MAPY      SEZNAM JMEN      OSOBNOSTI      NÁHROBKY      PŘENESENÍ      ZAVÁTÍ      KARTOTÉKA

Náhrobky jako umělecká díla

UMĚLECKÉ A ZAJÍMAVÉ NÁHROBKY NA MALOSTRANSKÉM HŘBITOVĚ

Bližší informace o náhrobcích v připravované publikaci o Malostranském hřbitovu, která vyjde v příštím roce v nakladatelství ARSCI v části kterou připravuje p. Adam Hnojil.

 

Jméno kdo to je narození-úmrtí Náhrobek, autor
       
BAYER, Václav mecenáš chudiny 1765 – 1837 Pischelt Ferdinand
BIEBERSTEIN, František c.k. generálmajor 1760 – 1835 Platzer Ignátz Karel
BÖHM, Josef Jiří doktor,prof. astronom 1807 – 1868 Platzerovská dílna
BRADÁČ, Vincenc kanovn. metrop. kap. 1814 – 1874 Zajímavý náhrobek, autor nezámý
BRAGATO, Alois kněž, zpovědník 1790 – 1874 Max Emanuel
BRÖKL, Josef frontový dělostřelec 1717 – 1804 Zajímavý náhrobek, autor nezámý
CORNOVA, Ignác historik, básník 1740 – 1822 Zajímavý náhrobek, autor nezámý
CZARDA, Václav Jiří kapucín, laik 1792 – 1850 Pischelt Ferdinand
DEGENOVÁ, Anna "Svatá holčička" 1848 – 1851 Max Josef
DUCHEK, Andreas doktor med., chirurg 1774 – 1830 Zajímavý náhrobek, autor nezámý
EBENBERGER, Josef měšťan, lékárník      ?   – 1801 Platzer Ignátz Michael
FRIEDRICH, František ředitel gymnasia 1807 – 1873 Platzerovská dílna
GODART, August c.k. plukovník 1789 – 1849 Platzer Ignátz Karel
GÜNNER, Franz doktor med.      ?   – 1855 Platzer Robert
HÖCKER, Josef stolař 1786 – 1843 Wildt Antonín
HOLINA, František kaligraf, otec "věčné nevěsty" Jana Nerudy 1806 – 1877 Platzerovská dílna
HRABĚ, Josef kontrabasista 1816 – 1870 Zajímavý náhrobek, autor nezámý
HŮRKA, Vincenc knížecí arcibisk. notář        ? – 1878 Platzerovská dílna
KEHLNEROVÁ, Anna doplníme 1781 – 1848 doplníme
KROPFREITER, Johann genmj. dělostřelectva 1784 – 1866 Platzer Robert
LAUMANNOVÁ, Barbora doplníme 1763 – 1804 Malinský Josef
LAUTERBACH, Josef c.k. podplk. 1752 – 1814 Platzer Ignátz Karel
LIEGERT, Rosa doplníme 1799 – 1850 Zajímavý náhrobek, autor nezámý
MAŠEK, rodina Karel - farář v Karlíně 1823 – 1879 Max Josef
MAYERHÖFER, Katharina doplníme        ? – 1880 Zajímavý náhrobek, autor nezámý
ODKOLEK, František podnikatel, mlynář 1792 – 1856 Zajímavý náhrobek, autor nezámý
PACOVSKÝCH, rodina doplníme doplníme Rada J. V.
PANZSKY, Johann měšťan, obchodník

1753 – 1813

Prachner Václav
PARIS, Josef nadějný sochař 1825 – 1849 Paris Josef (vlastní dílo)
PEŠINA, Václav z Čechorodu kanovník u Sv.Víta 1772 – 1859 Max Emanuel
PFEIFFER, Benedikt opat Strahov. kláštěra 1783 – 1834 Linn František
PINKAS, Adolf Maria JUDr., poslanec 1800 – 1865 Zítek Josef
PLATZER, Robert sochař 1831 – 1868 Platzer Robert
RUDOLPH, z Wartburgu hradní inspektor 1734 – 1816 Platzer Ignátz Michael
SCHERER, Johan Egidius hospodářský rada 1779 – 1846 Platzer Ignátz Karel
SCHULZ, Jan kupec 1807 – 1871 Zajímavý náhrobek, autor nezámý
ŠKARDA, Johann měšťan 1786 – 1850 Platzerovská dílna
TANDLER, Josef Jakub spisovatel, buditel 1765 – 1826 Zajímavý náhrobek, autor nezámý
THUN–HOHENSTEIN, Leopold biskup Pasovský 1748 – 1826 Prachner Václav
TIPPMANN, Franz Wilhelm světící biskup a rektor 1786 – 1857 Platzer Robert
TOMÁŠEK, Václav Jan skladatel, pedagog 1774 – 1850 Platzer Robert
VELBA, Václav básník, malíř 1786 – 1856 Kranner Josef
VITÁSEK, Jan Nepomuk Augustin skladatel 1770 – 1839 Max Josef
WÄHNER, Jan Kryštof doplníme      ?   – 1797 Malinský Josef
WALDSTEIN WARTENBERG Sophia hraběnka 1759 – 1818 Prachner Václav
Stéla z usedlosti Cibulka "Nur eine Weile"     doplníme Prachner Václav