V sobotu 31. května proběhne již 6. ročník Májových slavností

V sobotu 31. května proběhne již 6. ročník Májových slavností

V sobotu 31. května se od 14,00 hod. na Malostranském hřbitově na Smíchově uskuteční již šestý ročník Májových slavností. Oslavy budou zahájeny duchovním správcem farnosti Zdeňkem Loheliem Klinderou v kostele Nejsvětější Trojice, následovat bude vystoupení hornového dua posluchaček HAMU Barbory Černé a Daniely Roubíčkové. V jejich podání zazní hudba F. X. Thuriho a M. Wurma. Letošní ročník slavností je věnován poslednímu vládnoucímu pasovskému biskupovi a majiteli košířské usedlosti Cibulka Leopoldu Thun-Hohensteinovi. S jeho životními osudy a historií jeho monumentálního náhrobku návštěvníky seznámí odborní průvodci v rámci komentovaných prohlídek hřbitova. Nově je připravena i naučná stezka, která představí 40 nejvýznamnějších osobností. Vstup je zdarma. Hlavními pořadateli Májových slavností jsou Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova a Správa pražských hřbitovů.

 

Díky grantu od MČ Praha 5 vydalo Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova v roce 2013 již čtvrtou tematickou publikaci, která je zaměřena na významné osobnosti. Po hudebnících Mozartovy generace, významných osobnostech duchovního světa a heraldických památkách bude návštěvníkům letošních Májových slavností zdarma rozdávána brožura o náhrobku biskupa Thun-Hohensteina, který náleží k největším litinovým dílům svého druhu v Evropě.

 

Místo, kde se nyní nachází Malostranský hřbitov, bylo původně vinicí vybranou v r. 1680 jen k pohřbívání obětí morových epidemií. Za vlády Josefa II. byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb, a tak bylo místo bývalého smíchovského morového hřbitova v r. 1784 oficiálně ustanoveno za místo posledního odpočinku obyvatel Malé Strany, Hradčan a Smíchova. Po téměř sto letech přestal vyhovovat podmínkám rozrůstajícího se města a je proto v roce 1884 zrušen. Od té doby chátrá. Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které naštěstí zabránila iniciativa tehdejší kulturní a vědecké obce v čele s Jakubem Arbesem, Aloisem Jiráskem či Maxem Švabinským. V roce 1958 byl hřbitov i s kostelem Nejsvětější Trojice prohlášen kulturní památkou. Od roku 1989 se o pohřebiště stará příspěvková organizace Magistrátu hl. m. Prahy – Správa pražských hřbitovů. Během posledního roku zde, spolu s dobrovolníky z Matice české a příznivců geocachingu, provedla značné úpravy, které návštěvníky Májové slavnosti jistě mile překvapí.

 

S myšlenkou květnových setkávání k uctění památky obětí napoleonských válek přišel v roce 1807 malíř a spisovatel Václav František Veleba (1776-1856). Charakter slavností se postupem času měnil ze spíše církevních svátků na světské-měšťanské. Oslavy se staly tradičním pražským svátkem jarní přírody a vzkříšení. V roce 1836 se Maifest začal slavit i na Olšanských hřbitovech, později se rozšířil na téměř všechna pražská pohřebiště.