Alena Lehnerová - předsedkyně Spolku.

Mail:lehnerovaalena@gmail.com

Mobil: +420 722 200 908

Svolává zasedání výboru a členské schůze, předsedá jim, řídí jejich jednání, rozhoduje při rovnosti hlasů při hlasování.
  • Zastupuje sdružení před státními orgány a na veřejnosti.
  • Vyřizuje administrativní a písemnou agendu, vede o ní přehled a zakládá ji.
  • Přísluší jí uchovávání originálů statutárních dokumentů, smluv, dohod, razítko.
  • Organizuje kulturní akce a přednášky.
  • Provádí zaškolování průvodců.