Jednání výboru

V roce 2017

Výbor se bude scházet dle potřeby. Na termín jednání se členové mohou informovat u předsedkyně Aleny Lehnerové, e-mail: alena.lehnerova@centrum.cz.

V roce 2016

Výbor se bude scházet dle potřeby. Na termín jednání se členové mohou informovat u předsedkyně Aleny Lehnerové, e-mail: alena.lehnerova@centrum.cz.

V roce 2015

Výbor se scházel dle potřeby. Na termín jednání se členové mohli informovat u předsedkyně Aleny Lehnerové, e-mail: alena.lehnerova@centrum.cz.

V roce 2014

Výbor se scházel, stejně jako v minulosti, jednou měsíčně vždy první čtvrtek v měsíci od 18:00 hod. v kavárně JAM-CAFÉ na Národní třídě. Všichni členové, kteří mají zájem se jednání účastnit, nechť se předem informují u předsedkyně Jany Trojanové, zda nedošlo ke změně.

V roce 2013

Výbor se scházel, stejně jako v minulosti, jednou měsíčně vždy první čtvrtek v měsíci od 18:00 hod. v kavárně JAM-CAFÉ na Národní třídě. Všichni členové, kteří mají zájem se jednání účastnit, nechť se předem informují u předsedkyně Jany Trojanové, zda nedošlo ke změně.

V roce 2012

Jednání výboru se uskutečnilo každý první čtvrtek v měsíci mezi 18:00 - 19:30 hod v JAM-CAFÉ v Praze na Národní třídě. Jednání jsou veřejnosti přístupná.

V roce 2011

Výbor se scházel pravidelně každý měsíc.

 

Výbor sdružení

Alena Lehnerová - předsedkyně Spolku. Mail:lehnerovaalena@gmail.com Mobil: +420 722 200 908 Svolává zasedání výboru a členské schůze, předsedá jim, řídí jejich jednání, rozhoduje při rovnosti hlasů při hlasování. Zastupuje sdružení před státními orgány a na veřejnosti. Vyřizuje...

Marta Jiroudková - místopředsedkyně Spolku. Kontakt: mobil: +420 606 494 322; mail: m.jiroudkova@gmail.com Zastupuje předsedkyni v její nepřítomnosti, v takovém případě má veškerá práva a povinnosti jež náleží předsedkyni. V nepřítomnosti předsedkyně je oprávněna podepisovat veškeré...

Eva Jarošová - členka výboru. Kontakt: xjarosovae@seznam.cz Věnuje se publikační a badatelské činnosti o Malostranském hřbitovu. Zajišťuje komunikaci s akademickou obcí. Organizuje komentované vycházky a přednášky.   Kateřina Fuksová Kontakt:...

Kateřina Fuksová - členka výboru. Kontakt: mail:katerina.fuksova@gmail.com Organizuje kulturní akce. Zajišťuje konání Slavností Jakuba Arbesa. Věnuje se publikační činnosti.    

Jitka Závěrková - členka výboru. Řeší finanční otázky spojené s provozem Spolku. Zodpovídá za účetnictví a pokladnu Spolku.