Výbor sdružení

Alena Lehnerová - předsedkyně Spolku.

Mail:lehnerovaalena@gmail.com

Mobil: +420 722 200 908

Svolává zasedání výboru a členské schůze, předsedá jim, řídí jejich jednání, rozhoduje při rovnosti hlasů při hlasování.
 • Zastupuje sdružení před státními orgány a na veřejnosti.
 • Vyřizuje administrativní a písemnou agendu, vede o ní přehled a zakládá ji.
 • Přísluší jí uchovávání originálů statutárních dokumentů, smluv, dohod, razítko.
 • Organizuje kulturní akce a přednášky.
 • Provádí zaškolování průvodců.

Marta Jiroudková - místopředsedkyně Spolku.

Kontakt: mobil: +420 606 494 322; mail: m.jiroudkova@gmail.com
 • Zastupuje předsedkyni v její nepřítomnosti, v takovém případě má veškerá práva a povinnosti jež náleží předsedkyni.
 • V nepřítomnosti předsedkyně je oprávněna podepisovat veškeré listiny.
 • Za přítomnosti předsedkyně má práva a povinnosti jako ostatní členové výboru.
 • Je správkyní webových a FB stránek.
 • Zapisuje jednání výborových a členských schůzí.
 • Zajišťuje propagaci akcí Sdružení.

Eva Jarošová - členka výboru.

 • Kontakt: xjarosovae@seznam.cz
 • Věnuje se publikační a badatelské činnosti o Malostranském hřbitovu.
 • Zajišťuje komunikaci s akademickou obcí.
 • Organizuje komentované vycházky a přednášky.

 

Kateřina Fuksová

Kontakt: mail:katerina.fuksova@gmail.com
 • Organizuje kulturní akce.
 • Zajišťuje konání Slavností Jakuba Arbesa.
 • Věnuje se publikační činnosti.

 

Jitka Závěrková

 • Řeší finanční otázky spojené s provozem Spolku.
 • Zodpovídá za účetnictví a pokladnu Spolku.

 


Vznik Sdružení

Sdružení bylo založeno s tímto záměrem

 • Vzbudit zájem veřejnosti a dostat tento všeobecně zapomenutý a opomíjený Malostranský hřbitov do co nejširšího povědomí.
 • Seznamovat s jeho historií.
 • Hledat možnosti jak jej postupně restaurovat.
 • Zařadit jej mezi významné navštěvované kulturní památky Prahy.

Snažíme se o to především publikační činností

Založili jsme ediční řadu „Významné osobnosti na Malostranském hřbitově“, které spojovala oblast jejich činnosti.

 • První díl se věnuje „Hudebníkům Mozartovy generace“. Autorsky zpracovaný G. Kalinovou, editovaný A. Hnojilem vyšel v r. 2010.
 • Druhý díl této řady je zaměřen na „Významné osobnosti duchovního světa na Malostranském hřbitově“. Autorsky zpracovaný G. Kalinovou, H. Kuchařovou a A. Hnojilem vydán v r. 2011.

Obnovili jsme tradiční slavnosti, které se v minulosti na Malostranském hřbitově pravidelně konaly

 • V roce 2008 jsme uspořádali první obnovenou slavnost Dušiček.
 • V roce 2009 se konala první obnovená Májová slavnost.