V březnu se uskutečnila schůze Spolku Malostranský hřbitov

V březnu se uskutečnila schůze Spolku Malostranský hřbitov

V úterý 28. března se v letohrádku Portheimka na Smíchově uskutečnila každoroční členská schůze Spolku Malostranský hřbitov. Členka výboru Gabriela Kalinová přednesla zprávu o činnosti Spolku v roce 2016. V úvodu zmínila zisk 2. místa v soutěži Neziskovka roku 2016 (kategorie „Malé neziskové organizace“). Dne 18. června byl hřbitov slavnostně otevřen pro veřejnost po více než roční revitalizaci spočívající ve vybudování staronové zdi, bezbariérového přístupu, nových cesta a ve výsadbě nové zeleně místo nemocných stromů. Nyní je hřbitov přístupný v běžné otevírací době pražských hřbitovů. Spolek tak může několikrát měsíčně pořádat komentované vycházky (hlásí se organizované skupiny).

V lednu Spolek uspořádal v KC Prádelna výstavu na téma Mozartovy přátelé na Malostranském hřbitově. Jednalo se o rozšíření výstavy, která probíhala v prosinci 2015 ve Vídni. V únoru byla pokřtěna nová publikace zaměřená na podnikatele a živnostníky. V květnu se uskutečnila ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze na Smíchově a Spolkem přátel Lužice přednáška na téma „historické hřbitovy v Lužici“. Tématem červnové přednášky byly hřbitovy plzeňské. Dne 18.6. byl Malostranský hřbitov slavnostně otevřen. Zároveň proběhly i Májové slavnosti a Slavnosti Jakuba Arbesa. Při této příležitosti byla u hrobu Václava Veleby, zakladatele slavností vzkříšení, zasazena růže. V této tradici bude Spolek pokračovat i v dalších ročnících. V červenci se uskutečnilo tajemné noční čtení věnované Jaroslavu Seifertovi. V srpnu jsme navštívili klášter boromejek v Řepích, včetně řádového hřbitova, na nějž byly přeneseny sestry pohřbené na Malostranském hřbitově a zpovědník císaře Ferdinanda Heřman Dichtl. Srpnové tajemné noční čtení se věnovalo W. A. Mozartovi v Praze. V září se Spolek zapojil do projektu „Oslavy korunovace“ připomínajícího korunovaci posledního českého krále Ferdinanda V. Říjnová přednáška o historických hřbitovech se zaměřila na Drážďany. Dne 24. října byla zahájena v Galerii Portheimka rozsáhlá výstava s názvem „Malostranský hřbitov: příběh zapomenuté památky“, jejímž autorem byl historik Pavel Fabini. Na výstavě spolupracoval Spolek i Správa pražských hřbitovů. V rámci doprovodného programu proběhly přednášky o funerální litině a problematice restaurování náhrobků. Byl též promítnut absolventský film kameramana Františka Němce zachycující hřbitov na konci 50. let minulého století. Ačkoli se autor nemohl ze zdravotních důvodů osobně účastnit, přislíbil konání besedy (a opětovné promítání filmu) v letošním roce. Alena Lehnerová poděkovala Prof. Liškovi za zdigitalizování tohoto filmu.  Dne 30. října se uskutečnily Dušičky, které navštívilo cca 400 lidí. Listopadová přednáška o historických hřbitovech nás zavedla do Hořína a Třebechovic pod Orebem, prosincová pak představila hřbitovy norimberské (včetně ukázek tradičních vánočních pochoutek). V prosinci si také mohli zájemci přijít zapálit Betlémské světlo.

Výbor zajišťoval mj. i spolupráci se Správou pražských hřbitovů, Spolkem Svatobor, Maticí českou, Klubem přátel Rakouska a Klubem za starou Prahu.

Zájem veřejnosti o Malostranský hřbitov postupně roste, a to i ze strany zahraničních institucí a občanů (slovinský velvyslanec J. E. p. Leon Marc, rakouská kulturní atašé Mag. Waltraud Strommer, badatelé z Pasova, Stuttgartu a Vídně). Právě díky zásahu rakouské kulturní atašé byl opraven náhrobek prvního Mozartova životopisce F. X. Němečka na hřbitově sv. Marka ve Vídni. 

Předsedkyně Alena Lehnerová seznámila přítomné s plánem akcí. V únoru se Spolek zapojil do Dnů Prahy 5, v rámci nichž proběhly dvě komentované vycházky. V dubnu se uskuteční vycházka za osobnostmi s dubnovým výročím (2.4. od 14 hodin). Další přednáška z cyklu o historických hřbitovech se bude věnovat hrobce Buquoyů v Nových Hradech (10. 4. od 17 hodin v Městské knihovně v Praze na Smíchově). Májová slavnost proběhne 21. května. Spolek se také zapojí do Noci kostelů (9. 6.). Bez konkrétních termínů je připravována přednáška o spolku Dědictví sv. Jana Nepomuckého, výlet do Karlových Varů (spolupráce s Maticí českou), Kralovic a Plas, vycházka na hřbitov sv. Matěje v Praze 6, přednáška u příležitosti 300. výročí Marie Terezie, vzpomínková akce na Ignáce Cornovu, přednáška o reformovaných hřbitovech. Na léto chystáme tajemná noční čtení, na podzim pak Dušičky.