Abecední seznam jmen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příjmení/přídomek Jméno Povolání Narozen Zemřel
Gaisrucková Mariana hrab. Ústav šlechtičen 1778 1860
Gallas Karel vrchní zemský inženýr   1878
Gallas Rudolf posluchač práv   1864
Gallasová Aloisie vdova po vrch.zem.inž.   1881
Galle Felix kupec   1878
Gallová Marie dcera škol.insp.   1874
Gallová Terezie vdova po měšťanu 1787 1877
Galvani Caesare hrabě metropol. kanovník    1863
Ganghofner Karel   1801 1874
Ganghofnerová roz Heszlerová Antonie   1810 1873
Garde Aloisie de La     1872
Garde Egon de La syn kasíra   1879
Gareiss z Döllitzsturmu Jindřich c.k. major 1826 1870
Gareiss z Döllitzsturmu Terezie      
Gautsch Jiří virtuos na křídlovku 1733 1806
Gebauer František   1876 1876
Gednorozetz Josef   1789 1846
Geigerová roz. Heszlerová Anna   1812 1881
Gellert Jan malíř krajinář 1821 1865
Gemperle Johana choť hraběcího kuchaře   1871
Georg Anna Valentia markýza St. dvorní dáma    
Gerberů Terezie šl.z vdova po plukovníku 1788 1877
Gerson Lambert lesní adjunkt   1872
Gilio Viktor syn c.k.setníka   1884
Gindra Josef rada zem.soudu 1781 1861
Gindrová Marie   1803 1881
Gintar František rytec     1866
Gintlová roz Haas Františka vdova les.rady 1799 1882
Giörgy Adléta de dcera statkáře   1868
Girault Ernst kolorista, pův. z Elsaska 1829 1872
Girgal František spisovatel 1822 1864
Girgl František učitel hl. školy  1787 1843
Girglová Tereza učitelka 1820 1883
Giržikowitz Albert   1817 1880
Giřikowská roz Römigerová Kateřina   1809 1874
Giřikowský Václav stavitel pian 1797 1863
Glaser Jan Rudolf knihovník, spisovatel 1806 1868
Gläser Karel c.k. práporník v.v.   1877
Glos Jan hudebník   1879
Gludovics Edler v. Siklos Frant. c.k. setník 1814 1873
Glückselig August archivář, spisovatel 1806 1867
Godart August baron v. c.k. plukovník 1789 1849
Godart Viktor svob.p. v. zemský velitel 1788 1847
Goldweinová Marie choť učitele   1879
Goppoldová roz. Wania Anna   1790 1858
Goppold  Christian c.k. guber. praktikant 1809 1833
Goppold Jan  sekretář hr. Waldstein. 1782 1834
Goppold Thomas pens.řed.panství Kožitz    
Goshko ze Sachsenthalu Josefina vdova   1867
Gossin z Gotthardsburgu Rudolf syn plukovníka   1871
Gottwald Antonín P. farář na odpočinku   1869
Gotz roz.Sperlich Jenny     1880
Göbel Otilie Marie     1876
Göcklová Vilemína choť vůdce parostroje   1874
Graf Jan Adam měšťan a obchodník vínem 1740 1820
Gränzensteinu roz Bauer v. Adelsbach Vilma z   1805 1868
Greisová roz. Hübnerová Aloisie   1803 1879
Grimmer  Matěj harfenista 1819 1883
Grimmer  Václav harfeník   1881
Grimmů Josefa z choť guberniál.rady    
Gröming roz.svob.p.v.Silberstein Anna   1804 1873
Gröming   Karel zemský advokát 1827 1872
Gröming   Ludvík stavovský úředník 1793 1848
Gröming Petr vrchní úředník 1790 1881
Grömingová  Terezie vdova po zemském advokátu 1764 1841
Gruberová Isabella     1879
Grundová Marie žebračka   1883
Grünwaldová Johanna   1769 1827
Grünwald  Josef c.k. listonoš   1877
Gudemus Jindřich svob.p.     1881
Gudenau Karolina hrab.      
Guldener von Lobes Johann   1748 1827
Günner Franz med. doktor   1855
Günnerová roz. Purmannová Marie     1883
Günter Gabriel P. universitní profesor 1804 1867
Günther Jan Nep.   praž.magistrát.rada   1857
Günther ze Sterneggu Leopold Otomar svob.p. viceprezident Apelačního soudu   1823

Nalezli jste v seznamu jméno svého příbuzného? Máte informace o některém z pohřbených? Můžete kontaktovat Ing. Gabrielu Kalinovou z našeho občanského sdružení na e-mailu: praguidolm@seznam.cz či tel.: 251 619 044.

 

ZDROJ: Lány, Jeronym. Malostranský hřbitov v Košířích: 1680-1884. Praha: Správa pražských hřbitovů, 2001. 77 s.

ISBN 80-238-8705-X.