V únoru se uskutečnila členská schůze Spolku Malostranský hřbitov

 

V pondělí 15. února se v Muzeu Antonína Dvořáka uskutečnila každoroční členská schůze Spolku Malostranský hřbitov. Předmětem jednání bylo zejména schválení nových stanov, zpráva o činnosti v roce 2015 a plán akcí na rok 2016.

Členskou schůzi spolku zahájila předsedkyně Alena Lehnerová. Přivítala všechny přítomné členy i hosty. Poděkovala paní Zdeňce Ovsíkové za možnost konání schůze v Muzeu Antonína Dvořáka. Letohrádek Amerika, ve kterém muzeum sídlí, je dílem Kiliána Ignáce Dientzenhofera, který je se svým otcem Kryštofem druhotně pohřben na Malostranském hřbitově.

Poté Marta Jiroudková informovala o nutnosti úpravy stanov spolku tak, aby byly v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K hlavním změnám patří změna sídla spolku (nově Švédská 33, Praha 5), revizní komisi nahradí kontrolní výbor. V rámci tohoto bodu bylo též schváleno nevybírání členských příspěvků.

Dalším bodem byla zpráva o činnosti v uplynulém roce, se kterou seznámila přítomné předsedkyně Alena Lehnerová. Vzhledem k revitalizaci Malostranského hřbitova se všechny akce uskutečnily mimo jeho prostory. Proběhlo několik nočních čtení (Vyšehrad, Strahov, Břevnov). Spolek spolupracoval se Správou pražských hřbitovů, spolkem Svatobor, Maticí českou a spolkem Prampouch. V komunitním centru Prádelna se uskutečnila výstava věnovaná Pražskému povstání v okolí hřbitova. V závěru roku byl hřbitov a jeho minulost spjatá s hudebníky Mozartovy generace prezentován ve vídeňském Bezirkmuseu v ulici Landstrasse. Vyšla publikace věnovaná podnikatelům a živnostníkům pohřbeným na Malostranském hřbitově, financovaná opět Prahou 5. Dlouho očekávanou událostí bylo vydání rozsáhlé encyklopedie Malostranský hřbitov : historie a současnost.

Poté Gabriela Kalinová seznámila přítomné s plánem akcí spolku v roce 2016. Zmínila též výstavu ve Vídni, která byla prezentována v místním periodiku a zároveň zde proběhla i přednáška na toto téma. Spolupráce s Vídní pokračuje i v tomto roce.  V dubnu pořádá Matice česká zájezd na vídeňské historické hřbitovy, na který se mohou přihlásit i členové spolku. Slibně pokračuje též spolupráce s Drážďany, konkrétně se spolkem pečujícím o hřbitov sv. Eliáše. I zde by mohla proběhnout výstava o Malostranském hřbitově, stejně jako v partnerském městě Prahy 5 v Berlíně – Neuköllnu.

Malostranský hřbitov by se měl pro veřejnost otevřít poslední sobotu v květnu, a to Májovými slavnosti pořádanými společně se Správou pražských hřbitovů a košířskou farností. V červnu se spolek opět připojí k tradiční Noci kostelů konané 10. 6. V této souvislosti Gabriela Kalinová upozornila, že v témže termínu od 19 hod. můžete v karlínském kostele sv. Cyrila a Metoděje v rámci oslav korunovace posledního českého krále vyslechnout část „Korunovační mše“ od V. J. Tomáška, pohřbeného na MH. I v letošním roce se uskuteční Arbesovy slavnosti. Ve spolupráci se spolkem Prampouch je na letní měsíce připravena komentovaná vycházka po Praze 6. V srpnu navštívíme vyšehradský hřbitov, kde bude průvodcem znalec z nejpovolanějších, pan magistr Potoček ze spolku Svatobor. V létě se též vrátíme na řepské hřbitovy. Na podzim se bude spolek věnovat oslavám korunovace Ferdinanda V., příslušníci jehož dvora jsou pohřbeni na MH. Proběhnou též tradiční Dušičky. Z akcí, které nemají určen konkrétní termín, zmínila oslavy pěvkyně Josefíny Duškové, hornisty Václava Sticha – Punta či K. H. Borovského. V závěru roku vyjde další publikace z edice o Malostranském hřbitově, tentokráte zaměřená na rektory a profesory University Karlovy. Autorkou bude členka výboru Kateřina Fuksová.

Na závěr schůze si předsedkyně Alena Lehnerová připravila malé překvapení: krátké povídání o vztahu Antonína Dvořáka a W. A. Mozarta, jehož dvojité výročí si letos připomínáme. Dvořák jej obdivoval natolik, že si do svého pražského bytu pořídil Mozartovu bustu, dnes vystavenou právě ve Dvořákově muzeu. V knihovně se našly též klavírní výtahy z Mozartových skladeb. Dvořák sám považoval geniálního skladatele za slunce, což vštěpoval i svým žákům.

Další členská schůze se uskuteční opět v první čtvrtletí roku 2017.