Komentovaná vycházka po Malostranském hřbitově

23.04.2023 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 23. dubna od 14 hodin. Průvodkyní nám bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov. 
 
Tentokráte se zaměříme na osobnosti, které mají v tomto měsíci výročí. Představíme malíře Josefa Vojtěcha Hellicha, autora slavného portrétu B. Němcové, Vincence Morstadta, díky kterému známe podobu Prahy 19. století, posledního pasovského vládnoucího knížete-biskupa Leopolda Thuna-Hohensteina, mecenáše a majitele usedlosti Cibulka,  hudebního skladatele a pedagoga Václava Jana Tomáška a mnohé další.
 
Těšíme se na Vás! Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.