Přednáška Malý poklad z velkého světa: renesanční šperky rodu Zejdliců ze Šenfeldu

12.12.2022 17:00

Termín:         12. prosince 2022, od 17 hod., Městská knihovna v Praze – Smíchov, Nám. 14. října 15

Přednáší:       PhDr. Jan Štěpánek, Ph.D., historik umění (https://janstepanek.com)

 

Anotace:         Málo známá kolekce zlatých a stříbrných klenotů, která představuje nejlépe dochovanou soubor šperků z hrobky renesanční nobility na českém území, byla objevena roku 1916 v kryptě šlechtického rodu Zejdliců ve farním kostele v Polné u Jihlavy. Pro svou značnou uměleckou, historickou i ekonomickou hodnotu jsou tyto předměty prezentovány jen zřídka, naposled v letní sezoně 2022 v rámci oslav 780 let města Polná. Projektu předcházel mezioborový výzkum, jehož výstupem byla jmenovaná výstava a publikace, poprvé zhodnocující nález v mezioborovém kontextu. Přednáška seznámí veřejnost s výsledky této několikaleté práce historiků. Přiblíží historii rodiny Zejdliců ze Šenfeldu a její nejdůležitější příslušníky, osvětlí okolnosti samotného nálezu a charakterizuje jednotlivé předměty. Na samý závěr zhodnotí na příkladech z Budapešti, Londýna či Mnichova nejdůležitější části tzv. polenského pokladu, jejichž význam výrazně překračuje regionální rozměr.