Zprávy z Valné hromady Spolku Malostranský hřbitov

Zprávy z Valné hromady Spolku Malostranský hřbitov

V úterý 24. března se v Muzeu Antonína Dvořáka uskutečnila již 4. členská schůze Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova. Na programu byla změna stanov, volba členů výboru, schválení zprávy o činnosti, přehledu hospodaření i plánů na rok 2015.

Jana Trojanová v úvodu zasedání zrekapitulovala dosavadní proces záchrany hřbitova, jehož vyvrcholením bylo získání dotace na revitalizaci památky. Uvedla, že tak rozsáhlé práce, jaké mají v letošním roce proběhnout, jsou znamením, že hřbitov již nemůže podlehnout zkáze. Svoji práci na tomto projektu proto považuje za ukončenou a k dnešnímu dni rezignuje na post předsedkyně.

Byla to právě Jana Trojanová, díky které se začalo o osudu hřbitova veřejně mluvit. Na jeho špatný stav upozorňovala na schůzích Klubu za starou Prahu či spolku Svatobor. V roce 2008 zde začala také pořádat kulturní a vlastivědné akce - stále navštěvovanější Májové slavnosti či Dušičky. V neposlední řadě je nutné zmínit též její zásluhy na objevení mnoha náhrobků ukrytých pod břečťanem. Byla to právě ona, která organizovala dobrovolnické brigády Matice české a příznivců geocatchingu. Odchod Jany Trojanové je velkou ztrátou pro Malostranský hřbitov i spolek.

Stanovy doznaly změn ve dvou bodech: v návaznosti na nový občanský zákoník se název sdružení mění na Spolek Malostranský hřbitov. Po odchodu Jany Trojanové bylo nutné změnit též sídlo sdružení. Novou korespondenční adresou spolku je hřbitovní správa na Malvazinkách, U Smíchovského hřbitova 444/1, 150 00  Praha 5. 

Kromě rezignace Jany Trojanové na post předsedkyně členská schůze rozhodla o odvolání členky Petry Štorkové z výboru spolku, a to z důvodu její dlouhodobé nemoci. Novou předsedkyní byla zvolena Alena Lehnerová (organizace kulturních akcí, průvodcovství), místopředsedkyní Marta Jiroudková (administrativa, web), dalšími členkami výboru jsou Gabriela Kalinová (publikační činnost, průvodcovství), Kateřina Fuksová (Slavnosti Jakuba Arbesa) a Jitka Závěrková (účetnictví, finance).

Zápis z jednání členské schůze bude zveřejněn v nejbližších dnech zde.