Abecední seznam jmen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příjmení/přídomek Jméno Povolání Narozen Zemřel
Haas roz Schächtel Anna   1782 1848
Haas  Antonín JUDr.     1874
Haas   Celestýn žák reálky   1865
Haas Herman syn lékaře   1884
Haas Josef knížecí kancelář.ředitel 1795 1873
Hájková Apolonie     1872
Hájková Emilie chovanka ústavu idiotů   1880
Hámová Dorota nejstarší č.náhr.nápis   1795
Hanamann Josef rada zem.soudu 1794 1871
Hanamannová roz. Meinertová Františka   1802 1877
Hanl z Kirchteru Marie      
Hanner Bartoloměj   1771 1882
Hansberger Constant francouzský nápis 1840 1863
Hansberger Emilie   1827 1879
Hartmanová Serafína milosrdná sestra   1880
Hasenöhrl August český zemský soudce 1757 1835
Hasenöhrl Emil zemský účetní oficiál 1847 1884
Hasslingerů František z místodržitel.rada   1873
Hasner z Arthy        
Hassman Antonín syn zlatníka   1884
Hassmanová Ludmila dcera zlatníka   1884
Hassmanová Marie dcera zlatníka   1884
Hauser Fidelius kotlář   1872
Hautschiková Apolonie soukromnice   1883
Havel František kreslíř     1878
Havel Karel rytec   1871
Havelec Josef pedagog.spisovatel 1816 1854
Heimerl Vilém Johan student rétoriky 1811 1825
Heninrich Karel c.k. dvorní vozka   1881
Heiss Josef posluchač práv 1799 1821
Hejduk Adolf syn koželuha   1873
Helbling z Hirzenfeldu Jan universitní profesor 1789 1865
Held Josef c.k. guber.ředitel   1870
Hellich Josef Vojtěch historický malíř 1807 1880
Hellichová roz. Zelnitzká Anna choť malíře   1822 1867
Helly roz. Bauer-Adelsbach Elisabeth v.   1805 1860
Helly   Georg von c.k. setník 1803 1876
Helly Wilhelmine von dcera c. k. setníka 1835 1871
Helmer Karel Josef houslař 1739 1812
Hendl Gustav stolař   1871
Henner z Hennersfeldu Edgar žák reálky   1866
Henner z Hennersfeldu Emilie vdova plukov.   1877
Henner z Hennersfeldu František c.k. plukovník    1868
Hennetů Karolina hrab. Z choť presidenta Apelačního soudu   1881
Hennevogel Ignaz mramorář 1725 1790
Henningerová ze Seebergu Emilie baronka   1876 1877
Henrici svobodní páni z      
Henrichová Josefina žena postiliona   1869
Henriquesů Alois z     1858
Henriquesů Paolina vdova   1874
Herbio Magdalena šl.z   1782 1838
Herein Václav poslíček   1870
Hergetů roz. Setzer Barbora z vdova guber.rady 1789 1866
Hergetů   Josef z c.k. guberniální rada 1812 1873
Hergetů   Josef z c.k. guberniální rada 1771 1849
Hergetů Viktor JUDr. Z advokát 1844 1881
Herkules Caroline choť magistrát.kancel. 1791 1843
Herold Karel a Vendelín dítky c. k. šikovatele   1879
Heroldová Marie choť obecního starosty 1832 1879
Heroldová Marie dcera starosty 1856 1877
Herzogenburgu Leo z rodinná hrobka    
Heszlerová roz. Chaloupková Anna   1788 1855
Heszler  Karel adjunkt Zemského soudu 1816 1877
Hetzendorfu Karel z c.k. podkrajský v.v. 1804 1877
Heusenstammu roz. V. Zwehl Carolina hrab.z   1776 1847
Heyhalt Eleonora    1809 1826
Heysz Johann c.k. rada a ředitel trestnice 1794 1863
Hille Jan malíř   1870
Hillebrandt Apolonie vdova   1877
Himmel Chrisantus P. kapucín   1872
Hinsberg de Laveran Emma     1883
Hippmann František Xaver vrchní důlní rada 1751  
Hippmannů Josefina z soukromnice   1884
Hirschmann Alois knížecí dvorní rada 1772 1844
Hlava Václav   1847 1871
Hlaváčová Apolena vdova po lesním   1879
Hlaváčová Františka žebračka   1873
Hněvkovská Antonie choť divadel. člena   1881
Hofmann Antonín státní účetní 1797 1835
Hofmann Julius malíř   1880
Hofmann Tadeáš účetní revident 1792 1863
Hofmannová roz. Wiesnerová Barbora   1770 1851
Hofmannová roz. Menclová Kateřina   1810 1855
Hoffmannová z Hohenloge Terezie dcera setn.   1869
Hofmeistrová roz. Durstová Rosalie   1811 1846
Hohendorfu Tobiášová Barbora z     1862
Hohendorfu Tobiáš Zikmund z      
Holec Josef žák 4.tř., 11-letý    
Holec Marie vdova   1870
Holina Emanuel bratr Anny Holinové 1840 1876
Holina František kaligrag, otec Anny Holinové 1806 1877
Hollman Adolf zemský advokát 1840 1881
Holoubek Benjamin taneční mistr   1879
Holoubek Jan regenschori u sv. Vojtěcha 1804 1863
Holzreiter Kateřina vdova po ohňostrůjci   1871
Homolka Jan St. houslař, hudebník 1800 1883
Hoor Franz Josef hrab.hosp.rada 1784 1859
Horáček Josef usedlý měšťan pražský  1746 1793
Horčička František malíř   1856
Horn Emanuel ředitel škol   1879
Horník Jakub arcibiskupský kočí   1867
Hornstein Karel Dr. řed.hvězdárny Klementina   1882
Horová Kateřina žebračka   1877
Hoser Eduard lékař 1770 1848
Houška Václav ThDr. sídelní kanovník  1829 1883
Houšková roz. Bartoníčková Julie choť JUDra    
Houx de Dombasle roz.v.Haub Elisa hrab.   1770 1850
Houx de Dombasle   Karel hrab. komoří, major 1765 1862
Hoyer z Blumenau Antonie     1865
Höbelt Eduard knížecí lesní 1821 1879
Höcker Josef stolař 1786 1843
Höfer Antonín rektor     1877
Höger Papist MUDr. profesor lékařství 1779 1823
Hölzerová Eleonora    1818 1880
Hrabě Josef profesor konzervatoře 1816 1870
Hromada Karel nalezenec z praž. porodnice 1879 1882
Hron Vojtěch strahovský opat 1811 1879
Hrubý  Karel, Jan a Helena děti tkalce   1873
Hruška Dominik c.k. dvorní hodinář    
Hruška Martin c.k. dvorní hodinář    
Hruška Václav ThDr. sídelní kanovník  1829 1883
Hurdálek Josef František ThDr. biskup 1746 1833
Hůrka Vincenc P. knížecí aribiskup.notář   1878
Húša(Huša, Hussa) Franz výběrčí daní na Smíchově 1805 5.9.1864
Húša (Huša, Hussa) Gotlieb syn výběrčího daní 1843 17.12.1872
Húša (Huša, Hussa) Franz syn výběrčího daní 1832 2.12.1877
Huyn Klement hrabě syn c.k.komořího    
Huyn Leopold hrabě c.k. komoří   1868
Hübner František   1757 1794
Hübnerová roz. Swiedinková Marie a 2 děti     1881
Hübnerová   Magdalena choť profesora 1780 1828
Hykisch Emanuel c.k. krajský rada 1799 1850
Chanovská Josefina baronka     1862
Chanovská Krasilovská Dlauhoveská, svob. P. z Langendorfu Kateřina Vincencie   1776 1850
Charmalová roz. Elstenbacherová Anna   1842 1873
Chevalier  Adelheid dcera ředitele gymn. 1860 1879
Chile Alois krajský sekretář 1810 1871
Chlauda František pražský kupec 1826 1875
Chlupp z Chlonau Alfréd adjunkt   1871
Chlupp z Chlonau Jan rytíř c.k. finanční rada   1876
Chlupp   Jan Mořic JUDr. universitní profesor 1801 1871
Chmelarzová roz Setunská Vilemína   1825 1875
Chodounská Julie choť ředitele   1873
Christen Jan účetní revident 1821 1882
Chvála Josef inženýr buštěhrad. dráhy 1826 1872

Nalezli jste v seznamu jméno svého příbuzného? Máte informace o některém z pohřbených? Můžete kontaktovat Ing. Gabrielu Kalinovou z našeho občanského sdružení na e-mailu: praguidolm@seznam.cz či tel.: 251 619 044.

ZDROJ: Lány, Jeronym. Malostranský hřbitov v Košířích: 1680-1884. Praha: Správa pražských hřbitovů, 2001. 77 s.

ISBN 80-238-8705-X.
Informace k rodině Húšů dodal potomek, pan Jaroslav Kos, a to na základě korespondence s p. J. Lánym z let 1998/99.