Archiv článků

Přednáška o Kapucínské hrobce ve Vídni

20.03.2023 17:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na další z cyklu přednášek, věnovaných významným tuzemským i zahraničním pohřebištím. Přednáška o Kapucínské
hrobce ve Vídni, nejvýznamnějšímu pohřebišti Habsburského rodu, se uskuteční v pondělí 20.03.2023 od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v
Praze na Smíchově, Nám. 14 října 15.


V roce 2023 si připomeneme hned dvě významná výročí, spojená s vládou habsburské dynastie v českých zemích. Jedna se o pražskou korunovaci císaře
Karla VI. českým králem (1723, 300. výročí) a korunovaci Marie Terezie českou královnou (1743, 280. výročí). Oba nalezli, stejně jako četní členové jejich rodu,
místo posledního odpočinku v Kapucínské hrobce ve Vídni. Vzhledem k mezinárodnímu přesahu habsburské dynastie má tato hrobka celoevropský
význam. V prezentaci bude věnována pozornost vzniku a historii tohoho významného místa a budou zde také prezentovány krátké biografické
medailonky významných osobností rodu, včetně stop, které tyto osobnosti zanechaly v českých zemích.
 

Přednášející Ing. Gabriela Kalinová, CSc., je zakládající členkou Spolku Malostranský hřbitov a členkou výboru Klubu přátel Rakouska.

 

Malostranský hřbitov a členkou výboru Klubu přátel Rakouska.na další z cyklu přednášek, věnovaných
významným tuzemským i zahraničním pohřebištím. Přednáška o Kapucínské
hrobce ve Vídni, nejvýznamnějšímu pohřebišti Habsburského rodu, se
uskuteční v pondělí 20.03.2023 od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v
Praze na Smíchově, Nám. 14 října 15.
V roce 2023 si připomeneme hned dvě významná výročí, spojená s vládou
habsburské dynastie v českých zemích. Jedna se o pražskou korunovaci císaře
Karla VI. českým králem (1723, 300. výročí) a korunovaci Marie Terezie českou
královnou (1743, 280. výročí). Oba nalezli, stejně jako četní členové jejich rodu,
místo posledního odpočinku v Kapucínské hrobce ve Vídni. Vzhledem k
mezinárodnímu přesahu habsburské dynastie má tato hrobka celoevropský
význam. V prezentaci bude věnována pozornost vzniku a historii tohoho
významného místa a budou zde také prezentovány krátké biografické
medailonky významných osobností rodu, včetně stop, které tyto osobnosti
zanechaly v českých zemích.
Přednášející Ing. Gabriela Kalinová, CSc., je zakládající členkou Spolku
Malostranský hřbitov a členkou výboru Klubu přátel Rakouska.na další z cyklu přednášek, věnovaných
významným tuzemským i zahraničním pohřebištím. Přednáška o Kapucínské
hrobce ve Vídni, nejvýznamnějšímu pohřebišti Habsburského rodu, se
uskuteční v pondělí 20.03.2023 od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v
Praze na Smíchově, Nám. 14 října 15.
V roce 2023 si připomeneme hned dvě významná výročí, spojená s vládou
habsburské dynastie v českých zemích. Jedna se o pražskou korunovaci císaře
Karla VI. českým králem (1723, 300. výročí) a korunovaci Marie Terezie českou
královnou (1743, 280. výročí). Oba nalezli, stejně jako četní členové jejich rodu,
místo posledního odpočinku v Kapucínské hrobce ve Vídni. Vzhledem k
mezinárodnímu přesahu habsburské dynastie má tato hrobka celoevropský
význam. V prezentaci bude věnována pozornost vzniku a historii tohoho
významného místa a budou zde také prezentovány krátké biografické
medailonky významných osobností rodu, včetně stop, které tyto osobnosti
zanechaly v českých zemích.
Přednášející Ing. Gabriela Kalinová, CSc., je zakládající členkou Spolku
Malostranský hřbitov a členkou výboru Klubu přátel Rakouska.

Komentovaná vycházka představí pěvkyni Josefínu Duškovou

05.03.2023 14:00
Dovolujeme si Vás pozvat na specializovanou komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově zaměřenou na významnou pěvkyni Josefínu Duškovou (6. března 1754 - 8. ledna 1824), manželku hudebního skladatele Františka Xavera Duška a blízkou přítelkyní Wolfganga Amadea Mozarta, jenž pro ni složil několik pěveckých skladeb. Představeni budou i hudebníci Mozartovy generace. Vycházka se uskuteční v neděli 05. března od 14 hodin. Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

Upozorňujeme, že v případě výrazně nepříznivých klimatických podmínek může být vycházka zrušena.

Těšíme se na Vás!
 

 

Přednáška o předmoderních strašidlech a místech posledního odpočinku

27.02.2023 17:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na další z cyklu přednášek, tentokráte o předmoderních strašidlech a místech posledního odpočinku, která se uskuteční v pondělí 27.02.2023 od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14 října 15, Praha 5.
S představami o návratu mrtvých mezi živé se potkáváme již od antiky, přednáška se konkrétně zaměří na období raného novověku v prostoru Českých zemí. Mrtví se vracejí, aby informovali o realitě posmrtných trestů, o významu modlitby pro duše v očistci, o Posledním soudu, apod. Výpovědi o strašidlech-revenantech někdy uvádí důvod zjevování, někdy vypovídají pouze o samotném faktu zjevení. Převažují ovšem podání, kde je příčina revenantova zjevení či zjevování morální, tj. většinou se jedná o trest za zlo spáchané během jeho pozemského života. Stávají se tak pramenem pro obecné nazírání na posmrtný život dané doby. Mezi navrátilci ovšem nalezneme i negativní typy revenantů, kteří vstávají z hrobu, aby živým lidem škodili a leckdy je dovedli do brány smrti.
Přednáška představí vybrané příklady návratu mrtvých mezi živé a pojedná i o soudobém pohřbívání, jelikož hrob, příbytek revenanta, býval také místem, kde se praktikovaly antivampyrické rituály. Nastíní také náboženskou problematiku a nahlížení jednotlivých křesťanských směrů na tuto věc.
Přednášející Mgr. Helena Chalupová vystudovala český jazyk a literaturu, dějepis a historii na Pedagogické fakultě UK a Filozofické fakultě UK. V obou institucích v současnosti působí jako doktorandka a vědecká pracovnice.
Vstup zdarma a bez rezervace!

Přednáška České stopy na vídeňském „komunálním“ hřbitově sv. Marka

09.01.2023 17:00

Spolek Malostranský hřbitov si Vás dovoluje pozvat na další z cyklu přednášek o historických hřbitovech, tentokráte o sv. Markovi ve Vídni. Přednáška se uskuteční pondělí 09.01.2023 od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, nám. 14. října 15, Praha 5.

V rámci josefínských reforem pohřebnictví vzniklo jak pět vídeňských komunálních hřbitovů, tak i Malostranský hřbitov. Zrušeny byly zhruba ve stejné době - ve Vídni to bylo po založení  Ústředního hřbitova 1874). Nově založený hřbitov měly učinit atraktivnějším plánované převozy slavných mrtvých ze zrušených hřbitovů do  tzv. „čestných hrobů“. Zrušené komunální hřbitovy pak zůstaly zachovány až do 20. let20. století. Tehdy byly čtyři z nich v souladu s urbanistickými zásadami „Rudé Vídně“ přeměněny v parky či jiné veřejné prostory ačást umělecky významných náhrobků byla soustředěna do uzavřených hrobových okrsků“. Tomuto osudu ušel zásluhou pedagoga a etnografa Hanse Pemmera pouze hřbitov sv. Marka.

Další část prezentace se proto bude podrobně zabývat osudy tohoto hřbitova od založení až po jeho plošnou revitalizaci, zahájenou poroce 2005. V rámci tohoto příspěvku budou rovněž prezentovány životopisné medailonky významných osobností se vztahem k českým zemím,doplněné současnými fotografiemi jejich náhrobků či kenotafů. Přitom bude věnována zvláštní pozornost tzv. „Mozartovu hrobu“, který pražský spolek Malostranský hřbitov pravidelně navštěvuje a zdobí již několik let. Na závěr prezentace budou specifikovány společné rysy a rozdíly obou pohřebišť (Malostranského hřbitova a hřbitova sv. Marka).

Přednášet bude Gabriela Kalinová, členka Spolku a autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov: historie a současnost.

Vstup zdarma a bez rezervace.

Těšíme se na Vás!

 

ZRUŠENO! Předvánoční komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

18.12.2022 14:00

Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ RUŠÍME DNEŠNÍ VYCHÁZKU NA MALOSTRANSKÝ HŘBITOV! DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

 

Spolek Malostranský hřbitov zve na poslední letošní komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 18. prosince od
14 hodin. Průvodkyní nám v tomto předvánočním čase bude Alena Lehnerová, předsedkyně našeho Spolku.

Upozornění: v případě velice nepříznivého počasí (sněhová kalamita apod.) může být vycházka zrušena. Sledujte, prosím, náš facebook  či webové stránky.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér!

Přednáška Malý poklad z velkého světa: renesanční šperky rodu Zejdliců ze Šenfeldu

12.12.2022 17:00

Termín:         12. prosince 2022, od 17 hod., Městská knihovna v Praze – Smíchov, Nám. 14. října 15

Přednáší:       PhDr. Jan Štěpánek, Ph.D., historik umění (https://janstepanek.com)

 

Anotace:         Málo známá kolekce zlatých a stříbrných klenotů, která představuje nejlépe dochovanou soubor šperků z hrobky renesanční nobility na českém území, byla objevena roku 1916 v kryptě šlechtického rodu Zejdliců ve farním kostele v Polné u Jihlavy. Pro svou značnou uměleckou, historickou i ekonomickou hodnotu jsou tyto předměty prezentovány jen zřídka, naposled v letní sezoně 2022 v rámci oslav 780 let města Polná. Projektu předcházel mezioborový výzkum, jehož výstupem byla jmenovaná výstava a publikace, poprvé zhodnocující nález v mezioborovém kontextu. Přednáška seznámí veřejnost s výsledky této několikaleté práce historiků. Přiblíží historii rodiny Zejdliců ze Šenfeldu a její nejdůležitější příslušníky, osvětlí okolnosti samotného nálezu a charakterizuje jednotlivé předměty. Na samý závěr zhodnotí na příkladech z Budapešti, Londýna či Mnichova nejdůležitější části tzv. polenského pokladu, jejichž význam výrazně překračuje regionální rozměr.

 

Komentovaná vycházka na vyšehradský hřbitov se Slavínem

17.11.2022 10:00
POZOR: nebude jezdit  metro C,využijte náhradní autobusovou dopravu XC. Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou vycházku po vyšehradském hřbitově s návštěvou Slavína, která se uskuteční ve čtvrtek 17. listopadu od 10 hodin. Sraz je před bazilikou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (ulice Štulcova). Průvodci budou Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov, a Václav Liška, předseda Spolku Svatobor.
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

Přednáška František Antonín Linhart Herget (1741-1800) a jeho plán Prahy

14.11.2022 17:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na přednášku o F. A. L. Hergetovi, která se uskuteční v pondělí 14. listopadu od 17 hodin ve smíchovské pobočce
Městské knihovny v Praze, Nám. 14. října 15, Praha 5.

Přednáška se bude zabývat osobností a dílem Františka Antonína Linharta Hergeta, který byl výraznou postavou technicky orientované
intelektuální elity 2. poloviny 19. století v Čechách. Jako profesor na pražské inženýrské škole vychoval a ovlivnil generace studentů,
podílel na významných stavebních pracích, které zásadním způsobem zasáhly do podoby Prahy (např. oprava Karlova mostu, projekt první
pražské kanalizace, adaptace zrušených klášterů a kostelů), věnoval se však rovněž dalším společenským i podnikatelským aktivitám. V
neposlední řadě byl duchovním otcem unikátního kartografického projektu – podrobného plánu Prahy z roku 1790/1791, na kterém se svými
studenty pracoval řadu let. Plán, který zachycuje Prahu po sloučení pražských měst v roce 1784 a před nástupem industrializace, je uložen
v Archivu hlavního města Prahy. V nedávné době prošel náročným restaurováním a digitalizací a je zpřístupněn veřejnosti v digitální i
knižní podobě.

Přednášet budou Mgr. Jitka Močičková, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd České republiky) a Mgr. Marek Lašťovka (Archiv hl. m. Prahy).

Vstup zdarma a bez rezervace.

Dušičky na Malostranském hřbitově

06.11.2022 14:00

V neděli 6. listopadu jsou pro Vás od 14 hodin připraveny komentované vycházky po hřbitově, včetně návštěvy kostela Nejsvětější Trojice, a také nejnovější publikace zaměřená na zdejší politiky. Vydání knihy bylo financováno MČ Praha 5. 

Individuální návštěvníci mohou k procházce využít informační leták o historii hřbitova.

Od 17 hodin pak v kostele započne varhanní koncert. Bližší informace budou brzy publikovány na našem facebooku a webových stránkách
www.malostranskyhrbitov.cz.

V případě výrazně nepříznivého počasí (podmáčený terén aj.) může být akce zrušena.

Vstup na vycházky i na koncert je zdarma, bez rezervace a bez bariér.

Předdušičková vycházka starými Olšany

30.10.2022 14:00

Spolek Malostranský hřbitov na předdušičkovou vycházku starými Olšany, která se uskuteční v neděli 30. října od 14 hodin. Sraz je u hlavní brány.

Připomeneme si mj. osobnost Jiřího Wintera Neprakty, od jehož úmrtí uplyne 11 let.

Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstup zdarma, bez bariér a bez rezervace.

Přednáška o P. M. Fischerovi "Ač zemřel, ještě mluví"

25.10.2022 17:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na přednášku s názvem "Ač zemřel, ještě mluví", která se uskuteční v úterý 25. října od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 14. října 15, Praha 5.

V letošním roce uplynulo 130 let od úmrtí významného podnikatele, mecenáše a smíchovského starosty Petra Matěje Fischera. Petr Matěj Fischer se narodil 22. února 1809 v České Cikánce u Svratky, kde jeho otec provozoval papírnu. Sám vystudoval lesnictví, v roce 1845 si pak zařídil obchod se dřívím na tehdejším předměstí Prahy – na Smíchově. Patřil k zakladatelům zdejšího akciového pivovaru (dnešní Pivovary Staropramen). Vlastnil též parní pilu v Roudnici a mlýn v Lobkovicích. Jako člen Sboru pro zřízení Národního divadla daroval 200 zlatých na jeho stavbu, po úmrtí Jindřicha Fügnera se stal starostou pražského Sokola. Financoval také vybudování památníku Slavín – hrobky významných osobností českého národního života. Angažoval se i ve veřejných záležitostech, funkci smíchovského radního zastával v letech 1865-1867, smíchovským starostou pak byl ve dvou funkčních obdobích (1867-1871 a 1871-1874).  Dosáhl zde mj. zřízení české měšťanské školy, neúspěšně usiloval o založení českého gymnázia. Ve své době prosluly tzv. fišerovské zábavy, tj. na konci školního roku jím financované každoroční dětské výlety zvláštním vlakem na venkov (do Mokropes, Čerčan aj.), které mívaly až patnáct set účastníků. Petr Matěj Fischer zemřel 24.05.1892 ve svém domě „U šumavského smrku“ na Smíchově.

Přednášející bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstup zdarma, bez rezervace.
 

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

10.09.2022 13:30

Termíny prohlídek hřbitova v rámci Dnů evropského kulturního dědictví naleznete v aktualitách.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

13.08.2022 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na  na komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v sobotu 13. srpna od 14 hodin.

Průvodkyní bude předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov Alena Lehnerová.

Vstup zdarma, bez bariér a bez rezervace.

Přijďte se ochladit do stínu velikánů! 

Komentovaná vycházka na vyšehradský hřbitov se Slavínem

03.08.2022 16:30
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou vycházku po vyšehradském hřbitově s návštěvou Slavína, která se uskuteční ve středu 03.08. od 16:30 hodin. Sraz je před bazilikou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (ulice Štulcova). Průvodci budou Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov, a Václav Liška, předseda Spolku Svatobor.
 
Povídat si budeme o Františku Křižíkovi, Alfonsu Muchovi, Mikuláši Alšovi, Janu Nerudovi a mnohých dalších.
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

02.07.2022 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v sobotu 02. července od 14 hodin. Sraz je u náhrobku biskupa Leopolda Thuna-Hohensteina.
 
Tentokráte se budeme věnovat také Jakubu Arbesovi, smíchovskému patriotovi, novináři a spisovateli, od jehož narození v červnu uplynulo 182 let.
 
Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.
 
Vstup zdarma, bez bariér a bez rezervace.
 

Setkání připomene stavitele K. Dientzenhofera

20.06.2022 17:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na pietní setkání u příležiosti 300. výročí úmrtí stavitele Kryštofa Dientzenhofera (1655-1722) spojené s krátkou vycházkou po Malostranském hřitově. Sraz je u náhrobku biskupa Thun-Hohensteina u hlavního vchodu.

Vstup zdarma, bez bariér a bez rezervace.

Vernisáž výstavy Salcburk – město UNESCO a Mozarta

03.06.2022 17:00

V pátek 3. června se od 17 hodin uskuteční v Komunitním centru Prádelna, Holečkova 38a, vernisáž výstavy Salcburk – město UNESCO a Mozarta, kterou připravil Spolek Malostranský hřbitov. Součástí vernisáže je i přednáška Gabriely Kalinové o propojení Prahy a Salcburku v Mozartově době. Zavítáme též mezi pražské přátele W. A. Mozarta, manžele Duškovi z nedaleké Bertramky.

Výstava představí slavné „české“ Rakušany

02.06.2022 16:30

Slavnostní zahájení výstavy proběhne za přítomnosti vzácných hostů a zástupců spolupořádajících institucí ve čtvrtek 2. června od 16.30 hodin v parku Portheimka, při ulici Štefánikova. Kromě komentované prohlídky obou výstav (UNESCO Rakouska a Slavní „čeští“ Rakušané) na návštěvníky čeká i koncert skupiny Motovidlo a ochutnávka nejlepších rakouských vín od firmy Foltýn Wine. Výstava představí 50 nejvýznamnějších rakouských osobností českého původu nebo s významným vztahem k naší kultuře (F. Kafka, M. Brod, R. M. Rilke, F. Werfel, V. Adler, B. von Suttnerová…). Druhá část výstavy pak návštěvníky zavede mezi 38 památek rakouského historického a kulturních dědictví na seznamu UNESCO. Výstava je venkovní, ale významná součást kolekce bude umístěna i v nedaleké pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově (faksimile tzv. Peuringerovy mapy) na nám. 14. října 15.

Více zde: https://www.malostranskyhrbitov.cz/products/vystava-predstavi-slavne-ceske-rakusany/

Setkání připomene smíchovského starostu a mecenáše Petra Matěje Fischera

24.05.2022 10:30

V letošním roce uplyne 130 let od úmrtí významného podnikatele, mecenáše a smíchovského starosty Petra Matěje Fischera. U této příležitosti pořádají Spolek Malostranský hřbitov a Spolek Svatobor vzpomínkovou akci „Ač zemřel, ještě mluví“, která tuto významnou osobnost připomene. Setkání se uskuteční v úterý 24.05.2022 v 10:30 hodin u Fischerova hrobu na Vyšehradském hřbitově (vedle hrobky Slavín). S příspěvky vystoupí mj. zástupci městské části Praha 5, NKP Vyšehrad či České obce sokolské. Přizváni jsou též představitelé hl. m. Prahy, Národního divadla v Praze, Fischerovy rodné obce Česká Cikánka a Pivovarů Staropramen.

Petr Matěj Fischer se narodil 22. února 1809 v České Cikánce u Svratky, kde jeho otec provozoval papírnu. Sám vystudoval lesnictví, v roce 1845 si pak zařídil obchod se dřívím na tehdejším předměstí Prahy – na Smíchově. Patřil k zakladatelům zdejšího akciového pivovaru (dnešní Pivovary Staropramen). Vlastnil též parní pilu v Roudnici a mlýn v Lobkovicích.

Jako člen Sboru pro zřízení Národního divadla daroval 200 zlatých na jeho stavbu, po úmrtí Jindřicha Fügnera se stal starostou pražského Sokola. Financoval také vybudování památníku Slavín – hrobky významných osobností českého národního života.

Angažoval se i ve veřejných záležitostech, funkci smíchovského radního zastával v letech 1865-1867, smíchovským starostou pak byl ve dvou funkčních obdobích (1867-1871 a 1871-1874).  Dosáhl zde mj. zřízení české měšťanské školy, neúspěšně usiloval o založení českého gymnázia. Ve své době prosluly tzv. fišerovské zábavy, tj. na konci školního roku jím financované každoroční dětské výlety zvláštním vlakem na venkov (do Mokropes, Čerčan aj.), které mívaly až patnáct set účastníků. 

Petr Matěj Fischer zemřel 24.05.1892 ve svém domě „U šumavského smrku“ na Smíchově.

Akce se koná s laskavým svolením Správy pražských hřbitovů.

 

Májové slavnosti na Malostranském hřbitově

22.05.2022 14:00

V neděli 22. května se na Malostranském hřbitově uskuteční již třináctý ročník obnovených Májových slavností. Pro návštěvníky je od 14 hodin připraven křest nejnovější publikace o významných osobnostech hřbitova, tentokráte zaměřené na významné politiky. Následovat budou komentované vycházky s průvodci vč. návštěvy kostela Nejsvětější Trojice. Pro individuální návštěvníky jsou po dobu konání akce k dispozici informační letáky o historii hřbitova. Kostel Nejsvětější Trojice bude přístupný od 14:30 do 16:30 hod. Vstup na slavnosti je zdarma, bez bariér a bez rezervace.

Letošní ročník slavností je věnován památce historika a pedagoga Ignáce Cornovy, od jehož úmrtí v červenci uplyne 200 let. Jako člen jezuitského řádu vystudoval teologii v Olomouci, kde se věnoval i klasickým a živým jazykům. Poté působil jako pedagog a následně i profesor všeobecných dějin na pražské univerzitě. Zaměřoval se zejména na historii politickou a právní a na historii umění a kultury. V souladu s osvícenským pojetím historie chápal studium dějin jako pedagogický nástroj k přetváření člověka a společnosti. Roku 1795 se univerzitní kariéry vzdal a působil jako soukromý učenec a vychovatel. Znám je též jako básník a přední člen Svobodných zednářů.

S myšlenkou květnových setkávání k uctění památky obětí napoleonských válek – Májových slavností přišel v roce 1807 malíř a literát Václav František Veleba (1776-1856). Charakter slavností se postupem času měnil ze spíše církevních svátků na světské-měšťanské. Oslavy se staly tradičním pražským svátkem jarní přírody a vzkříšení. V roce 1836 se Maifest začal slavit i na Olšanských hřbitovech, později se rozšířil na téměř všechna pražská pohřebiště.

Akce se koná s laskavou podporou Správy pražských hřbitovů.

 

Vycházka na vyšehradský hřbitov a Slavín

06.05.2022 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou procházku po vyšehradském hřbitově, vč. prohlídky Slavína, která se uskuteční v pátek 06. května od 16 hodin. Sraz účastníků je před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, ul. Štulcova. Vycházka se uskuteční u příležitosti druhotného pohřbu Karla Hynka Máchy. Básník byl původně pohřben v Litoměřicích. Když po uzavření Mnichovské dohody hrozilo zabrání českého pohraničí, byly dne 1. října 1938  Máchovy tělesné ostatky exhumovány a převezeny do Prahy. Druhý Máchův pohřeb dne 7. května 1939 na vyšehradském hřbitově se stal národní manifestací proti nacismu.

 

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

03.04.2022 14:00

Spolek Malostranský hřbitov si Vás dovoluje pozvat na komentovanou vycházku po této památce, která se uskuteční v neděli 03.04.2022 od 14 hodin. Představena bude historie hřbitova i významné osobnosti, které zde našly místo svého posledního odpočinku. Průvodkyní bude předsedkyně Spolku Alena Lehnerová. Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

 

V případě výrazně nepříznivého počasí (podmáčený terén, silný vítr apod.) může být vycházka zrušena.

Komentovaná procházka po Malostranském hřbitově

06.03.2022 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na letošní první komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 6. března od 14 hodin. Tentokráte se budeme věnovat zejména pěvkyni Josefíně Duškové (nar. 06.03. 1754), Mozartovým pražským přátelům a hudebníkům jeho generace. Průvodkyní nám bude Alena Lehnerová, předsedkyně našeho Spolku, která se tomuto tématu dlouhodobě věnuje.
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.
 
V případě výrazně nepříznivého počasí (silný vítr, podmáčení terénu) může být vycházka zrušena. O této skutečnosti budeme informovat na webových a facebookových stránkách. Prosíme také návštěvníky o dodržování všech nařízení a doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR.

Slavnostní vycházka na Slavín

17.11.2021 10:00

Spolek Malostranský hřbitov ve spolupráci se spolkem Svatobor pořádá ve středu 17. listopadu od 10 hodin vycházku na Vyšehradský hřbitov se Slavínem. Sraz je před bazilikou sv. Petra a Pavla. Vstup zdarma, prosíme však účastníky o registraci na m.jiroudkova@gmail.com.

 

V případě extrémně nepříznivého počasí může být akce zrušena, o čemž budou registrovaní účastníci informováni e-mailem.

 

Žádáme všechny účastníky o dodržování aktuálně platných opatření a doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR.

Dušičky na Malostranském hřbitově

14.11.2021 14:00

Na neděli 14. listopadu od 14 hodin jsou pro Vás připraveny komentované vycházky s průvodci. Představíme také nový leták o historii MH, k dispozici budou publikace vydané naším spolkem. Otevřen bude i kostel Nejsvětější Trojice.

Prosíme všechny účastníky akce o dodržování aktuálních platných nařízení a doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR. Děkujeme!

V případě extrémně nepříznivého počasí (silný vítr, podmáčený terén apod.) může být slavnost zrušena.

 

Pocta sv. Janu Nepomuckému - koncert

24.10.2021 18:00
Michaela Katráková - soprán
Martin Bělohlávek - baryton
Ludmila Juránková - varhany
Místo konání: Kostel sv. Jana Nepomuckého, Praha-Košíře (Nepomucká ulice)
V roce 2021 uběhne 300 let od blahořečení celosvětově nejznámějšího českého světce, sv. Jana Nepomuckého a zároveň 400 let od popravy českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze. Projekt si klade za cíl uctít tato dvě významná výročí a propojit památky i sblížit diváky napříč aktuálními pocity a vyznáním.  Dobrovolné vstupné bude vždy využito na obnovu daných památek a vstupné z finálního koncertu poslouží na zřízení pamětní desky na tzv. Staré rychtě, kde vyhasl život sv. Jana Nepomuckého.
Vstupné dobrovolné na podporu památek.
Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy, MČ Prahy 5, MČ Prahy 6 a města Nepomuk. Organizuje spolek Pod Zelenou Horou, z. s. ve spolupráci s vlastníky památek a sálů.
Záštitu nad projektem převzali MgA. Hana Třeštíková, radní Hlavního města Prahy a Dr. Václav Liška, předseda Památkové komory ČR.

Komponovaný program - 400 let od popravy protagonistů stavovského povstání na Staroměstském náměstí

19.09.2021 15:00

Spolek Malostranský hřbitov pořádá v neděli 19. září od 15 hodin komponovaný pořad u příležitosti 400. výročí popravy protagonistů stavovského povstání na Staroměstském náměstí. Připraveny jsou přednášky i ukázky dobové hudby. Akce se uskuteční v prostorách Starého purkrabství na Vyšehradě. Vstup zdarma, ale z kapacitních důvodů je třeba rezervace na mjiroudkova@gmail.com. Více informací v pozvánce: Pozvánka Vyšehrad 09-21.pdf (3644684)

 

Autorem pozvánky je Karel Kadlec (www.loba.cz), kterému velice děkujeme!

 

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

29.08.2021 14:00

UPOZORŇUJEME, ŽE V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ (BOUŘKY) SE VYCHÁZKA RUŠÍ.

 

Spolek Malostranský hřbitov srdečně zve na komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 29. srpna od 14 hodin. Průvodkyní bude předsedkyně Spolku Alena Lehnerová. 

Upozorňujeme zájemce, že doporučený počet účastníků vycházky je 20. 

Žádáme všechny účastníky o dodržování platných nařízení a doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR, jakož i o dodržování pokynů pořadatelů.

Těšíme se na Vás!

Komentovaná procházka po Malostranském hřbitově

17.07.2021 14:00

UPOZORŇUJEME, ŽE V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ (BOUŘKY) SE VYCHÁZKA RUŠÍ.

 

Spolek Malostranský hřbitov srdečně zve na komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v sobotu 5. června od 14 hodin. Průvodkyní bude předsedkyně Spolku Alena Lehnerová. 

Upozorňujeme zájemce, že doporučený počet účastníků vycházky je 20. 

Žádáme všechny účastníky o dodržování platných nařízení a doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR, jakož i o dodržování pokynů pořadatelů.

Těšíme se na Vás!

Vycházka ke 400. výročí popravy protagonistů stavovského povstání na Staroměstském náměstí

28.06.2021 17:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na komponovaný program ke 400. výročí popravy protagonistů stavovského povstání na Staroměstském náměstí dne 21.
června 1621. Akce se uskuteční v pondělí 28. června od 17 hodin, sraz před vstupem do Karlovy univerzity, Ovocný trh.

Program:
17:00 - 18:00 - komentovaná vycházka po stopách protagonistů stavovského povstání (trasa: Karlova univerzita - Kostel sv. Havla -Melantrichova ulice - Staroměstské náměstí - Týnský chrám - Celetná ulice - Týnská ulička - kostel sv. Salvátora)
18:00 - 19:00 - prohlídka kostela sv. Salvátora (mezi ulicemi Salvátorská, Kostečná a Dušní), chrámu Českobratrské církve evangelické

Během vycházky se zaměříme mj. i na úlohu Schliků v českých a evropských dějinách, přečteme si úryvky z románu Zikmunda Wintera Mistr Kampanus a zazní i dobová hudba (Jan Campanus Vodňanský, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic).

Vstup na vycházku je zdarma, ale je nutná rezervace na mjiroudkova@gmail.com.

Prosíme všechny účastníky o dodržování aktuálních nařízení a doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR.

XII. ročník Májových slavností na Malostranském hřbitově

19.06.2021 14:00

Spolek Malostranský hřbitov za laskavé podpory Správy pražských hřbitovů, p.o. zve na XII. ročník obnovených Májových slavností na Malostranském hřbitově, který se uskuteční v sobotu 19. června 2021 od 14 do 17 hodin.

Program:

14:00 – 14:30    Zahájení Májové slavnosti – představení nové publikace vydané Spolkem Malostranský hřbitov „Významné osobnosti dvora císaře Ferdinanda I./V. pohřbené na Malostranském hřbitově (sraz u náhrobku biskupa Thun-Hohensteina naproti hlavnímu vchodu)

14:30-16:00        Komentované vycházky po hřbitově s průvodci ve 3 skupinkách s mas. 20 zaregistrovanými účastníky (m.jiroudkova@gmail.com) v jedné skupině (sraz u náhrobku biskupa Thun-Hohensteina naproti hlavnímu vchodu)

14:30 – 16:00     Zpřístupnění kostela Nejsvětější Trojice

17:00                     Ukončení Májové slavnosti

Májová slavnost je věnována účastníkům poslední pražské korunovace v roce 1836 (185. výročí) a osobnostem spojeným z pražským dvorem Ferdinanda I. (V.) a jeho manželky.

Vstup zdarma a bez bariér. Pro účast na vycházkách je NUTNÁ REZERVACE na e-mailu m.jiroudkova@gmail.com.

Pro zajištění ochrany života a zdraví všech návštěvníků i průvodců žádáme všechny účastníky o dodržování aktuálně platných předpisů a doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR, zejména pak o dodržování bezpečných rozestupů. Děkujeme.

 

 

Komentovaná procházka po Malostranském hřbitově

05.06.2021 14:00

UPOZORŇUJEME, ŽE V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ (BOUŘKY) SE VYCHÁZKA RUŠÍ.


Spolek Malostranský hřbitov srdečně zve na komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v sobotu 5. června od 14 hodin. Průvodkyní bude předsedkyně Spolku Alena Lehnerová. 

Upozorňujeme zájemce, že doporučený počet účastníků vycházky je 20. 

Žádáme všechny účastníky o dodržování platných nařízení a doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR, jakož i o dodržování pokynů pořadatelů.

Těšíme se na Vás!

 

 

Sympozium "Jen pravda je diadém umění" věnované "pražskému hudebnímu papeži" V. J. Tomáškovi

22.09.2020 09:30

Spolek Malostranský hřbitov zve na sympozium "Jen pravda je diadém umění" věnované "pražskému hudebnímu papeži" V. J. Tomáškovi, od jehož úmrtí letos uplynulo 170 let. Sympozium se uskuteční 22. září od 9:30 hodin v Brožíkově sále Staroměstské radnice. Od 18 hodin se uskuteční koncert hammerklavíristky Petry Matějové a sopranistky Ireny Troupové. Zazní skladby L. van Beethovena (Wachtelschlag) a V. J. Tomáška (Sonáta C dur op. 14 a Lenora op. 21).S příspěvky vystoupí PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D. z Českého muzea hudby,PhDr. Michal Morawetz, Ph.D. ze Státního oblastního archivu v Třeboni, Mgr. Marek Fapšo z Ústavu českých dějin FF UK, PhDr. Ondřej Bastl z Archivu hlavního města Prahy, Libor Aksler, MBA, ředitel Městského muzea Skuteč, Ing. Gabriela Kalinová, mj. autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov: historie a současnost, a předsedkyně Spolku Alena Lehnerová. Vzhledem k omezené kapacitě je nutná rezervace na e-mailu tomaseksympozium@seznam.cz. Prosíme všechny účastníky o dodržování nařízení i doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR. Akce se uskuteční pod záštitou Petra Zemana, předsedy Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Zastupitelstva hl. m. Prahy.

 

Podrobný program:

9:30-9:45             Slavnostní zahájení symposia

9:45-10:15          PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D., Národní muzeum – České muzeum hudby: Václav Jan Tomášek (1774–1850) – hudebník hraběte Jiřího Františka Augusta Buquoye 

10:25-10:55        Libor Aksler, MBA, ředitel a kurátor sbírek Městského muzea Skuteč: Václav Jan Tomášek a jeho rodné město Skuteč

11:05-11:35        PhDr. Michal Morawetz, Ph.D, rada Státního oblastního archivu v Třeboni:  Odborné zájmy Tomáškova mecenáše, hraběte Jiřího Buquoye

10:45-12:15        PhDr. Ondřej Bastl, Archivář-specialista, Archiv hlavního města Prahy: Václav Jan Tomášek a Praha jeho doby  

12:20-14:00        Polední pauza

14:15-14:45        Ing. Gabriela Kalinová, CSc, Spolek Malostranský hřbitov: Václav Jan Tomášek a jeho kontakty s Ludwigem van Beethovenem a  Johannem Wolfgangem Goethem 

14:55-15:25        Mgr. Mark Fapšo, PhD., Ústav českých dějin FF UK: Klarové a jejich svět. Příspěvek ke kulturním dějinám první poloviny 19. století

15:35-16:05        Alena Lehnerová, DiS, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov: Náhrobek Václava Jana Tomáška na Malostranském hřbitově 

16:15-16:45        MgA. Ondřej Novák, člen hereckého souboru divadla Ungelt: Přednes ukázek z vlastního životopisu Václava Jana Tomáška

 

17:00                     Ukončení symposia

 

18:00                     Koncert

Účinkují: Petra Matějová, hammerklavíristka, Irena Troupová, sopranistka

Ludwig van Beethoven: Wachtelschlag (píseň podle textu Samuela Friedricha Sauter, WoO 129) 
Václav Jan Tomášek: Sonáta C dur op. 14, Lenora, píseň na text balady Gottfireda Bürgera balady, op.12. 

 

Organizátoři si vyhrazují právo provést nutné organizační změny podle doporučení vydaná vládou ČR v souvislosti s výskytem Covid-19 na území ČR.

 

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

13.09.2020 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou prohlídku po Malostranském hřbitově. Hřbitov na Smíchově byl původně založen jen k pohřbívání obětí morových epidemií. Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb a smíchovský morový hřbitov tak od roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestává vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí a je proto roku 1884 zrušen.

Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. Přesto se však hřbitov nezachoval do dnešních dní celý. Ze známých osobností na hřbitově spočívají stavitelé Kryštof a Kilian Ignác Dienzenhofferové, malíř Adolf Kosárek, rodina Mánesů, rodina sochařů Platzerů, hudebníci Václav Tomášek, Giovanni Punto, Jan Vitásek, Josef Hrabě či spisovatel Gustav Pfleger-Moravský.

Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér. Prosíme však účastníky o dodržování nařízení i doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR. V případě zhoršení epidemiologické situace může být vycházka zrušena. Děkujeme za pochopení.

Po stopách Ludwiga van Beethovena v Praze – 2. díl, Staré Město

06.08.2020 16:30

Při naší minulé vycházce po Malé Straně jsme si připomněli 250. výročí narození jednoho z největších světových skladatelů, Ludwiga van Beethovena. Připomněli jsme si místo, kde bydlel, jakož i malostranská bydliště jeho pražských přátel. Při navazující vycházce navštívíme Konvikt, kde koncertoval, a připomeneme si jeho vliv na hudební Prahu v 19. století. Zmíníme se o vzniku pražské konzervatoře, nejstarší ve střední Evropě, postoji vedení konzervatoře k Beethovenově hudbě, sporu mezi stoupenci Beethovena a Mozarta, o pražských koncertech Ference Liszta, velkého propagátora Beethovenovy hudby, a o prezentaci Mistrovy hudby ve Stavovském divadle. Navštívíme Staroměstské náměstí a ukážeme si dům, kde bydlel Beethovenův přítel, pražský advokát Jan Nepomuk Kaňka, a palác Goltz-Kinských, sídlo jednoho z nejvýznamnějších Beethovenových podporovatelů, Ferdinanda knížete Kinského. Na závěr zmíníme pro Beethovena poslední, osudový pobytu v Praze v roce 1812, po kterém následovalo napsaní jeho slavného dopisu Nesmrtelné milence.
Průvodkyní bude členka Spolku Malostranský hřbitov Ing. Gabriela Kalinová, CSc.

Vstup zdarma a bez rezervace.

Prosíme účastníky o dodržování nařízení i doporučení vlády ČR vydaných v souvislosti s výskytem covid-29 na území ČR.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

02.08.2020 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 2. srpna od 14 hodin. Průvodkyní bude předsedkyně našeho Spolku Alena Lehnerová.
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér. Prosíme však účastníky o dodržování opatření a doporučení vydaná vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR.

Vycházka Malou Stranou po stopách Ludwiga van Beethovena

16.07.2020 16:00

V roce 2020 si všichni připomeneme 250. výročí narození jednoho z nejslavnějších světových skladatelů, Ludwiga van Beethovena. Ne všichni však vědí, že to byly právě české země a jejich rodáci, kteří sehráli v jeho životě významnou roli, i když ne tak velkou jako v životě Mozartově. Skladatel sám navštívil jak Prahu, tak i české lázně (Teplice, Karlovy Vary, Františkovy Lázně) a ve Slezsku pak zámek Hradec nad Moravicí.

Během svého pobytu v Praze se stýkal s významnými představiteli pražského hudebního života, z nichž někteří (manželé Duškovi, Jan Václav Tomášek, Vincenc a Albín Maškové) později nalezli místo posledního odpočinku na Malostranském hřbitově. Proto bychom také chtěli uctít Beethovenovu památku návštěvou míst, která ho v Praze připomínají – a začneme na Malé Straně.

Procházka se bude konat ve čtvrtek 16. července 2020. Sraz je v 16:00 hod. na Valdštejnském náměstí před budovou Senátu Parlamentu ČR.    

Průvodkyní nám bude Ing. Gabriela Kalinová, CSc., členka Spolku Malostranský hřbitov a autokra rozsáhlé monografie Malostranský hřbitov: historie a současnost.

 
Vstup zdarma a bez rezervace. Prosíme však účastníky o dodržování nařízení i doporučení vlády ČR vydaných v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR.
 
 

Komentovaná vycházka za pověstmi Malostranského hřbitova

11.07.2020 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou vycházku po této památce, která bude tentokráte zaměřená na pověsti a příběhy Malostranského hřbitova. Průvodkyní budu předsedkyně Spolku Alena Lehnerová. Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

POZOR ZMĚNA! Májové slavnosti na Malostranském hřbitově

21.06.2020 14:00

Milí příznivci, vzhledem ke zhoršeným podmínkám na hřbitově (podmáčené cesty apod.) jsme nuceni zrušit část Májové slavnosti. Od 14 hodin je připraveno slavnostní zahájení s představením publikace následované zkrácenou vycházkou zaměřenou na výtvarné atributy náhrobků (pro registrované na mjiroudkova@gmail.com). Zasazení růže i vycházka za pověstmi jsou zrušeny. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás na další vycházce!


Žádáme všechny účastníky Májových slavností o dodržování platných přepisů vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem Covid-19 na území ČR, zejména pak o používání ochranných prostředků a bezpečnostních rozestupů minimálně 2 m.

 

 

Doporučujeme také pevnou a nepromokavou obuv.

ZRUŠENO Přednáška Kapucínská hrobka ve Vídni

16.03.2020 17:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na další z cyklu přednášek o historických hřbitovech a hrobkách, která se tentokráte zaměří na kapucínskou hrobku ve Vídni. V této hrobce, patřící k nejvýznamnějším evropským panovnickým pohřebištím, byli v letech 1633 – 2011 pohřbíváni příslušníci habsburského rodu. Přednáška se bude zabývat dějinami hrobky a přinese i krátké medailonky, přibližující nejvýznamnější zde pohřbené osobnosti a jejich stopy, zanechané v zemích Koruny české. Přednášet bude Gabriela Kalinová, členka spolku a autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov: historie a současnost.

Přednáška se uskuteční v pondělí 16. března od 17 hodin v pobočce Městské knihovny Praha - Smíchov, Nám. 14 října 15, Praha 5.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

08.03.2020 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou prohlídku po Malostranském hřbitově. Hřbitov na Smíchově byl původně založen jen k pohřbívání obětí morových epidemií. Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb a smíchovský morový hřbitov tak od roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestává vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí a je proto roku 1884 zrušen.

Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. Přesto se však hřbitov nezachoval do dnešních dní celý. Ze známých osobností na hřbitově spočívají stavitelé Kryštof a Kilian Ignác Dienzenhofferové, malíř Adolf Kosárek, rodina Mánesů, rodina sochařů Platzerů, hudebníci Václav Tomášek, Giovanni Punto, Jan Vitásek, Josef Hrabě či spisovatel Gustav Pfleger-Moravský.

Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

V případě výrazně nepříznivého počasí může být vycházka zrušena.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

16.02.2020 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na další z komentovaných vycházek po této památce. Průvodkyní bude Alena Lehnerová.

Přednáška: Slavné osobnosti hřbitova Malvazinky

03.02.2020 17:00
Dne 3.února 2020 v 17 hodin uskuteční v Městské knihovně Praha - pobočce Smíchov, Nám. 14. října 15, přednáška o Malvazineckém hřbitově. Svou rozlohou i počtem pohřbených  patří mezi největší hřbitovy v Praze. Založen byl v roce 1876 podle návrhu Antonína Viktora Barvitia v místech, kde se nacházely hospodářské usedlosti malostranského měšťana Tomáše Malvazyho. Dominantou hřbitova je novorománský kostel sv. Filipa a Jakuba postavený v letech 1894 až 1896, který je dnes kulturní památkou.
 
Přednáší Mgr.Julie Jindráková
Projekce: Zdeněk Nikel
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

Přednáška: Hrabě Josef Canal de Malabaila: zapomenutý mecenáš v zachráněném hrobě

27.01.2020 17:00

Přednáška z cyklu o historických hřbitovech tentokráte přiblíží osobnost hraběte Canala (1745 - 1826), botanika, humanisty, velmistra zednářské lóže a zakladatele zahrady Kanálka. Kde se proslulá zahrada nacházela? Kterí přátelé vzdělaného hraběte odpočívají na Malostranském hřbitově? Zmíníme též starou část Olšanských hřbitovů, kde je Josef Canal phřben, a hrobku rodiny Meinertů v moravskoslzských Bartošovicích, kde odpočívá společně se svým manželem Josefina Pachtová z Rájova (1771 -1833), roz. Canal de Malabaila.

Přednáška se uskuteční v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5. Přednášející bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

 

Komentovaná vycházka po

18.01.2020 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou prohlídku po Malostranském hřbitově, která se tentokrát zaměří na W. A. Mozarta a jeho přátele pohřbené na Malostranském hřbitově.

Malostranský hřbitov na Smíchově byl původně založen jen k pohřbívání obětí morových epidemií.
Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb a smíchovský morový hřbitov tak od roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestává vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí a je proto roku 1884 zrušen.

Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. Přesto se však hřbitov nezachoval do dnešních dní celý. Ze známých osobností na hřbitově spočívají stavitelé Kryštof a Kilian Ignác Dienzenhofferové, malíř Adolf Kosárek, rodina Mánesů, rodina sochařů Platzerů, hudebníci Václav Tomášek, Giovanni Punto, Jan Vitásek, Josef Hrabě či spisovatel Gustav Pfleger-Moravský.

Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

V případě výrazně nepříznivého počasí může být vycházka zrušena.
 

 

Povánoční vycházka po Malostranském hřbitově

29.12.2019 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na poslední letošní komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 29. prosince od 14 hodin. Průvodkyní bude předsedkyně našeho spolku Alena Lehnerová.
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.
 
Upozorňujeme návštěvníky, že v případě krajně nepříznivého počasí může být vycházka zrušena.

 

Přednáška Karel Jaromír Erben: "Mocné slovo neomýlí..."

09.12.2019 18:00
Srdečně zveme na letošní poslední přednášku našeho spolku s názvem Mocné slovo neomýlí: Karel Jaromír Erben a jeho dvě poslední cesty. Přednáška z cyklu historické hřbitovy, hrobky a hroby přiblíží osobnost a dílo Karla Jaromíra Erbena z jiného úhlu, než je obvyklé: zaměříme se na Erbena jakožto na manžela a otce. Přednášku doplní stručné představení spisovatelovy sbírky Kytice jako zdroje inspirace pro vybrané hudební skladatele.
 
Přednášejí Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov, a Petr Slouka z Lobkowicz Collections, o.p.s..
 
Na závěr je připraveno malé překvapení.
 
Přednáška se uskuteční v pondělí 9. prosince od 18 hodin v Pražském kreativním centru, Staroměstské nám. 4/1, místnost č. 219.
 
Vstup zdarma a bez rezervace.

Pozor, změna času a místa: Přednáška: Pasov a jeho historické hřbitovy

25.11.2019 18:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na další přednášku z cyklu o historických hřbitovech. Tentokráte se zaměříme na Pasov.

V první části přednášky představeno historické město Pasov na soutoku tří řek, jehož počátky sahají až do římské doby. Dále bych se chtěla zabývat Pasovem v raném středověku a připomenout zejména náhrobek královny Gisely v klášteře Niedernburg. Chtěla bych se zmínit o souvislostí jejího kultu s kultem našeho blahoslaveného Vintíře, který je nejlépe znázorněn slavným bavorským malířem Asamem na stropě Císařského sálu v břevnovském klášteře. Historie Pasova se často prolínala s historií českou – v Pasově začínala tzv. Zlatá stezka (Goldener Steg), vedoucí přes Šumavu a spojujících Čechy s Podunajím. Stezka se v různých období jmenovala „pasovská“, prachatická“, „česká“ či „solná“ a měla velký význam zejména pro obchod solí. Ne vždy však byly vztahy Prahy a Pasova ideální – o tom svědčí vpád Pasovských do Prahy (1611), který podnikl na žádost císaře Rudolfa II. jeho synovec, bojovný pasovský kníže-biskup Leopold V., který později opustil duchovní stav a založil v Innsbrucku pobočnou větev Habsburků.

Lepší zkušenost než Praha s Pasovem udělal Pasov se knížaty-biskupy, pocházejícími z rodu Thunů a Thunů-Hohenstein, kteří přišli z Čech. Byli celkem čtyři -  prvním byl Václav hrabě z Thunu (1629-1673), který za účelem přestavby dómu po velkém požáru  přivedl do Pasova slavného česko-italského stavitele Carlo Luragha. Druhý z nich, Josef Maria hrabě z Thun-Hohensteinu přispěl závažnou měrou k hospodářskému rozkvětu ve městě a vzniku prvních manufaktur. Třetí, Thomas Johann Nepomuk hrabě z Thunu a Hohensteinu (1737-1796), podporoval pasovskou porcelánovou manufakturu, ale měl vyměřeno jenom málo času – vládl pouze 11 měsíců. Jeho nástupcem se stal jeho bratranec Leopold Leonhard Thun-Hohenstein (1746-1826), která opustil Pasov po zániku tohoto církevního státu na počátku 18. století. Leopold se poté vrátil do Čech, kde založil Cibulku u Prahy. Je pohřben na Malostranském hřbitově a jeho náhrobek patří spolu s Radeckého pomníkem (který však nebyl ulit v Čechách) k nejkrásnějším exteriérovým plastikám 19. století. Na závěr bych přítomné ráda pozvala na malou procházku po pasovském historickém hřbitově sv. Severina v městské části Innstadt na břehu řeky Inn.
 
Přednášet bude Gabriela Kalinová, autorka knihy Malostranský hřbitov: historie a současnost. Přednáška se uskuteční v pondělí 25. listopadu od 18 hodin v Pražském kreativním centru, Staroměstské nám. 4/1, Praha 1.
 
Vstup zdarma a bez rezervace!

Dušičky na Malostranském hřbitově

03.11.2019 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na další ročník tradičních Dušiček na Malostranském hřbitově, které se uskuteční v neděli 3. listopadu od 14 hodin.

 
Program: 

14:00     Zahájení Dušiček u sochy biskupa Thun-Hohensteina naproti hlavnímu vchodu
14:15     Komentované vycházky (sraz u sochy biskupa Thun-Hohensteina)
15:45     Zazimování růží u hrobu Václava Veleby (naproti náhrobku Svaté holčičky)
16:00     Vycházka "Pověsti a legendy Malostranského hřbitova"  (sraz u sochy biskupa Thun-Hohensteina)  
17:00      Ukončení programu, uzavření hřbitova
Kostel Nejsvětější Trojice bude otevřen od 14:30 do 16:00 hodin.

 

Vstup zdarma, bez bariér a bez rezervace.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

20.10.2019 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou prohlídku po Malostranském hřbitově. Malostranský hřbitov na Smíchově byl původně založen jen k pohřbívání obětí morových epidemií.
Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb a smíchovský morový hřbitov tak od roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestává vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí a je proto roku 1884 zrušen.
 
Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. Přesto se však hřbitov nezachoval do dnešních dní celý. Ze známých osobností na hřbitově spočívají stavitelé Kryštof a Kilian Ignác Dienzenhofferové, malíř Adolf Kosárek, rodina Mánesů, rodina sochařů Platzerů, hudebníci Václav Tomášek, Giovanni Punto, Jan Vitásek, Josef Hrabě či spisovatel Gustav Pfleger-Moravský.
 
Průvodkyní bude Alena Lehnerová, Spolek Malostranský hřbitov.
 
Vstup bez rezervace a bez bariér.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>