Přednáška o Malostranském hřbitově v Ústřední knihovně

14.11.2023 16:00

Spolek Malostranský hřbitov si Vás dovoluje pozvat na přednášku Gabriely Kalinové o našem hřbitově, která se uskuteční v úterý 14. listopadu od 16 hodin v Klubovně Ústřední knihovny - Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1. Vstup je zdarma. 

 

Přednáška, doprovázená četnými historickými i současnými fotografiemi a obrázky, seznámí posluchače s historií tohoto významného pražského pohřebiště od jeho počátků přes jeho přeměnu na hřbitov komunální v rámci josefinské reformy pohřebnictví. Součástí přednášky bude krátký nástin dějin hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice. Bude vyzvednut význam hřbitova jako galerie děl výtvarného umění od konce 18. a počátku 19. století. Objevují se zde členové rodiny Platzerů, dále Josef Malínský, Václav Prachner, Ferdinand Pischelt, František Linn a bratři Maxové.

Zvláštní pozornost bude věnována dominantě Malostranského hřbitova – náhrobku knížete biskupa Leopolda Leonharda Thuna Hohensteina, jehož osobnost spojuje Prahu s Pasovem, a jejíž význam přetrvává do dnešních dnů. Předmětem výkladu bude také historie Májových slavností, které se z Malostranského hřbitova rozšířily po celé Praze. Pozornost bude věnována i osudům hřbitova ve 20. století, kdy o něj začalo pečovat Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova (dnes Spolek Malostranský hřbitov). Pozornost bude věnována revitalizaci hřbitova, ukončené v roce 2016, a jeho současnému stavu. Nakonec bude představena letošní publikace Spolku Malostranský hřbitov, která je věnována literatuře o hřbitově – nejen spisovatelům a odborným autorům zde pohřbeným, ale také rozboru děl, která se jím zabývají.

Těšíme se na Vás!