Archiv článků

Komponovaný program - 400 let od popravy protagonistů stavovského povstání na Staroměstském náměstí

19.09.2021 15:00

Spolek Malostranský hřbitov pořádá v neděli 19. září od 15 hodin komponovaný pořad u příležitosti 400. výročí popravy protagonistů stavovského povstání na Staroměstském náměstí. Připraveny jsou přednášky i ukázky dobové hudby. Akce se uskuteční v prostorách Starého purkrabství na Vyšehradě. Vstup zdarma, ale z kapacitních důvvodů je třeba rezervace na mjiroudkova@gmail.com. Více informací v pozvánce: Pozvánka Vyšehrad 09-21.pdf (3644684)

 

Autorem pozvánky je Karel Kadlec (www.loba.cz), kterému velice děkujeme!

 

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

29.08.2021 14:00

UPOZORŇUJEME, ŽE V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ (BOUŘKY) SE VYCHÁZKA RUŠÍ.

 

Spolek Malostranský hřbitov srdečně zve na komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 29. srpna od 14 hodin. Průvodkyní bude předsedkyně Spolku Alena Lehnerová. 

Upozorňujeme zájemce, že doporučený počet účastníků vycházky je 20. 

Žádáme všechny účastníky o dodržování platných nařízení a doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR, jakož i o dodržování pokynů pořadatelů.

Těšíme se na Vás!

Komentovaná procházka po Malostranském hřbitově

17.07.2021 14:00

UPOZORŇUJEME, ŽE V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ (BOUŘKY) SE VYCHÁZKA RUŠÍ.

 

Spolek Malostranský hřbitov srdečně zve na komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v sobotu 5. června od 14 hodin. Průvodkyní bude předsedkyně Spolku Alena Lehnerová. 

Upozorňujeme zájemce, že doporučený počet účastníků vycházky je 20. 

Žádáme všechny účastníky o dodržování platných nařízení a doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR, jakož i o dodržování pokynů pořadatelů.

Těšíme se na Vás!

Vycházka ke 400. výročí popravy protagonistů stavovského povstání na Staroměstském náměstí

28.06.2021 17:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na komponovaný program ke 400. výročí popravy protagonistů stavovského povstání na Staroměstském náměstí dne 21.
června 1621. Akce se uskuteční v pondělí 28. června od 17 hodin, sraz před vstupem do Karlovy univerzity, Ovocný trh.

Program:
17:00 - 18:00 - komentovaná vycházka po stopách protagonistů stavovského povstání (trasa: Karlova univerzita - Kostel sv. Havla -Melantrichova ulice - Staroměstské náměstí - Týnský chrám - Celetná ulice - Týnská ulička - kostel sv. Salvátora)
18:00 - 19:00 - prohlídka kostela sv. Salvátora (mezi ulicemi Salvátorská, Kostečná a Dušní), chrámu Českobratrské církve evangelické

Během vycházky se zaměříme mj. i na úlohu Schliků v českých a evropských dějinách, přečteme si úryvky z románu Zikmunda Wintera Mistr Kampanus a zazní i dobová hudba (Jan Campanus Vodňanský, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic).

Vstup na vycházku je zdarma, ale je nutná rezervace na mjiroudkova@gmail.com.

Prosíme všechny účastníky o dodržování aktuálních nařízení a doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR.

XII. ročník Májových slavností na Malostranském hřbitově

19.06.2021 14:00

Spolek Malostranský hřbitov za laskavé podpory Správy pražských hřbitovů, p.o. zve na XII. ročník obnovených Májových slavností na Malostranském hřbitově, který se uskuteční v sobotu 19. června 2021 od 14 do 17 hodin.

Program:

14:00 – 14:30    Zahájení Májové slavnosti – představení nové publikace vydané Spolkem Malostranský hřbitov „Významné osobnosti dvora císaře Ferdinanda I./V. pohřbené na Malostranském hřbitově (sraz u náhrobku biskupa Thun-Hohensteina naproti hlavnímu vchodu)

14:30-16:00        Komentované vycházky po hřbitově s průvodci ve 3 skupinkách s mas. 20 zaregistrovanými účastníky (m.jiroudkova@gmail.com) v jedné skupině (sraz u náhrobku biskupa Thun-Hohensteina naproti hlavnímu vchodu)

14:30 – 16:00     Zpřístupnění kostela Nejsvětější Trojice

17:00                     Ukončení Májové slavnosti

Májová slavnost je věnována účastníkům poslední pražské korunovace v roce 1836 (185. výročí) a osobnostem spojeným z pražským dvorem Ferdinanda I. (V.) a jeho manželky.

Vstup zdarma a bez bariér. Pro účast na vycházkách je NUTNÁ REZERVACE na e-mailu m.jiroudkova@gmail.com.

Pro zajištění ochrany života a zdraví všech návštěvníků i průvodců žádáme všechny účastníky o dodržování aktuálně platných předpisů a doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR, zejména pak o dodržování bezpečných rozestupů. Děkujeme.

 

 

Komentovaná procházka po Malostranském hřbitově

05.06.2021 14:00

UPOZORŇUJEME, ŽE V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ (BOUŘKY) SE VYCHÁZKA RUŠÍ.


Spolek Malostranský hřbitov srdečně zve na komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v sobotu 5. června od 14 hodin. Průvodkyní bude předsedkyně Spolku Alena Lehnerová. 

Upozorňujeme zájemce, že doporučený počet účastníků vycházky je 20. 

Žádáme všechny účastníky o dodržování platných nařízení a doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR, jakož i o dodržování pokynů pořadatelů.

Těšíme se na Vás!

 

 

Sympozium "Jen pravda je diadém umění" věnované "pražskému hudebnímu papeži" V. J. Tomáškovi

22.09.2020 09:30

Spolek Malostranský hřbitov zve na sympozium "Jen pravda je diadém umění" věnované "pražskému hudebnímu papeži" V. J. Tomáškovi, od jehož úmrtí letos uplynulo 170 let. Sympozium se uskuteční 22. září od 9:30 hodin v Brožíkově sále Staroměstské radnice. Od 18 hodin se uskuteční koncert hammerklavíristky Petry Matějové a sopranistky Ireny Troupové. Zazní skladby L. van Beethovena (Wachtelschlag) a V. J. Tomáška (Sonáta C dur op. 14 a Lenora op. 21).S příspěvky vystoupí PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D. z Českého muzea hudby,PhDr. Michal Morawetz, Ph.D. ze Státního oblastního archivu v Třeboni, Mgr. Marek Fapšo z Ústavu českých dějin FF UK, PhDr. Ondřej Bastl z Archivu hlavního města Prahy, Libor Aksler, MBA, ředitel Městského muzea Skuteč, Ing. Gabriela Kalinová, mj. autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov: historie a současnost, a předsedkyně Spolku Alena Lehnerová. Vzhledem k omezené kapacitě je nutná rezervace na e-mailu tomaseksympozium@seznam.cz. Prosíme všechny účastníky o dodržování nařízení i doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR. Akce se uskuteční pod záštitou Petra Zemana, předsedy Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Zastupitelstva hl. m. Prahy.

 

Podrobný program:

9:30-9:45             Slavnostní zahájení symposia

9:45-10:15          PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D., Národní muzeum – České muzeum hudby: Václav Jan Tomášek (1774–1850) – hudebník hraběte Jiřího Františka Augusta Buquoye 

10:25-10:55        Libor Aksler, MBA, ředitel a kurátor sbírek Městského muzea Skuteč: Václav Jan Tomášek a jeho rodné město Skuteč

11:05-11:35        PhDr. Michal Morawetz, Ph.D, rada Státního oblastního archivu v Třeboni:  Odborné zájmy Tomáškova mecenáše, hraběte Jiřího Buquoye

10:45-12:15        PhDr. Ondřej Bastl, Archivář-specialista, Archiv hlavního města Prahy: Václav Jan Tomášek a Praha jeho doby  

12:20-14:00        Polední pauza

14:15-14:45        Ing. Gabriela Kalinová, CSc, Spolek Malostranský hřbitov: Václav Jan Tomášek a jeho kontakty s Ludwigem van Beethovenem a  Johannem Wolfgangem Goethem 

14:55-15:25        Mgr. Mark Fapšo, PhD., Ústav českých dějin FF UK: Klarové a jejich svět. Příspěvek ke kulturním dějinám první poloviny 19. století

15:35-16:05        Alena Lehnerová, DiS, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov: Náhrobek Václava Jana Tomáška na Malostranském hřbitově 

16:15-16:45        MgA. Ondřej Novák, člen hereckého souboru divadla Ungelt: Přednes ukázek z vlastního životopisu Václava Jana Tomáška

 

17:00                     Ukončení symposia

 

18:00                     Koncert

Účinkují: Petra Matějová, hammerklavíristka, Irena Troupová, sopranistka

Ludwig van Beethoven: Wachtelschlag (píseň podle textu Samuela Friedricha Sauter, WoO 129) 
Václav Jan Tomášek: Sonáta C dur op. 14, Lenora, píseň na text balady Gottfireda Bürgera balady, op.12. 

 

Organizátoři si vyhrazují právo provést nutné organizační změny podle doporučení vydaná vládou ČR v souvislosti s výskytem Covid-19 na území ČR.

 

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

13.09.2020 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou prohlídku po Malostranském hřbitově. Hřbitov na Smíchově byl původně založen jen k pohřbívání obětí morových epidemií. Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb a smíchovský morový hřbitov tak od roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestává vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí a je proto roku 1884 zrušen.

Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. Přesto se však hřbitov nezachoval do dnešních dní celý. Ze známých osobností na hřbitově spočívají stavitelé Kryštof a Kilian Ignác Dienzenhofferové, malíř Adolf Kosárek, rodina Mánesů, rodina sochařů Platzerů, hudebníci Václav Tomášek, Giovanni Punto, Jan Vitásek, Josef Hrabě či spisovatel Gustav Pfleger-Moravský.

Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér. Prosíme však účastníky o dodržování nařízení i doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR. V případě zhoršení epidemiologické situace může být vycházka zrušena. Děkujeme za pochopení.

Po stopách Ludwiga van Beethovena v Praze – 2. díl, Staré Město

06.08.2020 16:30

Při naší minulé vycházce po Malé Straně jsme si připomněli 250. výročí narození jednoho z největších světových skladatelů, Ludwiga van Beethovena. Připomněli jsme si místo, kde bydlel, jakož i malostranská bydliště jeho pražských přátel. Při navazující vycházce navštívíme Konvikt, kde koncertoval, a připomeneme si jeho vliv na hudební Prahu v 19. století. Zmíníme se o vzniku pražské konzervatoře, nejstarší ve střední Evropě, postoji vedení konzervatoře k Beethovenově hudbě, sporu mezi stoupenci Beethovena a Mozarta, o pražských koncertech Ference Liszta, velkého propagátora Beethovenovy hudby, a o prezentaci Mistrovy hudby ve Stavovském divadle. Navštívíme Staroměstské náměstí a ukážeme si dům, kde bydlel Beethovenův přítel, pražský advokát Jan Nepomuk Kaňka, a palác Goltz-Kinských, sídlo jednoho z nejvýznamnějších Beethovenových podporovatelů, Ferdinanda knížete Kinského. Na závěr zmíníme pro Beethovena poslední, osudový pobytu v Praze v roce 1812, po kterém následovalo napsaní jeho slavného dopisu Nesmrtelné milence.
Průvodkyní bude členka Spolku Malostranský hřbitov Ing. Gabriela Kalinová, CSc.

Vstup zdarma a bez rezervace.

Prosíme účastníky o dodržování nařízení i doporučení vlády ČR vydaných v souvislosti s výskytem covid-29 na území ČR.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

02.08.2020 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 2. srpna od 14 hodin. Průvodkyní bude předsedkyně našeho Spolku Alena Lehnerová.
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér. Prosíme však účastníky o dodržování opatření a doporučení vydaná vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR.

Vycházka Malou Stranou po stopách Ludwiga van Beethovena

16.07.2020 16:00

V roce 2020 si všichni připomeneme 250. výročí narození jednoho z nejslavnějších světových skladatelů, Ludwiga van Beethovena. Ne všichni však vědí, že to byly právě české země a jejich rodáci, kteří sehráli v jeho životě významnou roli, i když ne tak velkou jako v životě Mozartově. Skladatel sám navštívil jak Prahu, tak i české lázně (Teplice, Karlovy Vary, Františkovy Lázně) a ve Slezsku pak zámek Hradec nad Moravicí.

Během svého pobytu v Praze se stýkal s významnými představiteli pražského hudebního života, z nichž někteří (manželé Duškovi, Jan Václav Tomášek, Vincenc a Albín Maškové) později nalezli místo posledního odpočinku na Malostranském hřbitově. Proto bychom také chtěli uctít Beethovenovu památku návštěvou míst, která ho v Praze připomínají – a začneme na Malé Straně.

Procházka se bude konat ve čtvrtek 16. července 2020. Sraz je v 16:00 hod. na Valdštejnském náměstí před budovou Senátu Parlamentu ČR.    

Průvodkyní nám bude Ing. Gabriela Kalinová, CSc., členka Spolku Malostranský hřbitov a autokra rozsáhlé monografie Malostranský hřbitov: historie a současnost.

 
Vstup zdarma a bez rezervace. Prosíme však účastníky o dodržování nařízení i doporučení vlády ČR vydaných v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR.
 
 

Komentovaná vycházka za pověstmi Malostranského hřbitova

11.07.2020 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou vycházku po této památce, která bude tentokráte zaměřená na pověsti a příběhy Malostranského hřbitova. Průvodkyní budu předsedkyně Spolku Alena Lehnerová. Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

POZOR ZMĚNA! Májové slavnosti na Malostranském hřbitově

21.06.2020 14:00

Milí příznivci, vzhledem ke zhoršeným podmínkám na hřbitově (podmáčené cesty apod.) jsme nuceni zrušit část Májové slavnosti. Od 14 hodin je připraveno slavnostní zahájení s představením publikace následované zkrácenou vycházkou zaměřenou na výtvarné atributy náhrobků (pro registrované na mjiroudkova@gmail.com). Zasazení růže i vycházka za pověstmi jsou zrušeny. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás na další vycházce!


Žádáme všechny účastníky Májových slavností o dodržování platných přepisů vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem Covid-19 na území ČR, zejména pak o používání ochranných prostředků a bezpečnostních rozestupů minimálně 2 m.

 

 

Doporučujeme také pevnou a nepromokavou obuv.

ZRUŠENO Přednáška Kapucínská hrobka ve Vídni

16.03.2020 17:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na další z cyklu přednášek o historických hřbitovech a hrobkách, která se tentokráte zaměří na kapucínskou hrobku ve Vídni. V této hrobce, patřící k nejvýznamnějším evropským panovnickým pohřebištím, byli v letech 1633 – 2011 pohřbíváni příslušníci habsburského rodu. Přednáška se bude zabývat dějinami hrobky a přinese i krátké medailonky, přibližující nejvýznamnější zde pohřbené osobnosti a jejich stopy, zanechané v zemích Koruny české. Přednášet bude Gabriela Kalinová, členka spolku a autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov: historie a současnost.

Přednáška se uskuteční v pondělí 16. března od 17 hodin v pobočce Městské knihovny Praha - Smíchov, Nám. 14 října 15, Praha 5.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

08.03.2020 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou prohlídku po Malostranském hřbitově. Hřbitov na Smíchově byl původně založen jen k pohřbívání obětí morových epidemií. Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb a smíchovský morový hřbitov tak od roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestává vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí a je proto roku 1884 zrušen.

Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. Přesto se však hřbitov nezachoval do dnešních dní celý. Ze známých osobností na hřbitově spočívají stavitelé Kryštof a Kilian Ignác Dienzenhofferové, malíř Adolf Kosárek, rodina Mánesů, rodina sochařů Platzerů, hudebníci Václav Tomášek, Giovanni Punto, Jan Vitásek, Josef Hrabě či spisovatel Gustav Pfleger-Moravský.

Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

V případě výrazně nepříznivého počasí může být vycházka zrušena.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

16.02.2020 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na další z komentovaných vycházek po této památce. Průvodkyní bude Alena Lehnerová.

Přednáška: Slavné osobnosti hřbitova Malvazinky

03.02.2020 17:00
Dne 3.února 2020 v 17 hodin uskuteční v Městské knihovně Praha - pobočce Smíchov, Nám. 14. října 15, přednáška o Malvazineckém hřbitově. Svou rozlohou i počtem pohřbených  patří mezi největší hřbitovy v Praze. Založen byl v roce 1876 podle návrhu Antonína Viktora Barvitia v místech, kde se nacházely hospodářské usedlosti malostranského měšťana Tomáše Malvazyho. Dominantou hřbitova je novorománský kostel sv. Filipa a Jakuba postavený v letech 1894 až 1896, který je dnes kulturní památkou.
 
Přednáší Mgr.Julie Jindráková
Projekce: Zdeněk Nikel
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

Přednáška: Hrabě Josef Canal de Malabaila: zapomenutý mecenáš v zachráněném hrobě

27.01.2020 17:00

Přednáška z cyklu o historických hřbitovech tentokráte přiblíží osobnost hraběte Canala (1745 - 1826), botanika, humanisty, velmistra zednářské lóže a zakladatele zahrady Kanálka. Kde se proslulá zahrada nacházela? Kterí přátelé vzdělaného hraběte odpočívají na Malostranském hřbitově? Zmíníme též starou část Olšanských hřbitovů, kde je Josef Canal phřben, a hrobku rodiny Meinertů v moravskoslzských Bartošovicích, kde odpočívá společně se svým manželem Josefina Pachtová z Rájova (1771 -1833), roz. Canal de Malabaila.

Přednáška se uskuteční v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5. Přednášející bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

 

Komentovaná vycházka po

18.01.2020 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou prohlídku po Malostranském hřbitově, která se tentokrát zaměří na W. A. Mozarta a jeho přátele pohřbené na Malostranském hřbitově.

Malostranský hřbitov na Smíchově byl původně založen jen k pohřbívání obětí morových epidemií.
Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb a smíchovský morový hřbitov tak od roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestává vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí a je proto roku 1884 zrušen.

Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. Přesto se však hřbitov nezachoval do dnešních dní celý. Ze známých osobností na hřbitově spočívají stavitelé Kryštof a Kilian Ignác Dienzenhofferové, malíř Adolf Kosárek, rodina Mánesů, rodina sochařů Platzerů, hudebníci Václav Tomášek, Giovanni Punto, Jan Vitásek, Josef Hrabě či spisovatel Gustav Pfleger-Moravský.

Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

V případě výrazně nepříznivého počasí může být vycházka zrušena.
 

 

Povánoční vycházka po Malostranském hřbitově

29.12.2019 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na poslední letošní komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 29. prosince od 14 hodin. Průvodkyní bude předsedkyně našeho spolku Alena Lehnerová.
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.
 
Upozorňujeme návštěvníky, že v případě krajně nepříznivého počasí může být vycházka zrušena.

 

Přednáška Karel Jaromír Erben: "Mocné slovo neomýlí..."

09.12.2019 18:00
Srdečně zveme na letošní poslední přednášku našeho spolku s názvem Mocné slovo neomýlí: Karel Jaromír Erben a jeho dvě poslední cesty. Přednáška z cyklu historické hřbitovy, hrobky a hroby přiblíží osobnost a dílo Karla Jaromíra Erbena z jiného úhlu, než je obvyklé: zaměříme se na Erbena jakožto na manžela a otce. Přednášku doplní stručné představení spisovatelovy sbírky Kytice jako zdroje inspirace pro vybrané hudební skladatele.
 
Přednášejí Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov, a Petr Slouka z Lobkowicz Collections, o.p.s..
 
Na závěr je připraveno malé překvapení.
 
Přednáška se uskuteční v pondělí 9. prosince od 18 hodin v Pražském kreativním centru, Staroměstské nám. 4/1, místnost č. 219.
 
Vstup zdarma a bez rezervace.

Pozor, změna času a místa: Přednáška: Pasov a jeho historické hřbitovy

25.11.2019 18:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na další přednášku z cyklu o historických hřbitovech. Tentokráte se zaměříme na Pasov.

V první části přednášky představeno historické město Pasov na soutoku tří řek, jehož počátky sahají až do římské doby. Dále bych se chtěla zabývat Pasovem v raném středověku a připomenout zejména náhrobek královny Gisely v klášteře Niedernburg. Chtěla bych se zmínit o souvislostí jejího kultu s kultem našeho blahoslaveného Vintíře, který je nejlépe znázorněn slavným bavorským malířem Asamem na stropě Císařského sálu v břevnovském klášteře. Historie Pasova se často prolínala s historií českou – v Pasově začínala tzv. Zlatá stezka (Goldener Steg), vedoucí přes Šumavu a spojujících Čechy s Podunajím. Stezka se v různých období jmenovala „pasovská“, prachatická“, „česká“ či „solná“ a měla velký význam zejména pro obchod solí. Ne vždy však byly vztahy Prahy a Pasova ideální – o tom svědčí vpád Pasovských do Prahy (1611), který podnikl na žádost císaře Rudolfa II. jeho synovec, bojovný pasovský kníže-biskup Leopold V., který později opustil duchovní stav a založil v Innsbrucku pobočnou větev Habsburků.

Lepší zkušenost než Praha s Pasovem udělal Pasov se knížaty-biskupy, pocházejícími z rodu Thunů a Thunů-Hohenstein, kteří přišli z Čech. Byli celkem čtyři -  prvním byl Václav hrabě z Thunu (1629-1673), který za účelem přestavby dómu po velkém požáru  přivedl do Pasova slavného česko-italského stavitele Carlo Luragha. Druhý z nich, Josef Maria hrabě z Thun-Hohensteinu přispěl závažnou měrou k hospodářskému rozkvětu ve městě a vzniku prvních manufaktur. Třetí, Thomas Johann Nepomuk hrabě z Thunu a Hohensteinu (1737-1796), podporoval pasovskou porcelánovou manufakturu, ale měl vyměřeno jenom málo času – vládl pouze 11 měsíců. Jeho nástupcem se stal jeho bratranec Leopold Leonhard Thun-Hohenstein (1746-1826), která opustil Pasov po zániku tohoto církevního státu na počátku 18. století. Leopold se poté vrátil do Čech, kde založil Cibulku u Prahy. Je pohřben na Malostranském hřbitově a jeho náhrobek patří spolu s Radeckého pomníkem (který však nebyl ulit v Čechách) k nejkrásnějším exteriérovým plastikám 19. století. Na závěr bych přítomné ráda pozvala na malou procházku po pasovském historickém hřbitově sv. Severina v městské části Innstadt na břehu řeky Inn.
 
Přednášet bude Gabriela Kalinová, autorka knihy Malostranský hřbitov: historie a současnost. Přednáška se uskuteční v pondělí 25. listopadu od 18 hodin v Pražském kreativním centru, Staroměstské nám. 4/1, Praha 1.
 
Vstup zdarma a bez rezervace!

Dušičky na Malostranském hřbitově

03.11.2019 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na další ročník tradičních Dušiček na Malostranském hřbitově, které se uskuteční v neděli 3. listopadu od 14 hodin.

 
Program: 

14:00     Zahájení Dušiček u sochy biskupa Thun-Hohensteina naproti hlavnímu vchodu
14:15     Komentované vycházky (sraz u sochy biskupa Thun-Hohensteina)
15:45     Zazimování růží u hrobu Václava Veleby (naproti náhrobku Svaté holčičky)
16:00     Vycházka "Pověsti a legendy Malostranského hřbitova"  (sraz u sochy biskupa Thun-Hohensteina)  
17:00      Ukončení programu, uzavření hřbitova
Kostel Nejsvětější Trojice bude otevřen od 14:30 do 16:00 hodin.

 

Vstup zdarma, bez bariér a bez rezervace.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

20.10.2019 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou prohlídku po Malostranském hřbitově. Malostranský hřbitov na Smíchově byl původně založen jen k pohřbívání obětí morových epidemií.
Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb a smíchovský morový hřbitov tak od roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestává vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí a je proto roku 1884 zrušen.
 
Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. Přesto se však hřbitov nezachoval do dnešních dní celý. Ze známých osobností na hřbitově spočívají stavitelé Kryštof a Kilian Ignác Dienzenhofferové, malíř Adolf Kosárek, rodina Mánesů, rodina sochařů Platzerů, hudebníci Václav Tomášek, Giovanni Punto, Jan Vitásek, Josef Hrabě či spisovatel Gustav Pfleger-Moravský.
 
Průvodkyní bude Alena Lehnerová, Spolek Malostranský hřbitov.
 
Vstup bez rezervace a bez bariér.

 

Přednáška Mauzoleum Redernů ve Frýdlantu v Čechách

14.10.2019 17:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na další z cyklu přednášek o historických hřbitovech a hrobkách. Tentokráte se vydáme do Frýdlantu. Mohutný náhrobní památník Redernů je jedinečným dílem pohřební kultury v České republice i v Evropě. Mauzoleum vznikalo v letech 1606–1610 ve Vratislavi (Breslau, Wrocław). Vytvořil je Gerhard Heinrich (Hendricks) původem z Amsterodamu. Objednavatelkou byla Kateřina rozená Šliková. Hraběnka byla 18 let manželkou císařského vojevůdce Melchiora z Redernu. Dalších 17 roků jako vdova věnovala péči o památku zesnulého chotě.
V kapli kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu si Redernové po roce 1564 zbudovali hrobku s náhrobním monumentem (8,5 x 5 m). Čtyři druhy mramoru, alabastr a bronzové sochy Redernů v životní velikosti i přes čtyři staletí představují tři poslední členy starobylé rodiny. Její slávu ztělesnil bojovník proti Turkům, Melchior; zde křesťan zabezpečivší svou vlast proti pohanům, jak dokládají Turci v podnoží pomníku i bronzové tabule s bitvami u pevností Velký Varadín, Pápa a Sisak. Vzorem Redernových válečných tažení byli starozákonní bojovníci a panovníci David, Jozue, Gedeon a Juda Makabejský. Nejvyšší oporu tvoří vzkříšený Kristus coby ochránce rodu. Vdova Kateřina a syn Kryštof doprovázejí Melchiora na jeho životní cestě až za hrob, jak svědčí mramorové desky s latinskými nápisy otevírající rozhovor urozenců v ideálních vztazích. Cedule nad jejich hlavami vysvětlují světskou moc a zásluhy zpřítomnělých.
Mauzoleum Redernů je dílem řemeslného i uměleckého nadání, znalostí, dovedností a poctivé práce. Rodový památník představuje obdiv k zesnulému, obětavost a lásku syna i manželky. Svého druhu a pojetím je v podstatě světovým unikátem.
Přednášet bude PhDr. Milan Svoboda, Ph.D. z katedry historie Technické university v Liberci. Vstup zdarma, bez rezervace.

Přednáška se bude tentokráte konat v Pražském kreativním centru, Staroměstské nám. 4/1, místnost 219 (2. patro).

Vstup zdarma a bez rezervace!

Spolupořadatelem akce je Pražské kreativní centrum.

Přednáška "Osudy Jiřího Karáska ze Lvovic"

30.09.2019 17:00

Spolek Malostranský hřbitov si Vás dovoluje pozvat na první z poprázdninových přednášek zaměřených na příběh tohoto jedinečného místa, která se uskuteční v pondělí 30. září od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, nám. 14. října 15, Praha 5. 

 
Tentokráte se budeme věnovat několika různým pohledům na umělecké osudy Jiřího Karáska ze Lvovic (1871 – 1951). Bude zrekapitulován jeho vztah k Malostranskému hřbitovu, představí se osobnost malíře Miloše Endlera (1903 – 1993) a jím psaná Kronika Karáskovy galerie. Na závěr bude promítnut filmový záběr Jiřího Karáska ze Lvovic z r. 1950. Přednášet bude Filip Hynek, člen Spolku Malostranský hřbitov.  
 
Vstup zdarma, bez registrace a bez bariér.

Sympozium věnované K. I. Dienzenhoferovi

18.09.2019 09:30
Rod Dientzenhoferů patří ke stěžejním představitelům vrcholně barokního stavitelství v Českých zemích, kterému byla v dějinách umění věnována intenzivní pozornost. Můžeme však bádání v této oblasti považovat za uzavřené? Co vůbec dnes spojujeme s osobností Kiliána Ignáce Dientzenhofera? A jakou roli hraje v této problematice mezioborový výzkum? Na tyto a další otázky se rozhodl formou sympozia odpovědět Spolek Malostranský hřbitov, který si letos připomíná 330. výročí od narození tohoto geniálního architekta a stavitele.

Akce se uskuteční 18. září 2019 od 9.30 hod. v prostorách Tereziánského sálu Břevnovského kláštera. S ohledem na mezioborové zaměření zazní v příspěvky z oblasti architektury, umění či historie raného novověku od odborníků z Ústavu dějin umění a Historického ústavu Akademie věd ČR, Universität Passau, Národní galerie v Praze nebo Archivu hlavního města Prahy. Účast na sympoziu není zpoplatněna. S ohledem na omezené kapacity prostor je ale vyžadována registrace prostřednictvím formuláře ZDE.  
 
Podrobný program (v pdf) si můžete stáhnout ZDE.

Akce je pořádána ve spolupráci s Benediktinským arciopatstvím sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově. Záštitu převzali arciopat kláštera J. M. Petr Prokop Siostrzonek, O.S.B., zastupitel hl. m. Prahy a předseda výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Petr Zeman a radní městské části Praha 5 JUDr. Petr Lachnit.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

08.09.2019 14:00

Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstupné dobrovolné. Případný výtěžek ze vstupného bude využit na úhradu nákladů na pořádání sympozia připomínajícího život a dílo barokních stavitelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů, kteří jsou pohřbeni na neznámém místě na Malostranském hřbitově. 

 

Sraz je náhrobku biskupa Thun-Hohensteina u hlavního vstupu na hřbitov. Vstup bez bariér a bez rezervace.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

11.08.2019 14:00

Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

 

Vstupné dobrovolné. Případný výtěžek ze vstupného bude využit na úhradu nákladů na pořádání sympozia připomínajícího život a dílo barokních stavitelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů, kteří jsou pohřbeni na neznámém místě na Malostranském hřbitově. Sympozium se uskuteční v září. Bližší informace budou zveřejněny během prázdnin.

 

Sraz je náhrobku biskupa Thun-Hohensteina u hlavního vstupu na hřbitov. Vstup bez bariér a bez rezervace.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

21.07.2019 14:00

Průvodkyní bude tentokráte Gabriela Kalinová, členka Spolku Malostranský hřbitov a autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov : historie a současnost.

 

Vstupné dobrovolné. Případný výtěžek ze vstupného bude využit na úhradu nákladů na pořádání sympozia připomínajícího život a dílo barokních stavitelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů, kteří jsou pohřbeni na neznámém místě na Malostranském hřbitově. Sympozium se uskuteční v září. Bližší informace budou zveřejněny během prázdnin.

 

Sraz je náhrobku biskupa Thun-Hohensteina u hlavního vstupu na hřbitov. Vstup bez bariér a bez rezervace.

POZOR ZMĚNA: Místo Malvazineckého hřbitova vztah Čechy - Tyrolsko

17.06.2019 17:00
Vzhledem ke zdravotní indispozici přednášející bude tématem  přednášky vztah Čechy - Tyrolsko - politické a kulturní souvislosti, reminiscence nejen o Malostranském hřbitově. Nejen o hřbitově v Ötzu, kde byl přechodně pohřben Miroslav Tyrš, bude přednášet Gabriela Kalinová, členka Spolku Malostranský hřbitov, autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov: historie a současnost.
 

Spolek Malostranský hřbitov srdečně zve na další z přednášek o historických hřbitovech. Tentokráte se budeme věnovat hřbitovu na Malvazinkách. Přednáška se uskuteční v pondělí 17. června od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5. přednášet bude Mgr. Julie Jindráková.

Při této příležitosti budete mít možnost poznat náhrobky, reliéfy, plakety a funerální plastiky významných umělců, jako Stanislava Suchardy, Jana Štursy, Jaroslava Horejce, Franty Úprky, Ladislava Šalouna, Čeňka Vosmíka a dalších umělců. Můžete zde také vidět unikátní barokní sloup jako Boží muka se slunečními hodinami, barokní plastiky od Ferdinanda Maxmiliána Brokofa, či interiér kostela sv. Filipa a Jakuba. Váš zájem bude pro nás povzbuzením a Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

09.06.2019 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou prohlídku po Malostranském hřbitově. Malostranský hřbitov na Smíchově byl původně založen jen k pohřbívání obětí morových epidemií.
Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb a smíchovský morový hřbitov tak od roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestává vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí a je proto roku 1884 zrušen.

Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. Přesto se však hřbitov nezachoval do dnešních dní celý. Ze známých osobností na hřbitově spočívají stavitelé Kryštof a Kilian Ignác Dienzenhofferové, malíř Adolf Kosárek, rodina Mánesů, rodina sochařů Platzerů, hudebníci Václav Tomášek, Giovanni Punto, Jan Vitásek, Josef Hrabě či spisovatel Gustav Pfleger-Moravský.

Průvodkyní bude Alena Lehnerová. 

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér. 

Májové slavnosti na Malostranském hřbitově

26.05.2019 14:00

Program:

14:00 zahájení a hudební program

14:15 komentované vycházky

16:30 komentovaná vycházka za pověstmi Malostranského hřbitova

 

 

Noc kostelů

24.05.2019 18:30

Spolek Malostranský hřbitov se i letos připojí k Noci kostelů. Zajímavosti o hřbitově i kostele Nejsvětější Trojice Vám dnes od 18,30 do 22,00 hodin bude přímo v kostele vyprávět Alena Lehnerová. Pokud máte zájem o prohlídku hřbitova, přijďte na nedělní Májové slavnosti!

Přednáška Goethovské reminiscence na Malostranském hřbitově

20.05.2019 17:00

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Goethovské reminiscence na Malostranském hřbitově, která se uskuteční v pondělí 20. května od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5. Přednášet bude Gabriela Kalinová, členka Spolku Malostranský hřbitov a autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov: historie a současnost.

V roce 2019 uplynulo 270 let od narození „knížete básníků“, Johanna Wolfganga von Goetha (1749 – 1832). Goethe byl jedním z posledních renesančních lidí - zajímala ho nejen literatura, ale také např. hornictví, fyzika, mineralogie, historie (Jenský kodex) a estetika. Čechy navštívil celkem 17krát a strávil zde, počítáno na dny, celkem 3 roky svého života. Miloval zdejší lázně, ve kterých prožil mnoho dnů, ale navštívil také např. Sněžku či Adržbašské skály. Aktivně se zajímal a české země a jejich kulturu, ať již českou či německou, znal Rukopis královédvorský, v jehož pravost věřil. Prahu sice nikdy nenavštívil, ale měl k ní silný „platonický“ vztah. Zajímal se pod vlivem hraběte Šternberka o zdejší nově vzniklé muzeum a měl v Praze mnoho přátel a obdivovatelů. Goethovou poslední korespondentkou byla mladičká Pražanka Leopoldina von Grustner. Na úvod příspěvku bude krátce pojednáno o Goethovu vztahu k Čechám a Praze. Hlavním cílem prezentace bude představit posluchačům osoby z okruhu jeho známých a obdivovatelů, pochovaných na Malostranském hřbitově (např. katolického duchovního a pedagoga Antona Dittricha, či skladatele Jana Václava Tomáška). Krátká zmínka bude věnována kultuře Prahy  předbřeznové doby a tzv. zemskému patriotismu (Landespatriotismus). Byli zde původně pochováni jak novinář Rudolf Glaser, vydavatel časopisu Ost und West, tak i Pavel Alois Klár, vydavatel almanachu Libussa.


Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

19.05.2019 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 19. května od 14 hodin. Sraz je u sochy biskupa Thuna-Hohensteina u hlavního vstupu na hřbitov. Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov. Vycházka je součástí Dnů Prahy 5.
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér

Velikonoční komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

21.04.2019 14:00
Spolek Malostranský hřbitov srdečně zve na velikonoční komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 21. dubna od 14 hodin na Malostranském hřbitově. Sraz u hlavního vchodu na hřbitov. Průvodkyní bude Alena Lehnerová.
 
Připomenuty budou mj. i ty osobnosti, jejichž výročí v dubnu slavíme. Jedná se například o Josefa Vojtěcha Hellicha, autora známého portrétu Boženy Němcové, Vincence Morstadta, autora pohledů na tehdejší Prahu, posledního vládnoucího knížete biskupa Leopolda Thun-Hohensteina či hudebníka Václava Jana Tomáška.
 
Pozornost bude věnována také Kašparu Roykovi (01. 01. 1744 - 20. 04. 1819), od jehož úmrtí uplyne letos 200 let. Royko, původem Slovinec, působil v Praze jako profesor církevního dějepisu, spisovatel, byl členem kanonie premonstrátů. V roce 1791 byl jmenován guberniálním referentem ve věcech církevních, později radou a kanovníkem. V díle Dějiny koncilu kostnického obhajuje Jana Husa. Zastával též funkci rektora pražské university.
 
Vstup zdarma, bez registrace a bez bariér.

 

Členská schůze Spolku Malostranský hřbitov

16.04.2019 18:00

Členská schůze se uskuteční v prostorách Muzea Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2.

Letošní jubileum sv. Jana Nepomuckého a aktuální novinky v jeho kultu

01.04.2019 17:00

Rok 2019 je rokem četných jubileí. K těm významným patří bezpochyby 290. jubileum svatořečení Jana Nepomuckého, který představuje  v celosvětovém měřítku nejznámější osobnost spojovanou s českými zeměmi. Proto mu bude věnována tpřednáška, kterou připravil Spolek Malostranský hřbitov ve spolupráci s kulturními činiteli města Nepomuk, které má své partnerské město v Brazílii (São João Nepomuceno).
            Na úvod přednášky budou stručně připomenuta data ze životopisu Jana Nepomuckého a místa spojovaná s jeho životem. Další část prezentace se bude věnovat historii svatořečení Jana Nepomuckého, vznikem jeho kultu a místům spojeným s tímto kultem na území Prahy a ostatních českých měst. Poté budou stručně představeny církevní stavby a umělecká díla, která nesou jeho jméno – sochy Jana Nepomuckého není možno vidět pouze ve všech katolickým evropských zemích, ale i v zámoří. V Nepomuku mají evidovaných celkem 66 000 podob toho významného svatého, ale donedávna nikdo nevěděl, jak vypadal ve skutečnosti. To se před několika dny, dne 19.3.2019, změnilo. Posluchači budou krátce informováni o akci spojené s prezentací pravé podoby Jana Nepomuckého. Dozví se také, kde by si bustu mohli prohlédnout.
            Dále obrátíme pozornost k Malostranskému hřbitovu a roku 1829, kdy se slavilo 100. výročí svatořečení Jana Nepomuckého. Mnoho protagonistů této oslavy (duchovní, umělci, spisovatelé) nalezlo místo svého posledního odpočinku právě na Malostranském hřbitově. Na něm jsou nebo byli pochováni také první tři ředitelé Dědictví svatojánského, které se zabývalo vydáváním českých knih s náboženskou tématikou. Velkým ctitelem Jana Nepomuckého byl také zakladatel tradice Májových slavností na Malostranském hřbitově Václav Veleba. Jeho soše věnoval velkou pozornost ve svém díle o Karlově mostě. Svatojánské tradice se promítly do české i německé literatury – zabýval se jimi mj. i další letošní jubilant Johann Wolfgang von Goethe. 

 

Přednášející bude Gabriela Kalinová, členka spolku a autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov : historie a současnost.

 

Přednáška se uskuteční v pondělí 1. dubna od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5.

 

Vstup bez rezervace, zdarma a bez bariér.

 

Přednáška "V tobě, Anno, zřel jsem celé nebe"

18.03.2019 17:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na přednášku "V tobě, Anno, zřel jsem celé nebe", která se uskuteční v pondělí 18. 3. 2019 od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5. 


V přednášce se budeme věnovat osobnosti spisovatele Jana Nerudy (na Malostranském hřbitově má pohřbené svoje rodiče) a rodině Holinových. František Holina, kaligraf a provozovatel kulturního salonu, byl otcem Nerudovy „ věčné nevěsty“ Anny Holinové. Jaký je osud jejího hrobu na Olšanských hřbitovech? Kdo pečuje o Nerudův hrob na hřbitově na Vyšehradě? 


 
Přednášející bude předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov Alena Lehnerová.
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

Pozvánka na komentovanou vycházku po MH

10.03.2019 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou vycházku po této památce. Malostranský hřbitov na Smíchově byl původně založen jen k pohřbívání obětí morových epidemií. Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb a smíchovský morový hřbitov tak od roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestává vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí a je proto roku 1884 zrušen.

Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. Přesto se však hřbitov nezachoval do dnešních dní celý. Ze známých osobností na hřbitově spočívají stavitelé Kryštof a Kilian Ignác Dienzenhofferové, malíř Adolf Kosárek, rodina Mánesů, rodina sochařů Platzerů, hudebníci Václav Tomášek, Giovanni Punto, Jan Vitásek, Josef Hrabě či spisovatel Gustav Pfleger-Moravský.
Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku. Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér. V případě nepříznivého počasí se vycházka nekoná.

Přednáška o Innsbrucku

18.02.2019 17:00

Další z přednášek v Městské knihovně v Praze na Smíchově. Přednáší Gabriela Kalinová.

Přednáška "Zelená Hora u Nepomuku a biskup svatý Vojtěch"

04.02.2019 17:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na přednášku "Zelená Hora u Nepomuku a biskup svatý Vojtěch", která se uskuteční v pondělí 4. února od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5. 

  V dějinách českých zemí je jen málo míst, která by měla podobný význam v naší historii. Jméno Zelené Hoře dala sama svatovojtěšská legenda. V minulosti byla obývaná předními šlechtici z rodu Švamberků, Šternberků či Martiniců, hostila vzácné návštěvy, uchovávala českou Svatováclavskou korunu či je spojena s takovými událostmi, jako je Jednota zelenohorská, Rukopis zelenohorský nebo jednotky Pomocných technických praporů - Černí baroni, které proslavil zfilmovaný román Miloslava Švandrlíka. Budeme si vyprávět i o dalších místech na Nepomucku, spojených s legendami druhého pražského biskupa svatého Vojtěcha. 
 
Přednáší Pavel Motejzík, manažer Mikroregionu Nepomucko.  
 
Vstup zdarma, bez bariér a bez rezervace.

Architekti a stavitelé na Malostranském hřbitově

28.01.2019 17:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na další z přednášek o historických hřbitovech. Tentokráte se budeme věnovat architektům a stavitelům pohřbeným na Malostranském (a zlíchovském) hřbitově. Přednáška se uskuteční v pondělí 28. ledna od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, nám. 14. října 15, Praha 5.

 
Přednáška připomene stavitele Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofery, kteří byli druhotně pohřbeni na neznámé místo Malostranského hřbitova. Dientzenhoferové, barokní přestavitelé Prahy, nemají s Prahou 5 společné jen místo svého posledního odpočinku. Kiliána Ignác si na Smíchově pro potřeby  své rodiny postavil letní sídlo, dnes známé podle svého pozdějšího majitele jako letohrádek Portheimka. Na Malostranském hřbitově leží i další významné osobnosti - dvorní stavitelé a architekti Jan Klement Zobel a Josef Zobel (přestavba domu U Hybernů, rekonstrukce Vrtbovského paláce), slavný malostranský stavitel Josef Jager, druhá generace rodiny Hergetů (Hergetova cihelna). Součástí přednášky bude i krátký exkurz na hřbitov na Zlíchově, kde odpočívá inženýr František Antonín Herget, profesor stavovské inženýrské školy v Praze a autor řady vládních staveb.
 
Přednášet bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

Poslední komentovaná vycházka po MH v roce 2018

30.12.2018 14:00
Srdečně zveme na poslední letošní komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 30. prosince od 14 hodin. Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov. Budeme bilancovat uplynulý rok!
 
Sraz u hlavního vchodu.  Vstup zdarma, bez bariér a bez rezervace. Vzhledem k termínu konání akce upozorňujeme návštěvníky, že v případě zhoršených povětrnostních podmínek může být vycházka zrušena.

Přednáška "Katakomby pod kostelem Panny Marie Vítězné"

10.12.2018 17:00

Zveme na další přednášku Spolku Malostranský hřbitov, která se uskuteční v pondělí 10. prosince od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15.

Předvánoční přednáška v rámci cyklu vyprávění o historických hřbitovech a hrobkách nás zavede do největšího pražského podzemního pohřebiště - karmelitánských katakomb pod kostelem Panny Marie Vítězné. Místo svého posledního odpočinku zde našlo přes tři sta osob, mezi něž lze počítat nejen řeholní bratry, ale také šlechtické dobrodince i řadové farníky z Malé Strany. V rámci přednášky budou podrobněji představeny dvě významné osobnosti, které zde také spočinuly: Jan Löw z Erlsfeldu, lékař a rektor pražské univerzity, a Johann Heinrich Schmelzer, dvorní kapelník císaře Leopolda I. Předvánoční přednášku doplní hudební vstupy ze Schmelzerova díla a jako bonus uslyšíme krátké vyprávění o „Pražském Jezulátku“ vystaveném v oltářní skříni v chrámu.

Přednášejí Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov, a Mgr. Petr Slouka, Kurátor Lobkowiczkého hudebního archivu.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

Přednáška o hřbitově sv. Prokopa v Nepomuku

05.11.2018 17:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na další přednášku z cyklu o historických hřbitovech, která se uskuteční v pondělí 5. listopadu od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5.
 
Tentokráte zavítáme do Nepomuku a na zdejší hřbitov sv. Prokopa. Informacemi nejen o svatém Janu Nepomuckém nás obohatí Pavel Motejzík, manažer Mikroregionu Nepomucko.
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

 

Dušičky na Malostranském hřbitově

04.11.2018 14:00
Program:
14:00               Zahájení u sochy biskupa Thun-Hohensteina u hlavního vchodu
14:15               Komentované vycházky (sraz u sochy biskupa Thun-Hohensteina) 
15:45               Zazimování růží u hrobu Václava Veleby
16:00               Vycházka "Pověsti a legendy Malostranského hřbitova"  (sraz u sochy biskupa                                Thun-Hohensteina)  
 
Kostel Nejsvětější Trojice bude otevřen od 14:30 do 16:00 hodin.
 
Vstup zdarma, bez bariér a bez rezervace.

 

Přednáška "Prahou po stopách W. A. Mozarta"

29.10.2018 17:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na přednášku "Prahou po stopách W. A. Mozarta", která se uskuteční v pondělí 29. října od 17 hodin, v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5.
 
Přednáška nás zavede na Hradčany, Malou Stranou, provede nás Starým a Novým Městem. Přednáška bude obsahovat také údaje o Mozartových synech Karlovi Tomášovi a Františku Xaverovi, kteří měli vztah k Praze. V prezentaci budou i pražské lokality vyskytující se ve filmu Amadeus.
 
Přednášející bude Gabriela Kalinová, autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov : historie a současnost.
 
Vstup zdarma, bez bariér a bez rezervace.

Vycházka u příležitosti výročí vzniku Československé republiky

28.10.2018 14:00

Spolek Malostranský hřbitov pořádá v neděli 28. října od 14 hodin komentovanou vycházku po této památce, tentokráte zaměřenou na významné národní buditele. U příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky si připomeneme např. prvního interpreta české hymny Karla Strakatého, básníka a sběratele lidových pohádek Karla Jaromíra Erbena či malíře Josefa Vojtěcha Hellicha, autora nejznámějšího portrétu Boženy Němcové. Nezapomeneme ani na rodinu Františka Holiny, provozovatele kulturního salónu a otce Nerudovy snoubenky Anny Holinov&eacu te;.&nbs p; Zmíněn bude i Eduard Novotný, tvůrce českého těsnopisu a spisovatelé František Martin Pelcl a Gustav Pfleger Moravský. V neposlední řadě připomene také hudebníky Václava Jana Tomáška a Jana Nepomuka Vitáska, kteří patří k předchůdcům a inspirátorům Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.

Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstup zdarma, bez bariér a bez rezervace.

 
 
 
 
 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>