Přednáška České stopy na vídeňském „komunálním“ hřbitově sv. Marka

09.01.2023 17:00

Spolek Malostranský hřbitov si Vás dovoluje pozvat na další z cyklu přednášek o historických hřbitovech, tentokráte o sv. Markovi ve Vídni. Přednáška se uskuteční pondělí 09.01.2023 od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, nám. 14. října 15, Praha 5.

V rámci josefínských reforem pohřebnictví vzniklo jak pět vídeňských komunálních hřbitovů, tak i Malostranský hřbitov. Zrušeny byly zhruba ve stejné době - ve Vídni to bylo po založení  Ústředního hřbitova 1874). Nově založený hřbitov měly učinit atraktivnějším plánované převozy slavných mrtvých ze zrušených hřbitovů do  tzv. „čestných hrobů“. Zrušené komunální hřbitovy pak zůstaly zachovány až do 20. let20. století. Tehdy byly čtyři z nich v souladu s urbanistickými zásadami „Rudé Vídně“ přeměněny v parky či jiné veřejné prostory ačást umělecky významných náhrobků byla soustředěna do uzavřených hrobových okrsků“. Tomuto osudu ušel zásluhou pedagoga a etnografa Hanse Pemmera pouze hřbitov sv. Marka.

Další část prezentace se proto bude podrobně zabývat osudy tohoto hřbitova od založení až po jeho plošnou revitalizaci, zahájenou poroce 2005. V rámci tohoto příspěvku budou rovněž prezentovány životopisné medailonky významných osobností se vztahem k českým zemím,doplněné současnými fotografiemi jejich náhrobků či kenotafů. Přitom bude věnována zvláštní pozornost tzv. „Mozartovu hrobu“, který pražský spolek Malostranský hřbitov pravidelně navštěvuje a zdobí již několik let. Na závěr prezentace budou specifikovány společné rysy a rozdíly obou pohřebišť (Malostranského hřbitova a hřbitova sv. Marka).

Přednášet bude Gabriela Kalinová, členka Spolku a autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov: historie a současnost.

Vstup zdarma a bez rezervace.

Těšíme se na Vás!