Výsledky ankety

Ve dnech 11. až 28. února probíhala na webových stránkách www.malostranskyhrbitov.cz anketa, jejímž cílem bylo zmapovat zájem veřejnosti o tuto památku. Odevzdáno bylo celkem 2699 hlasů, tj. průměrně 450 hlasů na každou ze šesti otázek. Výsledky jsou jednoznačné:

·         88 % respondentů je nespokojeno či spíše nespokojeno se stavem hřbitova;

·         71% respondentům vadí stav náhrobků, 18% pak omezená přístupnost;

·         99% respondentů navštíví hřbitov v případě jeho revitalizace;

·         78% respondentů navštíví hřbitov po jeho revitalizaci vícekrát než 1x ročně;

·         Nejčastějším důvodem pro návštěvu hřbitova je poznání (78%) či procházka (21%);

·         83% respondentů by uvítalo možnost každodenního zpřístupnění hřbitova i bez průvodce.

 

Děkujeme všem za účast na hlasování. Věřím, že i s Vaší pomocí se nám a zejména Správě pražských hřbitovů podaří sehnat dostatek finančních prostředků na zachování a revitalizaci celé památky.