Marta Jiroudková - místopředsedkyně Spolku.

Kontakt: mobil: +420 606 494 322; mail: m.jiroudkova@gmail.com
  • Zastupuje předsedkyni v její nepřítomnosti, v takovém případě má veškerá práva a povinnosti jež náleží předsedkyni.
  • V nepřítomnosti předsedkyně je oprávněna podepisovat veškeré listiny.
  • Za přítomnosti předsedkyně má práva a povinnosti jako ostatní členové výboru.
  • Je správkyní webových a FB stránek.
  • Zapisuje jednání výborových a členských schůzí.
  • Zajišťuje propagaci akcí Sdružení.