EHD (Dny evropského dědictví)

09.09.2012 09:00

Pozvánka na Malostranský hřbitov a do Kostela Nejsvětější Trojice  9.00 - 16.30 hod.

 

Dny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně 
v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. 

Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu.  

On-line katalog k vyhledávání přístupných památek zde...

 

Památka: Malostranský hřbitov      B
 
Typologie památek:
Funerální (hřbitovní) památky 
Typ ochrany památek:
Kulturní památka

Adresa: 
Plzeňská ulice , Smíchov

Vznikl jako morový hřbitov spolu s lazaretem r. 1679. Soubor klasicistní a romantické funerální plastiky zasazené do architektonicky řešené zeleně. Nejhodnotnější náhrobky vytvářeli členové rodiny Platzerů, J.Malínský, F.X.Lederer, V.Prachner, F.X.Linn, bratři Maxové a další sochaři.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2012 otevřeno: 
9.9.2012 9.00 - 16.30 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD: 
Lenka Stieberová, tel.: 734 380 389

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt

 

Doprovodná akce    B

Vycházka Malostranským hřbitovem s kostelem
Datum a čas konání akce: 09.09.2012 9.00 a 11.00 hod.

Vstupné: zdarma
Vycházka Malostranským hřbitovem, zahrnuje i prohlídku kostela Nejsvětější Trojice, celkem 2 vycházky 9.00 první, 11.00 druhá.

 

 

Kostel Nejsvětější Trojice na Malostranském hřbitově      B
 
Typologie památek:
Sakrální architektura - monumentální (kostely, kláštery...) 
Typ ochrany památek:
Kulturní památka

Adresa: 
Plzeňská ulice, Smíchov

Jednolodní podélný hřbitovní kostel na Malostranském hřbitově v průčelí s věží, prostá pozdně klasicistní stavba z let 1831-1837. Stojí na místě kaple, zbudované za epidemie moru roku 1713. Na hlavním oltáři obraz od Františka Horčičky. Prohlídka s průvodcem je součástí prohlídky Malostr. hřbitova.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.

Ve dnech EHD 2012 otevřeno: 
9.9.2012 9.00 - 10.30 a 12.30 - 16.30 hod.

Vstupné: zdarma

Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD: 
Lenka Stieberová, tel.: 734 380 389

Bezbariérový přístup: ano - část objektu