Vítáme každého, kdo by nám chtěl pomoci.

Veškerá práce je dobrovolná a nezisková. Chcete-li se i tak aktivně podílet na činnosti sdružení, pracovat s námi na projektech pro záchranu Malostranského hřbitova, můžete kontaktovat předsedkyni Alenu Lehnerovou, e-mail: alena.lehnerova@centrum.cz.

Hledáme zejména spolupracovníky, kteří mají zájem podílet se s námi na: 

  • průvodcovské činnosti při komentovaných vycházkách (zájemce zaškolíme);
  • fotodokumentaci proměn hřbitova a akcí spolku;
  • badatelské či publikační činnosti;
  • spolupráci při přípravě a organizování kulturních akcí;
  • čtení nápisů na nově nalezených náhrobcích;
  • přípravě vydání monotematických brožur (témata:  architekti a stavitelé, spisovatelé a literáti, zednáři, ...);
  • ...

Činnost v našem Spolku je dobrovolnická, bez nároků na odměnu. Veškeré práce (restaurátorské, brigádnické,…) probíhají pod dozorem NPÚ a SPH.