Noc kostelů 2013

24.05.2013 18:00

Praha 5 - Smíchov, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 24. května 2013

17:30 18:30 Mše svatá & adorace vystavené Nejsvětější Svátosti oltářní
Obvyklá mše svatá, po které následuje adorace Nejsvětější Svátosti oltářní. Vzhledem k prvnímu pátku v měsíci bude adorace zakončena litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu včetně zásvětné modlitby Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. »»»
»»» Moje Noc
18:00 20:00 Individuální prohlídka Malostranského hřbitova
Hřbitov bude otevřen do 20h »»»
»»» Moje Noc
18:30 18:50 Informace o stavbě a výzdobě chrámu
Krátké představení historie, architektury a výzdoby kostela. »»»
»»» Moje Noc
18:50 19:30 Chorály a fanfáry žesťových nástrojů  »»» »»» Moje Noc
19:00 23:00 Možnost individuální prohlídky bohoslužebného prostoru. »»» »»» Moje Noc
19:30 20:15 koncert rodiny Radových
Křesťanské písně. Kytara, zpěv »»»
»»» Moje Noc
20:15 20:45 Jezuband
Vystoupení muzikantů z kostela Panny Marie Vítězné. Hradišťan, křesťanské písně. Kytara, zpěv, příčná flétna »»»
»»» Moje Noc
21:00 21:30 Zpěv - směs duchovních písní
Zpěváci z anglické komunity od kostela sv. Tomáše »»»
»»» Moje Noc
21:30 22:30 Mše z Arménské liturgie, Ave Verum Corpus, Panis Angelicus
Instrumentální skladby »»»
»»» Moje Noc
23:00 00:00 Ukončení Noci kostelů v Košířské farosti »»»