Vznik Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova (od roku 2015 Spolek Malostranský hřbitov)

Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova bylo Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno 25. 11. 2010. Ustavující schůze se konala 1. 2. 2011.Sdružení zakládaly Jana Trojanová, Gabriela Kalinová a Marta Jiroudková, které se o osud hřbitova delší čas zajímaly pod hlavičkami jiných občanských iniciativ. Sdružení bylo založeno se záměrem vzbudit zájem veřejnosti a dostat tento všeobecně zapomenutý a opomíjený Malostranský hřbitov do co nejširšího povědomí, seznamovat veřejnost s jeho historií a hledat možnosti, jak jej postupně restaurovat.

Snažíme se o to především publikační činností. Založili jsme ediční řadu „Významné osobnosti na Malostranském hřbitově“, které spojovala oblast jejich činnosti.  První díl se věnuje „Hudebníkům Mozartovy generace“, autorsky zpracovaný G. Kalinovou, editovaný A. Hnojilem vyšel v r. 2010. Druhý díl této řady je zaměřen na „Významné osobnosti duchovního světa na Malostranském hřbitově“. Autorsky zpracovaný G. Kalinovou, H. Kuchařovou a A. Hnojilem byl vydán v r. 2011. Třetí díl vydaný v r. 2012 „Heraldické památky Malostranského hřbitova v Košířích“ je reedicí ZPRAVODAJE Klubu genealogů a heraldiků z r. 1982. Členové Sdružení jej doplnili o nově objevené náhrobky. Čtvrtý díl vydaný v r. 2013 "Náhrobek Leopolda Leonharda Thun-Hohensteina" pochází od autora Adama Hnojila. Pátý díl vydaný v r. 2014 "Umělci a umění na Malostranském hřbitově" je taktéž od Adama Hnojila.  Šestý díl vydaný v roce 2015 "Podnikatelé a živnostníci pohřbení na Malostranském hřbitově" zpracovala Gabriela Kalinová. Sedmý díl vydaný v roce 2016 "Významní pedagogové pohřbení na Malostranském hřbitově" pochází od autorky Kateřiny Fuksové. V roce 2017 vyšel osmý díl zaměřený na lékaře a lékárníky. V roce 2018 vyšel devátý díl zaměřený na architekty a stavitele. Vydání všech publikací umožnila MČ Praha 5. Publikace si můžete stáhnout zde.

Obnovili jsme tradiční slavnosti, které se v minulosti na Malostranském hřbitově pravidelně konaly. Od roku 2008 pořádáme každoročně Dušičky (s výjimkou roku 2015, kdy byl hřbitov uzavřen). Od roku 2009 pořádáme každoročně obnovené Májové slavnosti (s výjimkou roku 2015, kdy byl hřbitov uzavřen). Od té doby patří každoročně tyto dvě slavnosti do našeho hlavního programu.

Zapojujeme se i do celostátních akcí jako jsou Noc kostelů, Dny evropského kulturního dědictví a Dny poezie.

Zprávy o naší činnosti si můžete prohlédnout zde:

 

Nevybíráme členské příspěvky.Příspěvkem každého člena je jeho aktivní účast na činnosti spolku.

Ke dni 17. 4. 2019 jsme měli celkem 30 členů.

Kontakt:

Spolek Malostranský hřbitov
Švédská 1090/33
150 00  Praha 5
IČO: 22846999

Facebook: https://www.facebook.com/MalostranskyHrbitov

 

Výbor sdružení

Alena Lehnerová - předsedkyně Spolku. Mail:lehnerovaalena@gmail.com Mobil: +420 722 200 908 Svolává zasedání výboru a členské schůze, předsedá jim, řídí jejich jednání, rozhoduje při rovnosti hlasů při hlasování. Zastupuje sdružení před státními orgány a na veřejnosti. Vyřizuje administrativní a...

Marta Jiroudková - místopředsedkyně Spolku. Kontakt: mobil: +420 606 494 322; mail: m.jiroudkova@gmail.com Zastupuje předsedkyni v její nepřítomnosti, v takovém případě má veškerá práva a povinnosti jež náleží předsedkyni. V nepřítomnosti předsedkyně je oprávněna podepisovat veškeré listiny. Za...

Eva Jarošová - členka výboru. Kontakt: xjarosovae@seznam.cz Věnuje se publikační a badatelské činnosti o Malostranském hřbitovu. Zajišťuje komunikaci s akademickou obcí. Organizuje komentované vycházky a přednášky.   Kateřina Fuksová Kontakt: mail:katerina.fuksova@gmail.com Organizuje...

Kateřina Fuksová - členka výboru. Kontakt: mail:katerina.fuksova@gmail.com Organizuje kulturní akce. Zajišťuje konání Slavností Jakuba Arbesa. Věnuje se publikační činnosti.    

Jitka Závěrková - členka výboru. Řeší finanční otázky spojené s provozem Spolku. Zodpovídá za účetnictví a pokladnu Spolku.