-1837. Stojí na místě kaple, zbudované za epidemie moru roku 1713. Na hlavním oltáři obraz od Františka Horčičky. Prohlídka s průvodcem je součástí prohlídky Malostr. hřbitova.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2012 otevřeno: 
9.9.2012 9.00 - 10.30 a 12.30 - 16.30 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD: 
Lenka Stieberová, tel.: 734 380 389

Bezbariérový přístup: ano - část objektu

 

 

Pozvánka na komentovanou procházku výstavou v Císařské konírně

26.08.2012 16:00

Poslední korunovaný český král a císař rakouský Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby

Provede Vás spoluautor výstavy pan Adam Hnojil, spolupracovník Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova.
Druhou část výstavy zaměřenou na všední i sváteční dny panovníka, vybavení rezidencí atd. pak můžete shlédnout v Belvederu, Letohrádku královny Anny.
Vstupné na obě části výstavy  je 160,- korun, děti a senioři  polovinu, rodinné 320,-Kč.

Více o výstavě zde

Otevření Malostranského hřbitova pro veřejnost

26.08.2012 14:00

Společně se Správou pražských hřbitovů jsme mezi 14:00 – 16:00 hod. připravili volný vstup pro všechny zájemce o návštěvu. U vchodu vám zástupce našeho sdružení nabídne informační letáky.

Pozvánka na komentovanou procházku výstavou v Císařské konírně

19.08.2012 16:00

Poslední korunovaný český král a císař rakouský Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby

Provede Vás spoluautor výstavy pan Adam Hnojil, spolupracovník Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova.
Druhou část výstavy zaměřenou na všední i sváteční dny panovníka, vybavení rezidencí atd. pak můžete shlédnout v Belvederu, Letohrádku královny Anny.
Vstupné na obě části výstavy  je 160,- korun, děti a senioři  polovinu, rodinné 320,-Kč.

Více o výstavě zde

Otevření Malostranského hřbitova pro veřejnost

28.07.2012 14:00

Společně se Správou pražských hřbitovů jsme mezi 14:00 – 16:00 hod. připravili volný vstup pro všechny zájemce o návštěvu. U vchodu vám zástupce našeho sdružení nabídne informační letáky.

Noc kostelů

01.06.2012 17:30

Letos se poprvé účastníme svátku Noci kostelů, který proběhne dne 1. června 2012

Pozvánka na Noc kostelů 2012

Program Noci kostelů 1. června 2012 v kostele Nejsvětější Trojice

17:30 18:30 Mše svatá & adorace vystavené Nejsvětější Svátosti oltářní
Obvyklá mše svatá, po které následuje adorace Nejsvětější Svátosti oltářní. Vzhledem k prvnímu pátku v měsíci bude adorace zakončena litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu včetně zásvětné modlitby Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Pobožnost bude završena »»»
»»» Moje Noc
18:30 18:45 Informace o stavbě a výzdobě chrámu
Krátké představení historie, architektury a výzdoby kostela. »»»
»»» Moje Noc
18:45 19:10 Varhanní koncert: A. Vašíčková (varhany), J. Maroszová (zpěv)
J. S. Bach, A. Dvořák, J. Arcadelt, E. Elgar »»»
»»» Moje Noc
19:10 20:00 Možnost individuální prohlídky kostela i Malostranského hřbitova
Chcete se dozvědět o probíhajících změnách na Malostranském hřbitově na Smíchově? »»»
»»» Moje Noc
 


»»» Moje Noc

Chcete se dozvědět o probíhajících změnách na Malostranském hřbitově na Smíchově?

• Praha 5 - Smíchov, kostel Nejsvětější Trojice
• 19:10 - 20:00 hod.

V době od 18. do 20. hodiny umožní Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova ve Spolupráci se správou pražských hřbitovů přístup na Malostranský hřbitov. Návštěvníci si budou moci prohlédnout památku individuálně, budou pro ně připraveny informační letáky a po celou dobu bude přítomná pořadatelská služba členů Sdružení.

Informace o kostele:

Jednolodní podélný hřbitovní kostel s věží v průčelí. Vstupní fasáda je pojímána jako dvou etážová, přičemž horní patro vytváří pouze těleso věže. Vstupní vystouplá osa je lemována mohutnými pilastry toskánského řádu. Tyto pilastry též lemují hrany fasády, na nich spočívá dvoudílný architráv, zakončený vysazeným výžlabkem. Střecha kruchty a lodi je sedlová, průčelní věž má jehlancovou střechu. Stojí na místě kaple, zbudované za morové epidemie roku 1713. Na hlavním oltáři obraz od Františka Horčičky. Zajímavé archit.řešení má průčelí kostela jako celek. Cenný je především vstupní portál. Kvalitní je též mobiliář kostela. Je to hlavní oltář, kazatelna a varhany (1840), které vznikly pro dnešní kostel a jsou tak jeho nedílnou součástí.

https://www.kosirska.farnost.cz/

GPS 50°4'19.8"N, 14°23'37.7"E

 

Další články kde naleznete informace o kostele

Kostel Nejsvětější Trojice

Čtvrtá obnovená Májová slavnost 2012

26.05.2012 14:00

 

Děkujeme za účast na Májové slavnosti i Noci kostelů 2012

Všem z více jak 150-ti příznivců kteří přišli dne 26. 5. 2012  na  IV. Májovou slavnost děkujeme. Stejně jako vloni vystoupil v kostele Nejsvětější Trojice bez nároku na honorář  Břevnovský chrámový sbor pod vedením sbormistra Adolfa Melichara. Dále děkujeme paní Hedvice Kuchařové ze Strahovské knihovny za krátkou přednášku a našim průvodcům za komentované procházky. V pátek 1. 6. 2012 jsme se poprvé účastnili Noci kostelů, na kterou přišlo téměř 200 návštěvníků. Děkujeme a srdečně zveme na naše další akce.

 

Zveme všechny na hlavní akci letošního roku, tentokrát věnovanou duchovním osobnostem.

Májová slavnost 2012 pozvánka.pdf (354 kB)

Pozvánka na Májovou slavnost 2012

Výroční členská schůze

01.02.2012 18:00

Setkání proběhne v Nové budově Národního muzea v Praze v Prezidentském salonku.

Přednáška

30.01.2012 18:00

Hovory o Praze. Co se děje na Malostranském hřbitově a kolem něho. Hovoří Ing. Gabriela Kalinová. Koná se v Národním technickém muzeu v bývalém kinosále. Vstup volný.
Pořádá Klub Za starou Prahu.

Záznamy: 1 - 17 ze 17