Přednáška o předmoderních strašidlech a místech posledního odpočinku

27.02.2023 17:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na další z cyklu přednášek, tentokráte o předmoderních strašidlech a místech posledního odpočinku, která se uskuteční v pondělí 27.02.2023 od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14 října 15, Praha 5.
S představami o návratu mrtvých mezi živé se potkáváme již od antiky, přednáška se konkrétně zaměří na období raného novověku v prostoru Českých zemí. Mrtví se vracejí, aby informovali o realitě posmrtných trestů, o významu modlitby pro duše v očistci, o Posledním soudu, apod. Výpovědi o strašidlech-revenantech někdy uvádí důvod zjevování, někdy vypovídají pouze o samotném faktu zjevení. Převažují ovšem podání, kde je příčina revenantova zjevení či zjevování morální, tj. většinou se jedná o trest za zlo spáchané během jeho pozemského života. Stávají se tak pramenem pro obecné nazírání na posmrtný život dané doby. Mezi navrátilci ovšem nalezneme i negativní typy revenantů, kteří vstávají z hrobu, aby živým lidem škodili a leckdy je dovedli do brány smrti.
Přednáška představí vybrané příklady návratu mrtvých mezi živé a pojedná i o soudobém pohřbívání, jelikož hrob, příbytek revenanta, býval také místem, kde se praktikovaly antivampyrické rituály. Nastíní také náboženskou problematiku a nahlížení jednotlivých křesťanských směrů na tuto věc.
Přednášející Mgr. Helena Chalupová vystudovala český jazyk a literaturu, dějepis a historii na Pedagogické fakultě UK a Filozofické fakultě UK. V obou institucích v současnosti působí jako doktorandka a vědecká pracovnice.
Vstup zdarma a bez rezervace!