Abecední seznam jmen

A B   C    D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příjmení/přídomek Jméno Povolání Narozen Zemřel
Callasanz Stanislav Josef hospodářský rada 1777 1857
Candreville Karolína hr. Z.      
Canestrini Albert žurnalista   1883
Casanova Frederika dcera Johana C. 1860 1864
Cervelli Josef svobod.p.v. guberniální rada 1786 1854
Cervelli Marie bar.v. vdova guber.rady   1871
Cichini Anna šl.z. dcera c. k. komisaře 1837 1861
Claudius Emanuel      
Clement Andreas     1732 1791
Colins de Tarsienne Viktorie hr., Úst. Šl.   1787 1869
Collishaw Catharine   1793 1871
Comorowská de Orowa-Liptowa Marie hr. dvorní dáma císařovny Marie Anny 1813 1852
Cornova Ignác historik doby osvícenské 1740 1822
Culant-Ciré René Alexander markýz      
Curtera z Breinlsteinu Ida   1874 1875
Le Curtois Rudolf   1875 1875
Cyphely  Carolina dcera Otomara C. 1873 1881
Czarda Maxmilián syn vinárníka   1882
Czarda Václav Jiří P. představený Kapucínů 1792 1850
Czerkauer Marie   1801 1860
Czešík Josef Dr. probošt u Všech Svatých   1881
Czeschik František doktor theologie    
Čáp Jan ředitel strahovských statků   1880
Čapek Emanuel sochař z Malé Strany 1844 1877
Častalovic Sebastiani Jiří z syn důstojníka    
Čejka z Olbramovic Benedikta hr., Úst. Šl.   1757 1831
Čepelka František kreslíř a rytec 1780 1814
Čermáková roz. Jánská Josefa   1828 1879
Černín z Chudenic Josef hr.     1884
Černín z Chudenic Rudolf hr.      
Černínová z Chudenic Eleonora hr.     1865
Černý J. O. spisovatel, karmelitán 1785 1834
Červenková Anna herečka Novom.divadla   1867
Češková Marie vdova  po učiteli   1872
Čipera František hudebník   1881
Čížek František hostinský na Smíchově 1833 1873

Nalezli jste v seznamu jméno svého příbuzného? Máte informace o některém z pohřbených? Můžete kontaktovat Ing. Gabrielu Kalinovou z našeho občanského sdružení na e-mailu: praguidolm@seznam.cz či tel.: 251 619 044.

ZDROJ: Lány, Jeronym. Malostranský hřbitov v Košířích: 1680-1884. Praha: Správa pražských hřbitovů, 2001. 77 s.

ISBN 80-238-8705-X.