Přednáška Popelka Biliánová a pražské pověsti

15.05.2023 17:00
Zveme Vás na přednášku "Popelka Biliánová a pražské pověsti", která se koná v pondělí 15.05.2023 od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5.

Pověstmi jako takovými se v České republice dosud aktivně zabývá pouze folkloristika. I z historikova hlediska jsou pověsti nesmírně zajímavým tématem, nicméně historická věda je doposud citovala jako kuriozitu, popř. se o ně zajímala jen okrajově, přičemž v zorném úhlu zájmu badatelů stálo hlavně studium tzv. starých pověstí českých, spjatých zejména s Vyšehradem, jež bývaly považovány za pověsti státotvorné. Přednáška představí osobnost spisovatelky Popelky Biliánové (vl. jm. Marie Biliánová, roz. Popelková; 1862-1941). Hlavní pozornost se bude věnovat pověstem, s jejichž příběhy Biliánovou seznámili pamětníci žijící ve staré Praze. Bude ukázán otisk konkrétních historických skutečností, které se do lidového podání promítly, a také dobové myšlení, jež se ve výsledných textech odráží.
Součástí budou také velmi oblíbené strašidelné pověsti. 
 
Přednášející Helena Chalupová vystudovala český jazyk a literaturu, dějepis a historii na Pedagogické fakultě UK a Filozofické fakultě UK. V obou institucích v současnosti působí jako doktorandka a vědecká pracovnice.
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.