Pozvánka na výstavu

PROBĚHLÁ AKCE

Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby

1. 6. 2012 – 9. 9. 2012, Letohrádek královny Anny a Císařská konírna.

Poslední korunovaný český král a císař rakouský Ferdinand V. Dobrotivý byl i přes své vrozené vady velmi pokrokovým panovníkem. Mluvil pěti jazyky, velmi se zajímal o vědu a hudbu. Po výbušném roce 1848, kdy byl okolnostmi donucen odstoupit, žil až do své smrti na Pražském hradě.

Část výstavy v Císařské konírně připravil spolupracovník Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova, pan Adam Hnojil. Jsou zde vystavena umělecká díla vypovídající o Ferdinandově vkusu, obrazy od autorů světového významu, například Bertela Thorvaldsena, Friedricha Amerlinga, Petera Fendiho, Friedricha Gauermanna a Johanna Wilhelma Schirmeraa, dále od českých klasiků kteří významným způsobem zasáhli do světového výtvarného dění, českých krajinářů Aloise Bubáka, Adolfa Kosárka, Augusta Piepenhagena, nakonec i obrazy českých nazarénů, oblíbených Ferdinandových umělců, Josefa Führicha, Františka Tkadlíka a Josefa Hellicha. 

Někteří příslušníci dvora byli pochováni na Malostranském hřbitově. Nejvýznamnější z nich je Alois Bragáto (1790 – 1874), zpovědník jak Ferdinanda V., tak rovněž i jeho manželky císařovny Marie Anny.
Když se Ferdinand V. po své abdikaci rozhodl nadále žít v Praze,  zůstal zde i Alois Bragáto. Po jeho smrti mu býv. císařovna, jako svému důvěrníkovi,  věnovala náhrobek od sochaře Maxe.

Vstupné na obě části výstavy  je 160,- korun, děti a senioři  polovinu, rodinné 320,-Kč.
Více informací o výstavě naleznete zde »

Autor článku: M.Arden, vloženo 2.7.2012

Pozvánka na komentovanou procházku 19.8.2012 v 16:00 hod

Pozvánka na komentovanou procházku 26.8.2012 v 16:00 hod
 

 

Fotogalerie náhrobků

BRAGATO Alois