Vycházky a tajemné čtení připomenou stavitele Dientzenhofery

Vycházky a tajemné čtení připomenou stavitele Dientzenhofery

Ve světě rodin, které významně zasáhly do dějin evropského umění, stojí Dientzenhoferové na čelném místě. Dle jejich návrhů jen v Praze vznikly takové barokní skvosty jako chrám svatého Mikuláše na Malé Straně, Loreta či Zrcadlová kaple Klementina. Kilián Ignác Dientzenhofer také v roce 1728 pro svou rodinu postavil na Smíchově honosnou vilu, dnes známou jako Portheimka, zasazenou do barokních zahrad. V roce 2014 uplyne 325 let od narození Kiliána Ignáce Dientzenhofera, v roce příštím pak 360 let od narození jeho otce Kryštofa.

Přes nesporný přínos Dientzenhoferů pro dějiny české architektury jsou dnes jejich ostatky druhotně uloženy v neoznačeném hrobě na Malostranském hřbitově na Smíchově. Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova ve spolupráci se sdružením Prampouch proto chystá sérii akcí, jejichž cílem je podpořit vznik pamětní desky obou velikánů.

Občanské sdružení Prampouch připravilo na letošní podzim cyklus tří večerních vycházek zaměřených na stavby obou Dientzenhoferů, z nichž mnohé vtiskly Praze její nezaměnitelnou podobu a dnes patří k jejím nejvýznamnějším památkám. První vycházka se uskuteční ve středu 17.9.2014 od 17:30 h., sraz je na tram. zastávce „Hellichova“ (směr Malostranské náměstí). Průvodcem bude Ing. Arch. Petr Kučera, který zájemce zavede k rodnému domu K.
I. Dientzenhofera v Nosticově ulici, ke Kaiserštejnskému paláci na Malostranském náměstí a dalším, převážně světským stavbám a měšťanským domům. Církevní stavby zastoupí kostel sv. Mikuláše, považovaný za jednu z nejkrásnějších barokních staveb Evropy, kostel sv. Tomáše či zrušený klášter karmelitek s kostelem sv. Máří Magdaleny, kde byly oba Dientzenhoferové původně pohřbeni. Další vycházky, jejichž termín bude upřesněn, se budou věnovat stavbám na Starém a Novém Městě. Vstupné: 100Kč/70Kč.

Tajemné příběhy, které se váží k pražským stavbám Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů, budou také tématem již čtvrtého tajemného nočního čtení na Malostranském hřbitově. Čtení se uskuteční v sobotu 27. září od 20:00 h. Zájemci o individuální prohlídku mohou hřbitov navštívit v sobotu 27. září od 14:00 do 16:00 h.