V lapidáriu na Vinohradském hřbitově najdete i svatou holčičku

V lapidáriu na Vinohradském hřbitově najdete i svatou holčičku

Lapidárium Správy pražských hřbitovů se nachází v kapli sv. Václava na Vinohradském hřbitově.Kaple byla postavena v roce 1897 podle plánu architekta Antonína Turka, představitele neorenesance a historismu.K jeho významným stavbám patří například budova vinohradské tržnice,Národní dům na Vinohradech, budova Československé obchodní a živnostenské komory na náměstí Republiky, jako inženýr se významně podílel na stavbě kostela sv. Ludmily, pro nějž také navrhl hlavní a boční oltář. V současnosti je kaple využívána pro smuteční obřady a zároveň slouží jako lapidárium uměleckých děl z majetku Správy pražských hřbitovů, především pak vzácných originálů funerálních plastik, kterým hrozilo nevratné poškození, pokud by byly nadále ponechány na svých původních stanovištích.

Nachází se zde třeba originál Svaté holčičky od Josefa Maxe a Lyry Roberta Platzera z Malostranského hřbitova, Sedící múzu Tomáše Seidana a Sedící dívku Franty Úprky z Olšan či Vojáka Josefa Malínského z Karlína. Více o těchto dílech se dozvíte na stránkách Správy pražkých hřbitovů.