V sobotu se uskutečnil již šestý ročník Dušiček

V sobotu se uskutečnil již šestý ročník Dušiček

Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova připravilo na sobotu 2. listopadu již šestý ročník Dušiček na Malostranském hřbitově. Pro velký zájem byl hřbitov otevřen již ve 14,30 hod. Pro návštěvníky byly připraveny letáky s mapou  náhrobků významných osobností, které si letos připomínáme v souvislosti s výročím jejich narození či úmrtí. Svíčky jsme zapálili u J. V. Sticha Punta, Josefiny Duškové či Gustava Pflegera Moravského. Nezapomněli jsme ani na ty, jejichž místo posledního odpočinku neznáme. Bratřím Mánesům, zakladateli průmyslové rodiny Ringhofferů a dalším bylo vytvořeno alespoň symbolické hrobové místo. 

Od 16 hodin byly připraveny komentované vycházky s pěti průvodci. Možnosti dozvědět se více o malebném Malostranském hřbitově využilo přes sto návštěvníků. Po setmění se z kostela Nejsvětější Trojice vyšel průvod věřících mířící k hrobce premonstrátů v nové části hřbitova. Následovala modlitba, po níž se průvod vydal zpět do kostela, kde byla sloužena mše svatá.Hřbitov sám byl otevřen až do 19 hodin. Během celého odpoledne zavítal na hřbitov rekordní počet návštěvníků. Více než pět set lidí přišlo zapálit svíčku těm, jejichž hroby dnes již nikdo nenavštěvuje.

Malostranský hřbitov tak už opravdu není místem, kam na Dušičky nikdo nepřijde a nerozsvítí, jak psal časopis Místní kultura ještě v roce 2007. A to i díky vám.