Napsali o nás

Hřbitov o kterém málokdo ví ➮

Originál článku na stránkách Místní kultury naleznete kliknutím zde.

 

Hřbitov, o kterém málokdo ví 

Autor: Ludmila Kučerová
 
Hřbitov se doslova vyklubal z břečťanu
Hřbitov se doslova vyklubal z břečťanu

PRAHA: Občanské sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova vzniklo v roce 2011. Je tedy mladé, ale někteří z jeho členů získali určité zkušenosti již dříve, protože se ve prospěch této kulturní památky angažují od r. 2008. Svojí činností se snaží připomenout existenci této významné kulturní památky a doufají, že docílí zvýšení společenského zájmu o její záchranu.

Zaměřili se na obnovení tradičních svátků, které se zde v minulosti konaly („dušičky“ obnovené v r. 2008, Májová slavnost obnovena v r. 2009) a hodlají založit i tradice nové. Především by chtěli uctít památku osobností, které již ve 20. století usilovali o záchranu Malostranského hřbitova. „Pracovně“ nazývají připravovanou akci MEMORIÁLEM JAKUBA ARBESA, který v r. 1910 jako první burcoval veřejnost, aby nedopustila tehdy zvažovaný zánik hřbitova.

Janě Trojanové, předsedkyni Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova, jsme položili několik stručných otázek. Měně stručné, ale starosti a slasti začínajícího o.s. dokreslující odpovědi najdete níže:

Můžete představit o.s. pro záchranu Malostranského hřbitova

Občanské sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova bylo zaregistrováno 25. 11. 2010 na MV ČR. Ustavující schůze se konala 1. 2. 2011. Zakládajících členů bylo dvanáct, k 1. 2. 2012 devatenáct. Základní oporou v činnosti Sdružení je pro mne v našem tříčlenném výboru statutární zástupkyně předsedy o.s. Bc. Marta Jiroudková (založila původní webové stránky www.malostranskyhrbitov.cz o které se stará). Třetí členkou výboru je Ing. Gabrieala Kalinová, CSc., autorka brožury „Hudebníci Mozartovy generace“ a spoluautorka publikace „Významné osobnosti duchovního světa na Malostranském hřbitově“.
Důležitými spolupracovníky Sdružení jsou Martin Arden a Adam Hnojil. M. Arden se věnuje především propagaci. Připravuje velice pěkné pozvánky na naše akce a v současné době pracuje na nových webových stránkách sdružení. Kdo má s podobnou prací zkušenosti tak ví, že je to velice časově náročná záležitost. A. Hnojil je „náš“ odborník na funerální plastiku a korektor našich publikací.
Mezi našimi členy jsou i profesionální průvodci po pražských památkách, ale není jich dost. Velice bychom přivítali další zájemce, i neprofesionály, kteří by se chtěli průvodcovské činnosti po Malostranském hřbitovu věnovat. Musím ale předeslat, že naše sdružení nemá žádné finanční prostředky a všichni členové i naši spolupracovníci vykonávají veškerou činnost ve prospěch Malostranského hřbitova bez nároků na odměnu.

Jaké máte zkušenosti ohledně podpory ze strany veřejné správy

Jediným finančním podporovatelem byla pro nás dosud jen Městská část Praha 5. (Pozn. redakce: na katastru MČ Praha 5 se kulturní památka nachází). Poskytnutím financí z grantu pro podporu kultury a rozvoj kulturních aktivit nám umožnila vydání dvou publikací a jsme za to velice vděční. Část výtisků jsme městské části věnovali, aby je mohla využít k propagačním účelům.
Pro letošní rok máme připravený titul „Heraldické památky Malostranského hřbitova v Košířích“. Je věnovaný šlechtickým rodům a doplněný o nově objevené náhrobky v posledním půlroce.
Získávání finančních prostředků (chceme je věnovat především na publikační činnosti) je náš hlavní problém. Témat máme dost i lidí schopných publikace zpracovávat na velmi dobré úrovni. Nemáme ovšem žádného fundraisera a nenaučili jsme se zatím tomu, jak získávat peníze. Ale přitom jsme subjekt, který svoji aktivitou a již dosaženými výsledky by za příznivějších okolností určitě na finance z různých zdrojů určených pro NO mohl dosáhnout.

Jaké jsou největší překážky ve vašem snažení?

Mimo výše uvedené finanční problémy (domnívám se přitom, že peníze jsou, problém je spíš „u nás“) nás trápí nedostatek profesionálních průvodců a zájemců o tuto činnost (provádění po Malostranském hřbitově) a dobrovolníků pro pořadatelskou službu při našich akcích. Ve spolupráci s SPH zvažujeme částečné zpřístupnění MH pro veřejnost a tyto služby zatím nemáme zcela pokryté.

Spolupracujete s nějakými subjekty, máte spřízněné partnery?

 1. Rozhodující pro veškerou činnost na Malostranském hřbitově je přístup Správy pražských hřbitovů. Ze spolupráce v současné době mám velkou radost. V druhé polovině roku 2011 a v r. 2012 udělala SPH, především zásluhou provozního náměstka Ing. Přibyla a pí Sylvy Dvořákové (správcová hřbitova na Malvazinkách, pod který Malostranský hřbitov patří) neuvěřitelný kus práce. Z mnoha náhrobků a zdí byl odstraněný břečťan, jsou částečně obnoveny pěšiny mezi náhrobky… Poděkování si zaslouží nejen vedení Správy pražských hřbitovů, ale i všichni zaměstnanci, kteří na obnově hřbitova pracovali.

  V letošním roce přistoupila SPH k postupnému kácení stromů, které jsou přestárlé, ale především nemocné, a tím i nebezpečné pro návštěvníky i pro náhrobky.

 2. Velmi dobře se nám spolupracuje i s představitelem Národního památkového ústavu z územního odborného pracoviště HMP Na Perštýně s p. Ing. arch. Ladislavem Bartošem. Veškerou práci SPH i Sdružení na Malostranském hřbitově sleduje.
 3. Osobně jsem velice vděčná Nadaci VIA za to, že vybrala v minulém roce naše o.s. mezi organizace, které mají možnost navštěvovat jimi organizované workshopy. Pro nové subjekty bez zkušeností je to nesmírná pomoc. Oceňuji vysokou kvalifikovanost všech přednášejících, jejich vstřícnost a schopnost naslouchat naším problémům. Vážím si jejich upřímného zájmu o zpětné vazby na jednotlivé přednášky. Organizační zvládnutí průběhu workshopů během celého roku je perfektní.

Zvláště chci poděkovat p. Renatě Vondrákové, ale i ostatní jsou skvělí!!!
Oceňuji na této akci Nadace VIA také to, že je zde vytvořena příležitost k setkávání členů z různých sdružení. Myslím, že všichni účastníci vítají pokud se mohou setkat s lidmi „stejné krevní skupiny“, kteří si jinak občas připadají jako „donkichoti bojující s větrnými mlýny“.

Jaká je Vaše představa o ideálním konečném stavu hřbitova?

Jednak je to zařazení Malostranského hřbitova mezi národní kulturní památky. A také vytvoření zajímavého kulturního centra s významem nejen pro Prahu 5, ale s celopražskou, celonárodní až mezinárodní působností.
Všechny tyto předpoklady Malostranský hřbitov má.
Než nastane situace, že budou „proudit“ davy návštěvníků např. z Bertramky, Strahovského kláštera či centra Prahy na Malostranský hřbitov je potřeba udělat ještě velký kus práce. Aby se lidé začali o Malostranský hřbitov zajímat je nutné, aby se seznámili s jeho historií, významem v minulosti a dozvěděli se, proč je důležitý v současnosti.
Realizace těchto plánů není v silách (samotného) sdružení.

Shrnutí:

Publikační činnost:
V r. 2009 byla založena edice zaměřená na významné osobnosti na Malostranském hřbitově. V roce následujícím vyšla díky grantu od MČ Prahy 5 publikace “Hudebníci Mozartovy generace” (tehdy ještě pod křídly Svatoboru). V r. 2011 jsme vydali již pod „svojí značkou“ publikaci „Významné osobnosti duchovního světa na Malostranském hřbitově“.

Osobnosti
Ve své době se veřejně angažovali např.: Václav Pešina z Čechorodu (1782 – 1859), jeden z iniciátorů dostavby chrámu sv. Víta Leopold Thun – Hohenstein (1748 – 1826), biskup pasovský, majitel usedlosti Cibulka Jeroný Zeidler (1790 – 1870), opat Strahovského kláštera a zakladatel strahovské obrazárny Michael Martinovský, přítel K. J. Erbena, skladatel a sběratel lidových písní

Program v roce 2012

 1. Májová slavnost 26.05.2012 věnovaná právě osobnostem duchovního světa.
 2. Spoluúčast na „Noci kostelů“ 1. 6. 2012
 3. Zatím netermínovaný MEMORIÁL JAKUBA ARBESA
 4. „Dušičky“ 2. 11. 2012
 5. V listopadu zapojení do 14. ročníku FESTIVALU POEZIE
 6. Vydání brožury „Heraldické památky Malostranského hřbitova v Košířích“
 7. Ve spolupráci s SPH zvažujeme pravidelné zpřístupnění MH pro veřejnost 1× v měsíci
 8. Brigádnickou činností udržovat významné náhrobky bez břečťanu.

Jana Trojanová, předsedkyně
Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova
jana.troja@seznam.cz

 
 

 

 

Malostranský hřbitov se proměňuje ➮

"Pětka pro Vás" Informační měsíčník pro občany Prahy 5, číslo 1-2012

Na Malostranský hřbitov nikdo na Dušičky nepřijde a nerozsvítí


"Místní kultura" Magazín pro kulturní život v místech a regionech, číslo 11-2007

 

Vymírající hřbitov ➮

 

Český Svět, autor: HIPMAN, Karel. Vymírající hřbitov. In: Český svět II, 1905. č. 12. s. (17-20)

Za článek, který nám poslal(a) Mgr. Hruška, ARBESŮV MEMORIÁL děkujeme.


Záznamy: 21 - 27 ze 27
<< 1 | 2 | 3