Výstava "Malostranský hřbitov: příběh zapomenuté památky" v Galerii Portheimka

Výstava "Malostranský hřbitov: příběh zapomenuté památky" v Galerii Portheimka

Výstavu nazvanou Malostranský hřbitov - Příběh zapomenuté památky budou návštěvníci moci zhlédnout v prostorách Galerie Portheimka od 24. října do 27. listopadu letošního roku. Výstava je pořádána u příležitosti úspěšného završení dalekosáhlé rekonstrukce této úchvatné kulturní památky, nacházející se na území městské části Praha 5. Opravy byly financovány z fondů EU. V létě letošního roku tak mohl být areál opět zpřístupněn zájemcům z řad široké veřejnosti.

Výstava nabídne exkurz do historie pohřebiště, jehož počátky sahají do druhé poloviny 17. století. Po josefínských reformách se stává ústředním hřbitovem levobřežní Prahy. V prvních dvou třetinách 19. století hřbitov představuje místo posledního odpočinku pro příslušníky aristokracie, významných duchovních, ale také mnohých pražských patricijských rodin, z jejichž řad se rekrutovali významní umělci, lékaři nebo podnikatelé. Vedle náhrobků chudých a středních vrstev zde v této době vyrůstají znamenitá díla excelentních českých sochařů, včetně V. Prachnera, tří generací Platzerů nebo obou bratrů Maxových. Už tato kombinace pochované honorace a vrcholu funerálního umění učinila z místa památku, jejíž genius loci se stal námětem nejednoho beletristy, básníka nebo malíře. O to více překvapí skutečnost, že od svého uzavření v polovině 80. let 19. století  byl Malostranský hřbitov nucen bojovat doslova o samotnou existenci.
A právě tento zápas o záchranu představuje ústřední motiv výstavy, která vedle výstavních panelů s texty a doprovodným obrazovým materiálem nabídne i vybrané ukázky funerální plastiky. Koncept výstavy připravil historik Mgr. Pavel Fabini, kronikář Prahy 5, a na jejím uspořádání se podílel Spolek Malostranský hřbitov a Správa pražských hřbitovů.