Výstava Onen svět představí téma smrti v lidové kultuře

Výstava Onen svět představí téma smrti v lidové kultuře

Výstava v salonku v 1. patře Národopisného muzea – Musaionu přibližuje zvyky a způsoby, jakými se naši předkové v tradičním lidovém prostředí vyrovnávali s odchodem členů rodiny v rámci celé vesnické komunity. Představuje téma smrti v lidové kultuře v 19. a na počátku 20. století na ukázkách lidového umění, smutečního textilu nebo pověrách k ochraně proti neštěstí, nemoci či smrti. Seznamuje nejen se způsobem, jakým se naši předkové na venkově vyrovnávali se smrtí člena rodiny nebo komunity, ale také s bohatými tradicemi a zvyky, které byly před, během i po loučení se s nebožtíkem udržovány. Vystaveny jsou masky z masopustních průvodů jako podoby personifikované smrti i četné ukázky pověrečných prostředků z oblasti lidové magie, kterými se lidé bránili proti nemoci a skonu. Součástí výstavy jsou předměty používané při loučení se zemřelým – například rakev, kříž na rakev, pohřební a smuteční textilie, i předměty poukazující na víru pozůstalých, které často symbolizují spojení křesťanské tradice s pohanskými zvyky (svíčka, růženec, modlitební knížka, svaté obrázky, ale také výbava rakve – věci na nebožtíkovu poslední cestu).

Výstava Onen svět seznamuje s představami a personifikacemi smrti v lidových zvycích, kde nejdůležitější roli hrály masky smrti při masopustních průvodech a smrtka jako symbol zimy vynášená ze vsi na smrtelnou neděli před Velikonocemi.Výstava rovněž připomíná obraz smrti ve folkloru (písních a pohádkách), který často inspiroval i významné umělce, např. balada Svatební košile ze sbírky Kytice od Karla Jaromíra Erbena zpracovává po svém lidové baladické podání známé pod názvem Ženich umrlec. K vidění jsou také bohatě zdobené barokní dveře s vyobrazením kostlivce, které tvořily součást mobiliáře bývalé lékárny z kláštera kapucínů na Hradčanech. Sloužily jako průchod repositorii a oddělovaly prostor lékárenské oficíny od jejího zázemí, kam měl přístup pouze lékárník. Kostlivec s kloboukem na hlavě a holí (násadou kosy) se zavěšeným košem s léčivými bylinami přes rameno zde vystupuje jako zahradník Dobré smrti. Vyobrazení personifikované Smrti zde přirozeně budilo strach i respekt zároveň.Výstava bude probíhat do 12.7.2014 a je součástí výstavního cyklu Smrt.