Eva Jarošová - členka výboru.

  • Kontakt: xjarosovae@seznam.cz
  • Věnuje se publikační a badatelské činnosti o Malostranském hřbitovu.
  • Zajišťuje komunikaci s akademickou obcí.
  • Organizuje komentované vycházky a přednášky.

 

Kateřina Fuksová

Kontakt: mail:katerina.fuksova@gmail.com
  • Organizuje kulturní akce.
  • Zajišťuje konání Slavností Jakuba Arbesa.
  • Věnuje se publikační činnosti.

 

Jitka Závěrková

  • Řeší finanční otázky spojené s provozem Spolku.
  • Zodpovídá za účetnictví a pokladnu Spolku.