Vánoční koncert Břevnovského chrámového sboru

Vánoční koncert Břevnovského chrámového sboru

Břevnovský chrámový sbor pořádá dne 25. 12. 2013 v 15 hod. vánoční koncert v bazilice svaté Markéty v Praze-Břevnově. Na programu je výběr z děl autorů F. X. Brixiho, A.V. Michny z Otradovic, Č. Vaňury, J. A. Vitáska a dalších skladatelů. Dále účinkují žáci ZUŠ Jana Hanuše. Břevnovský chrámový sbor jste mohli v minulosti slyšet i na Májových slavnostech na Malostranském hřbitově, kde každoročně vystupuje bez nároku na honorář.

Sbor vznikl v roce 1950 po nuceném odchodu benediktinů z Břevnova. Jeho řízení se ujal Karel Černický, jinak též tympánista orchestru ND v Praze a hudební skladatel Jan Hanuš. V pozdějších letech se společně s varhaníkem a sbormistrem J.Vyskočilem střídali v řízení sboru, který účinkoval pod jejich vedením při všech velkých svátcích církevního roku.V polovině 70. let sbor vedl Jan Hanuš spolu s J. Burghauserem a to téměř po dobu dvou desetiletí. Všichni tito sbormistři zkomponovali pro potřeby chrámu velké množství církevních skladeb a mší a založili tak bohatý břevnovský archiv, který využíváme i dnes. Od roku 1991 je sbormistrem Adolf Melichar, absolvent konzervatoře a HAMU, působící v současné době jako druhý sbormistr a korepetitor ve Státní opeře Praha. Pod jeho vedením působí chrámový sbor v Břevnově a příležitostně i v dalších mimopražských kostelích. Břevnovský chrámový sbor má v průměru 40 členů, kteří se pravidelně scházejí v rekonstruovaném barokním pavilónu Vojtěška. Produkce chrámového sboru probíhají při všech velkých i menších církevních svátcích v místní bazilice sv. Markéty.