Vincenc Morstadt zachytil podobu Prahy první poloviny 19. století

Vincenc Morstadt zachytil podobu Prahy první poloviny 19. století

Většina umělecké tvorby Vincence Morstadta (17. 4. 1802 - 19. 2. 1875) je spjata s Prahou, kam přišel ve svých jedenácti letech. Studoval na novoměstském piaristickém gymnáziu a na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Po studiích nastoupil jako Criminalbureaupraktikant u pražského magistrátu a tomuto právnickému zaměstnání se věnoval po celý svůj umělecký život. V jeho dílech se do dnešních dnů zachovala atmosféra tehdejší barokní podoba Prahy včetně detailního zpracování architektonických změn i podob života tehdejší společnosti. Šlechta se tu objevuje převážně v kočárech a fiakrech, svátečně přistrojení měšťané a měšťany na procházkách v parcích a na hradbách, dělníci a nádeníci procházející ulicemi s různým nářadím anebo jsou v plné práci, dokonce tu najdeme místní sebranku bojující mezi sebou, například v obrazech se Staroměstským náměstím. Při práci používal i dalekohled, aby zobrazil objekty i krajinu co nejvěrněji ve všech jejích detailech. Dodnes jsou oblíbené jeho půvabné kresby, na nichž je zachycen sváteční duch procházek v nových veřejných sadech založených hrabětem Chotkem na místě městských hradeb, či Stromovkou ke Královskému letohrádku, na Žofíně nebo Rohanském ostrově. Svůj první velký soubor pohledů na Prahu (Ansichten von Prag) vydal již roku 1825. Další vyšel v letech 1829-30. Tento soubor devíti pohledů (z nichž jeden dodal Josef Šembera) překvapil samotné obyvatele Prahy a dostalo se jim uznání i od F. Palackého. Morstadtův styl se ustálil již ve dvacátých letech 19. století a v průběhu dalších desetiletí se pak jen nepatrně proměňoval.V poslední vůli odkazuje všechny své kresby (232 kusů) Národnímu muzeum. Vincenc Morstadt je pohřben v nové části Malostranského hřbitova.