Výstava "Loreta Dientzenhoferů"

Výstava "Loreta Dientzenhoferů"

Do 31. ledna 2017 bude v pražské Loretě k vidění výstava s názvem Loreta Dientzenhoferů. Příběh loretánského průčelí. Zájemci se dozvědí více nejen o historii památky, ale také o právě probíhající rekonstrukci průčelí. Připravuje se také haptický model objektu.

Hlavní letošní výstava pražské Lorety je zaměřena na zajímavou historii působivého loretánského průčelí. To vzniklo až téměř 100 let po jejím založení díky práci Kryštofa Dientzenzhofera a jeho syna Kiliána Ignáce. Výrazná architektonická dominanta Prahy je prostřednictvím výstavy prezentována díky spolupráci předních odborníků na barokní architekturu a pracovníků památkové péče.

Návštěvníci uvidí, jak se architektura Lorety proměňovala, přibývaly kaple a měnila se podoba průčelní budovy. Velmi zajímavá je prezentace nově objevené mezifáze stavby těsně před realizací Dientzenhoferova průčelí. Pozornost je zaměřena také na sochařskou výzdobu průčelí, která je od počátku velmi problematická. Díky použití nekvalitního pískovce byla řada soch záhy poškozena. Jejich špatný stav zapříčinila také poloha Lorety poblíž městských hradeb, kdy byl prostor Loretánského náměstí často ohrožen střelbou nepřátelských vojsk při obléhání Prahy.

V rámci výstavního projektu je veřejnosti představen soubor originálních torz soch andělů z loretánské balustrády a také zajímavé, dosud nepublikované návrhové kresby nerealizovaných částí sochařské výzdoby. Speciálně pro výstavu byly zhotoveny tři architektonické modely zachycující důležité stavební fáze Lorety, a to stav k letům 1664, 1700 a 1719. 

Více informací naleznete na stránkách LORETA PRAHA. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.