Abecední seznam jmen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příjmení/přídomek Jméno Povolání Narozen Zemřel
Obenberger Antonín klenotník 1828 1879
Obenberger Johann praž.městský lékař 1816 1868
Obenberger Karel syn klenotníka   1878
Obentrautová roz. Schöblová Josefina   1812 1848
Obentratů Maxmilian rytíř z guberniální rada   1883
Obich z Turnsteinu Anna vdova auditora    
Odkolek a Trödl   společná hrobka    
Odkolek   František   1792 1856
Odkolková Anna   1794 1864
Oehlschlägel Jan Lohelius regenschori 1724 1788
Oleskiewič Jan a Valburga      
Oliverius Jan mistr kovářský   1872
Olšínek z Karlsheimu Marie soukromnice   1867
Ondříček Jan hudebník   1882
Ondříčková Milada dcera Jana O.   1884
Opolecký Vilém posluch.hosp.školy   1869
Orowa Liptowa Komorovská Marie hr. dvorní dáma císařovny Marie Anny 1813 1852
Ortenthalová Apolonie šička   1880
Ostermanová Elvíra choť lékaře   1884
Ostrorog Sabina soukromnice   1882
Osumbor Jan Jiří místodržitel.tajemník 1819 1861
Otschinek z Karlsheimu roz. Neumann Marie      
Ott Jan MUDr. chirurg   1875
Ott z Ottenkronu Jindřich šl rodina    
Ott z Ottenkronu Karel Václav pokladník   1869
Ott z Ottenkronu Anežka  vdova   1880
Ott z Ottenkronu Jindřich   místodržitel.úředník   1880
Otto z Ottenfeldu Gustav     1858
Ottová Majdalena vdova po profesoru   1875
Ottová Paulina vdova po rytci   1877
Ottů Aloisie šlecht. Z dcera inženýra 1873 1873
Ottů Karel z ředitel reálky    
Outrata Alois syn zlatníka   1878
Outrata Ferdinand       1875

Nalezli jste v seznamu jméno svého příbuzného? Máte informace o některém z pohřbených? Můžete kontaktovat Ing. Gabrielu Kalinovou z našeho občanského sdružení na e-mailu: praguidolm@seznam.cz či tel.: 251 619 044.

ZDROJ: Lány, Jeronym. Malostranský hřbitov v Košířích: 1680-1884. Praha: Správa pražských hřbitovů, 2001. 77 s.

ISBN 80-238-8705-X.