Výlet do České Lípy dne 31. 7.

Spolek Malostranský hřbitov Vás zve na výlet do České Lípy (doprovodný program k našemu cyklu Historické hřbitovy), který se uskuteční dne 31. 7. 

Program zájezdu:
Prohlídka historického Židovského hřbitova v České Lípě
Hřbitov byl založen před rokem 1575 za městskými hradbami (podle nedoložitelné tradice již roku 1479[1]), v roce 1758 došlo k jeho rozšíření a používán byl do roku 1905. Na počátku druhé světové války byl starý hřbitov roku 1938 zdevastován nacisty Do dnešní doby se dochovalo přibližně 140 náhrobků, Při průzkumu prováděném Státním židovským muzeem z Prahy byl nalezen nejstarší náhrobek z roku 1682. Hřbitov je chráněn jako kulturní památka České republiky a v  90. letech prošel rozsáhlou rekonstrukcí
Hřbitovem, jinak uzavřeným, nás provede pan Mgr.Ladislav Smejkal, dlouholetý pracovník českolipského muzea, autor mnoha vlastivědných publikací o Českolipsku a od roku 2006 čestný občan města Česká Lípa.
Přestávka na oběd
Pokračování programu:
Prohlídka historických památek České Lípy, kam kromě hřbitova např: patří:
- Kostel Narození Panny Marie, postaven v letech 1706-1710 Josefem Abondiem místo původního gotického kostela.
- Kostel Povýšení svatého Kříže (Česká Lípa), postaven ve druhé půli 14. století, později opravován a přestavěn. Stojí v Moskevské ulici.
- Augustiánský klášter, zřízený v roce 1627 Albrechtem z Valdštejna (nyní  sídlo  Vlastivědného muzeua v České Lípě). V ambitu klášter se nachází Loretánská kaple, postavena roku 1698. Ve sbírkách muzea se nachází i skleněná harmonika, jediný dosud dochovaný výrobek  významného skladatele Mozartovy doby, virtuosa a nástrojáře  Vincence Maška, pohřbeného s rodinou na Malostranském hřibitově).
- Bazilika Všech svatých, stavba přímo navazující na klášter, byla dokončena roku 1710
- Vodní hrad Lipý, založený ve 13. století členy rodu Ronovců,
- Letohrádek Červený dům v sousedství hradu Lipý (lovecký zámeček Jetřicha Berky z Dubé ve stylu italské renesance se sgrafitovou výzdobou. .

Doprava: vlakem nebo vlastní
Odjezd: Praha Hlavní nádraží, 7:24 hod, spoj R 1148 směr Kamenice
Přestup: Bakov n. Jizerou, 8:49 hod, spoj R 1110, příjezd Česká Lípa – Střelnice 9:44
Začátek prohlídky Židovského hřbitova: 10:00 hod (hřibitov je 5 minut cesty od zastávky Střelnice) 

Možnosti návratu:
Autobusem v 17:00 od Hlavního nádraží Česká Lípa (příjezd Praha Holešovice  18:20)
Autobusem v 18:05 od Hlavního nádraží Česká Lípa (příjezd Praha Holešovice 19:25)
Vlakem 18:24 R 1111 s přestupem v Mladé Boleslavi v 19:24, R 1151, příjezd Praha Hl.nádraží 20:38