Abecední seznam jmen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příjmení/přídomek Jméno Povolání Narozen Zemřel
Valchář Bohumil syn výrobce hudeb. nástrojů   1884
Vanžata  Václav preclíkář   1867
Vaux roz. Hraběnka von Heusenstamm-Grafenhausen Barbora baronka de      
Vaux roz. Hraběnka von Heusenstamm-Grafenhausen Karolina baronka de     1868
Vávrová Anna choť operního zpěváka   1882
Väter rytíř z Artensů Antonín      
Väter z Artensů Arnoštka      
Veleba Václav P. spisovatel, malíř 1776 1856
Velebová Anna choť úředníka   1879
Velebová Marie dcera choralisty   1868
Ventourová Clara   choť účet.rady   1869
Vernier-Rougemont Anna hraběnka Ústav šlechtičen 1810 1874
Veselá Johana vdova po perníkáři   1882
Veselý Ignác Dominik Vavřinec hospodářský rada 1764 1818
Villani Rudolf svob.p. studující   1872
Vince Marie Anna de vychovatelka hraběnek Morzinových 1779 1864
Vinšová Františka choť ředitele   1868
Vitásek Jan Nep. Augustin hudebník, komponista 1770 1839
Vítek ze Salzbergu Antonín     1860
Vlček Emanuel vinárník 1849 1875
Vlček Jan kontrolor 1800 1869
Vlkánova Sosnovec Emil svob.p. z     1879
Vlkánova Sosnovec Karel svob.p. z     1881
Vlkánova Sosnovců Žofie svob.p. z     1874
Vnouček Pavel Václav viz Mnouček 1817 1863
Voigt Adam malíř 1805 1881
Vojtěchovská Marie     1879
Volkmann z Wolmaru Vilém Bedřich universitní profesor 1820 1877
Voneš Tomáš   1813 1882
Vorel František krajský komisař 1751 1819
Vosmíková Alžběta vdova po hostinském   1872
Vosyková Růžena dítě vychovatelky   1881
Votruba Jan pražský měšťan a statkář 1797 1854
Votrubová roz. Čacká Antonie   1806 1860
Vozábalová Josefa dcera císař. kuchaře   1879
Vrábíková roz. Sodomová Marie   1841 1872
Vratislavové Arnoštky hraběnky dítě   1882
Vyskočil Jan mlynář 1769 1831

Nalezli jste v seznamu jméno svého příbuzného? Máte informace o některém z pohřbených? Můžete kontaktovat Ing. Gabrielu Kalinovou z našeho občanského sdružení na e-mailu: praguidolm@seznam.cz či tel.: 251 619 044.

ZDROJ: Lány, Jeronym. Malostranský hřbitov v Košířích: 1680-1884. Praha: Správa pražských hřbitovů, 2001. 77 s.

ISBN 80-238-8705-X.